Şunu aradınız:: simulcast (İngilizce - Yunanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Yunanca

Bilgi

İngilizce

simulcast broadcasting

Yunanca

ταυτόχρονη μονοφωνική και στερεοφωνική εκπομπή

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

using 14:9 as a compromise for simulcast

Yunanca

Χρήση του μορφότυπου 14:9 ως συμβιβαστική λύση για την ταυτόχρονη μετάδοση

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

multipath combined with simulcast sensitivity of the receiver

Yunanca

ευαισθησία του δέκτη σε εκπομπές πολλαπλών διαδρομών συνδυασμένων με ταυτόχρονες εκπομπές

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

most networked programming is simulcast with bbc hereford and worcester and radio shropshire.

Yunanca

Πολλά απογεύμα ο σταθμός αναμεταδίδει το πρόγραμμα του bbc radio shropshire και του bbc hereford & worcester.

Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İngilizce

the advantage of this approach is that it supports the analogue/digital simulcast strategies.

Yunanca

Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι υποστηρίζει τις στρατηγικές της αναλογικής/ψηφιακής ταυτόχρονης εκπομπής.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

this means that wide-screen and 4:3 have to be simulcast in separate digital transmissions.

Yunanca

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται ξεχωριστές ψηφιακές μεταδόσεις για την ευρεία οθόνη και για το σχήμα 4:3.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

it was announced on 19 february 2013 that a hd simulcast of bbc two would commence on 26 march 2013 at 6am.

Yunanca

Το bbc two hd ξεκίνησε να εκπέμπει στις 26 Μαρτίου του 2013 στις 6:00.

Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

as a general rule, digital simulcast of a copyright protected service results in a right to additional copyright payments even though few or no additional viewers are involved.

Yunanca

Η ψηφιακή ταυτόχρονη μετάδοση μιας υπηρεσίας που προστατεύεται από δικαίωμα δημιουργού συνεπάγεται, κατά κανόνα, πρόσθετη καταβολή δικαιωμάτων δημιουργού, ακόμα και εάν πρόκειται για περιορισμένο ή μηδενικό αριθμό πρόσθετων θεατών.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

but before getting there, it is necessary to manage a scenario of spectrum scarcity during a more or less long simulcast phase where analogue and digital broadcasts coexist.

Yunanca

Προηγουμένως όμως είναι απαραίτητη η προγραμματισμένη διαχείριση της στενότητας του ραδιοφάσματος κατά τη διάρκεια μιας μάλλον μακράς φάσης ταυτόχρονης μετάδοσης, όπου θα συνυπάρχουν αναλογικές με ψηφιακές εκπομπές.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

but before such time, switchover may actually aggravate spectrum scarcity insofar as analogue and digital broadcasts are ‘simulcast’ in parallel.

Yunanca

Έως τότε όμως ενδέχεται η μετάβαση να επιδεινώσει την έλλειψη φάσματος, στο βαθμό που αναλογικές και ψηφιακές εκπομπές μεταδίδονται ταυτόχρονα (‘simulcast’).

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

:a high definition simulcast, cbbc hd, launched on 10 december 2013.;cbeebies:for children under six.

Yunanca

Στις 10 Δεκεμβρίου του 2013, ξεκίνησε να εκπέμπει το κανάλι υψηλής ευκρίνειας cbbc hd, το οποίο αναμεταδίδει το πρόγραμμα του cbbc.

Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

:a high definition simulcast, bbc four hd, launched on 10 december 2013.;bbc news:a dedicated news channel.

Yunanca

Στις 10 Δεκεμβρίου του 2013, ξεκίνησε να εκπέμπει το κανάλι υψηλής ευκρίνειας bbc news hd, το οποίο αναμεταδίδει το πρόγραμμα του bbc news.

Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

we are therefore not totally convinced by the caudron compromise which requires new services but simply requests existing services to adopt the simulcast, even though a valuable effort has been made to reconcile very different positions.

Yunanca

Υπάρχουν άλλες νομοθετικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες παρέχονται νέες ελευθερίες και επιχειρείται η δημιουργία ενιαίας αγοράς στον τομέα των ασφαλί­σεων. Πλην όμως, σε μια αγορά χρειάζεται πληροφό­ρηση.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

is it really necessary, i wonder, to pass via d2-mac and the simulcast requirement in order to achieve high definition european television ?

Yunanca

Έχω την εντύπωση πως σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να εγκρίνει μια τροπολογία με την οποία θα διευκρινιζό­ταν το εν λόγω σημείο, αυτό θα ήταν προτιμότερο από τη σημείωση στα πρακτικά του Συμβουλίου.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

==cbbc hd==on 16 july 2013, the bbc announced that a high-definition (hd) simulcast of cbbc would be launched by early 2014.

Yunanca

==cbbc hd==Στις 16 Ιουλίου του 2013 είχε ανακοινωθεί ότι θα δημιουργηθεί ένα κανάλι hd του cbbc και θα έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2014.

Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

mr o'toole is right in saying that simulcasts would not make it possible to attract a group of substantial users and he therefore believes that a trial period for new audiovisual products on channels made available through digital transmission, possibly only over sections of territory, will enable operators and users to achieve the same objective.

Yunanca

Για το λόγο αυτό, πιστεύω ότι η περίοδος μετάβασης από το αναλογικό στο ψηφιακό σύστημα πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία για να προσελκυσθεί ο χρήστης μέσω της προσφοράς καινοτόμων προγραμμάτων και όχι της απλής επανάληψης παλίμψηστων που είναι σήμερα διαθέσιμα σε ακωδικοποίητη ασύρματη αναμετάδοση.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

mr o'toole is right in saying that simulcasts would not make it possible to attract a group of substantial users and he therefore believes that a trial period for new audiovisual products on channels made available through digital transmission, possibly only over sections of territory, will enable operators and users to achieve the same objective.

Yunanca

Έχει δίκιο η αξιότιμη κα o'toole: το λεγόμενο simulcast δε θα κατάφερνε να προσελκύσει σημαντικό σύνολο χρηστών και, επομένως, πιστεύει ότι μια περίοδος πειραματισμού των νέων οπτικοακουστικών προϊόντων στα κανάλια που θα διατεθούν για την ψηφιακή μετάδοση, ενδεχομένως ακόμη και σε τμήματα μόνο της επικράτειας, θα επιτρέψει στους φορείς και τους χρήστες να επιτύχουν τον ίδιο στόχο.

Son Güncelleme: 2012-02-28
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

during the transition period, switchover may temporarily aggravate capacity (and in particular spectrum) scarcity insofar as analogue and digital broadcasts are ‘simulcast’ in parallel.

Yunanca

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η σταδιακή αντικατάσταση μπορεί να επιδεινώσει προσωρινά την έλλειψη χωρητικότητας (και δη ραδιοφάσματος) στον βαθμό που εκ παραλλήλου αναλογικές και ψηφιακές εκπομπές μεταδίδονται ταυτόχρονα.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

however, authorities should monitor market evolution, consult with industry, and be ready to review or flexibly interpret conditions relevant to switchover where justified, for example conditions concerning the calendar for roll-out and territorial coverage, technical choices on transmission and terminals, ownership thresholds, price caps, taxes, simulcast extent and timing, or obligations to provide certain programming.

Yunanca

Οι αρχές θα πρέπει πάντως να παρακολουθούν την εξέλιξη της αγοράς, να διαβουλεύονται με τον κλάδο και να είναι σε ετοιμότητα - όπου αυτό αιτιολογείται - να αναθεωρήσουν ή να ερμηνεύσουν με ευελιξία τους συναφείς με τη μετάβαση όρους, π.χ. όρους που αφορούν το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης και χωροκάλυψης, τεχνικές επιλογές μετάδοσης και τερματικών, όρια (κατώφλια) ιδιοκτησίας, ανώτατες τιμές, χώρους, έκταση και χρονοπρογραμματισμό ταυτόχρονων μεταδόσεων (simulcast) ή υποχρέωση μετάδοσης συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İngilizce

if this option helps accelerate adoption of the 790–862 mhz sub-band by a few months across the eu, it could yield significant benefits as explained, and reduce the cost for broadcasters to ‘simulcast’ (transmit the same programmes in both analogue and digital format).

Yunanca

Εάν αυτή η επιλογή συμβάλει στην επιτάχυνση της έγκρισης της υποζώνης των 790-862 mhz κατά λίγους μήνες σε ολόκληρη την ΕΕ, θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη - όπως εξηγήθηκε ήδη - και να μειώσει το κόστος για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς «ταυτόχρονης μετάδοσης» (μετάδοση των ίδιων προγραμμάτων σε αναλογική και σε ψηφιακή μορφή).

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam