Şunu aradınız:: grenzübergangsschein (Almanca - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Almanca

Lehçe

Bilgi

Almanca

grenzübergangsschein

Lehçe

Świadectwo przekroczenia granicy

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

tc 10 — grenzÜbergangsschein

Lehçe

Świadectwo przekroczenia granicy

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

grenzÜbergangsschein (tc 10)

Lehçe

tc 10 – Świadectwo przekroczenia granicy

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

sendet die tatsächlich benutzte durchgangszollstelle den grenzübergangsschein unverzüglich an die ursprünglich vorgesehene durchgangszollstelle, oder

Lehçe

bezzwłocznie przesyła świadectwo przekroczenia granicy pierwotnie wskazanemu urzędowi tranzytowemu, lub

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

der beförderer hat bei jeder durchgangszollstelle einen grenzübergangsschein auf einem vordruck nach dem muster in anhang b8 der anlage iii abzugeben, der von der durchgangszollstelle aufbewahrt wird.

Lehçe

przewoźnik przedstawia w każdym urzędzie celnym tranzytowym świadectwo przekroczenia granicy, sporządzone na formularzu zgodnym ze wzorem w dodatku b8 do załącznika iii. jest ono przechowywane przez każdy wspomniany urząd.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

werden die versanddaten zwischen der abgangsstelle und der durchgangszollstelle jedoch unter einsatz von informationstechnologie und datennetzen ausgetauscht, so wird der grenzübergangsschein nicht vorgelegt."

Lehçe

jednakże w przypadku gdy dane dotyczące tranzytu są wymieniane między urzędem wyjścia a urzędem tranzytowym z wykorzystaniem technologii informatycznej i sieci komputerowej, nota tranzytowa nie musi być przedstawiana.";

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

(2) der beförderer hat bei jeder durchgangszollstelle einen grenzübergangsschein auf einem vordruck nach dem muster in anhang 46 abzugeben, der von der durchgangszollstelle aufbewahrt wird.

Lehçe

2. w każdym urzędzie tranzytowym przewoźnik przedstawia świadectwo przekroczenia granicy sporządzone na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym w załączniku 46. urząd tranzytowy zatrzymuje świadectwo przekroczenia granicy.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Almanca

(3) erfolgt die beförderung über eine andere als die auf den exemplaren nrn. 4 und 5 der versandanmeldung angegebene durchgangszollstelle, so sendet die tatsächlich benutzte durchgangszollstelle den grenzübergangsschein unverzüglich an die ursprünglich vorgesehene durchgangszollstelle.

Lehçe

3. jeżeli przewóz następuje przez inny urząd tranzytowy niż wymieniony na kartach 4 i 5 zgłoszenia tranzytowego, urząd tranzytowy, przez który dokonano przewozu, bezzwłocznie przesyła świadectwo przekroczenia granicy do pierwotnie przewidzianego urzędu tranzytowego.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Almanca

(2) der informationsaustausch zwischen den abgangsstellen und den durchgangszollstellen unter verwendung von informationstechnologie und datennetzen macht die kontrollen der versandverfahren effektiver und entbindet gleichzeitig die warenführer von der förmlichkeit, bei jeder durchgangsstelle einen grenzübergangsschein vorzulegen.

Lehçe

(2) wymiana informacji między organami celnymi w urzędach wyjścia i urzędach tranzytowych z wykorzystaniem technologii informatycznej i sieci komputerowych spowoduje bardziej skuteczną kontrolę procedur tranzytowych, przy jednoczesnym zwolnieniu przewoźników z obowiązku przedstawiania noty tranzytowej w każdym urzędzie tranzytowym.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Almanca

16. artikel 359 absatz 3 erhält folgende fassung: "(3) erfolgt die beförderung über eine andere als die auf den exemplaren nr. 4 und nr. 5 der versandanmeldung angegebene durchgangszollstelle, so sendet die tatsächlich benutzte durchgangszollstelle den grenzübergangsschein unverzüglich an die ursprünglich vorgesehene durchgangszollstelle oder unterrichtet die abgangsstelle über den grenzübergang in den fällen und nach dem verfahren, die jeweils von den zollbehörden in gegenseitigem einvernehmen festgelegt werden."

Lehçe

"3. jeżeli przewóz towarów następuje przez inny urząd tranzytowy niż urząd wymieniony w kartach nr 4 i 5 zgłoszenia tranzytowego, urząd tranzytowy, przez który dokonano przewozu, niezwłocznie wysyła notę tranzytową do pierwotnie wskazanego urzędu tranzytowego lub powiadamia o przewozie urząd wyjścia w przypadkach i zgodnie z procedurą wzajemnie uzgodnioną przez organy celne.".17) w art. 379 ust. 2 akapit trzeci dodaje się zdanie w brzmieniu:

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

17. artikel 359 absatz 2 erhält folgende fassung: "(2) der beförderer hat bei jeder durchgangszollstelle einen grenzübergangsschein auf einem vordruck nach dem muster in anhang 46 abzugeben, der von der durchgangszollstelle aufbewahrt wird. werden die versanddaten zwischen der abgangsstelle und der durchgangszollstelle jedoch unter einsatz von informationstechnologie und datennetzen ausgetauscht, so wird der grenzübergangsschein nicht vorgelegt."

Lehçe

17) w art. 359 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"2. notę tranzytową sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym w załączniku 46, przewoźnik przedstawia w każdym urzędzie tranzytowym, gdzie jest ona zatrzymywane. jednakże w przypadku gdy dane dotyczące tranzytu są wymieniane między urzędem wyjścia a urzędem tranzytowym z wykorzystaniem technologii informatycznej i sieci komputerowej, nota tranzytowa nie musi być przedstawiana.";

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

16. artikel 359 absatz 3 erhält folgende fassung: "(3) erfolgt die beförderung über eine andere als die auf den exemplaren nr. 4 und nr. 5 der versandanmeldung angegebene durchgangszollstelle, so sendet die tatsächlich benutzte durchgangszollstelle den grenzübergangsschein unverzüglich an die ursprünglich vorgesehene durchgangszollstelle oder unterrichtet die abgangsstelle über den grenzübergang in den fällen und nach dem verfahren, die jeweils von den zollbehörden in gegenseitigem einvernehmen festgelegt werden."

Lehçe

16) w art. 359 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. jeżeli przewóz towarów następuje przez inny urząd tranzytowy niż urząd wymieniony w kartach nr 4 i 5 zgłoszenia tranzytowego, urząd tranzytowy, przez który dokonano przewozu, niezwłocznie wysyła notę tranzytową do pierwotnie wskazanego urzędu tranzytowego lub powiadamia o przewozie urząd wyjścia w przypadkach i zgodnie z procedurą wzajemnie uzgodnioną przez organy celne.".

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

17. artikel 359 absatz 2 erhält folgende fassung: "(2) der beförderer hat bei jeder durchgangszollstelle einen grenzübergangsschein auf einem vordruck nach dem muster in anhang 46 abzugeben, der von der durchgangszollstelle aufbewahrt wird.

Lehçe

"2. notę tranzytową sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym w załączniku 46, przewoźnik przedstawia w każdym urzędzie tranzytowym, gdzie jest ona zatrzymywane.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

(2) der beförderer hat bei jeder durchgangszollstelle einen grenzuebergangsschein nach dem muster in anhang 46 abzugeben.

Lehçe

2. przewoźnik przedstawia w każdym urzędzie tranzytowym świadectwo przekroczenia granicy wystawione na formularzu zgodnym ze wzorem znajdującym się w załączniku 46.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

(4) erfolgt die beförderung über eine andere als die im versandschein t1 angegebene durchgangszollstelle, so übersendet diese zollstelle den grenzuebergangsschein unverzueglich der im versandschein t1 angegebenen durchgangszollstelle.

Lehçe

4. jeżeli transport towarów następuje przez inny urząd tranzytowy niż podany w zgłoszeniu tranzytowym t1, urząd ten niezwłocznie przesyła świadectwo przekroczenia granicy do urzędu tranzytowego podanego w zgłoszeniu tranzytowym.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

- als in dem mitgliedstaat begangen, zu dem die eingangszollstelle der gemeinschaft gehört, bei der ein grenzuebergangsschein abgegeben worden ist,es sei denn, die ordnungsmässigkeit des verfahrens oder der ort, an dem die zuwiderhandlung tatsächlich begangen worden ist, wird den zollbehörden innerhalb der frist nach artikel 379 absatz 2 nachgewiesen.

Lehçe

- w państwie członkowskim, do którego należy urząd tranzytowy w miejscu wprowadzenia do wspólnoty, w którym zostało oddane świadectwo przekroczenia granicy, chyba że w terminie ustanowionym w art. 379 ust. 2, który ma zostać określony, zgodnie z wymogami organów celnych dostarczony jest dowód na zgodność procedury tranzytowej z przepisami lub zostanie ustalone miejsce, w którym naruszenie lub nieprawidłowość faktycznie miały miejsce.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

b) 210 × 148 mm bei den grenzuebergangsscheinen, den bürgschaftsbescheinigungen und den bescheinigungen über die befreiung von der sicherheitsleistung;

Lehçe

b) 210 × 148 mm dla świadectw przekroczenia granicy, poświadczeń gwarancji i zaświadczeń o zwolnieniu z obowiązku złożenia zabezpieczenia;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

artikel 352 gilt nicht für warenbeförderungen im eisenbahnverkehr.ist nach artikel 352 absatz 2 ein grenzuebergangsschein abzugeben, so gelten die anschreibungen der eisenbahngesellschaften als grenzuebergangsschein.

Lehçe

artykułu 352 nie stosuje się do przewozu towarów koleją. w przypadku gdy zgodnie z przepisami art. 352 ust. 2 musi zostać przedłożone świadectwo przekroczenia granicy, ewidencje przedsiębiorstw kolejowych traktowane są jako takie świadectwo.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam