Google'a Sor

Şunu aradınız:: αντικειμενικότητας (Yunanca - Romence)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Yunanca

Romence

Bilgi

Yunanca

Τα ΜΜΕ στο Κοσσυφοπέδιο, πρόσθεσε ο Χαρασζτί, έδειξαν έλλειψη αντικειμενικότητας και πλουραλισμού.

Romence

Presa din Kosovo, a adăugat Haraszti, a dat dovadă de lipsă de obiectivitate şi pluralism.

Son Güncelleme: 2016-01-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Yunanca

Η Corsica Ferries εκτιμά καταρχάς ότι η αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας δεν πληροί τις απαιτήσεις ακρίβειας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας.

Romence

Corsica Ferries consideră, mai întâi, că compensația de serviciu public nu ar răspunde exigențelor în materie de precizie, obiectivitate și transparență.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Yunanca

Οι έρευνες διεξάγονται με δοκιμασμένες στατιστικές μεθόδους οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας που καθορίζονται στο παρόν τμήμα.

Romence

Studiile sunt realizate prin metode statistice recunoscute,care respectă cerinţele cu privire la calitate, obiectivitate şi credibilitate, conform definiţiilor din această secţiune.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Yunanca

Η EC προτείνει τη λήψη μέτρων για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, καθώς η τρέχουσα κατάσταση δεν προαγάγει την ανάπτυξη της αντικειμενικότητας και την επαγγελματική δημοσιογραφία.

Romence

CE recomandă adoptarea de măsuri care să îmbunătăţească condiţiile de lucru ale jurnaliştilor, deoarece situaţia actuală nu promovează dezvoltarea unui jurnalism obiectiv şi profesionist.

Son Güncelleme: 2016-01-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Yunanca

4. Η γενική έρευνα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διεξάγεται με δοκιμασμένες στατιστικές μεθόδους όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας.

Romence

(4) Studiul general prevăzut în alin. (1) se desfăşoară prin intermediul unor metode recunoscute din punct de vedere statistic care întrunesc cerinţele de calitate, obiectivitate şi exactitate.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Yunanca

2. Οι έρευνες διεξάγονται με δοκιμασμένες στατιστικές μεθόδους οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας που καθορίζονται στο παρόν τμήμα.

Romence

2. Studiile sunt realizate prin metode statistice recunoscute,care respectă cerinţele cu privire la calitate, obiectivitate şi credibilitate, conform definiţiilor din această secţiune.3. Pentru a îndeplini cerinţele din această secţiune, statele membre pot conveni cu privire la anumite măsuri tranzitorii, conform art. 8 alin. (3).

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Yunanca

Ο οργανισμός κατεύθυνε την εντονότερη κριτική του στον τομέα ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, ο οποίος ανέφερε, έδειξε έλλειψη επάρκειας, αντικειμενικότητας και πλουραλισμού.

Romence

Organizaţia şi-a îndreptat criticile aspre către sectorul radiotelevizat, despre care a afirmat că a dat dovadă de lipsă de competenţă, obiectivitate şi pluralitate.

Son Güncelleme: 2016-01-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Yunanca

1. Οι έρευνες σχετικά με την παραγωγή ή τις αποδόσεις διεξάγονται με δοκιμασμένες στατιστικές μεθόδους οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας.

Romence

(1) Studiile privind producţia sau recoltele se desfăşoară pe baza unor metode recunoscute din punct de vedere statistic cu privire la calitate, obiectivitate şi exactitate.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Yunanca

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη λήψη και κατά την εξέταση των δειγμάτων να παρέχει όλα τα εχέγγυα αντικειμενικότητας και αντιπροσωπευτικότητας κάθε παρτίδας.

Romence

Autorităţile competente ale statelor membre adoptă dispoziţiile necesare pentru ca procedura urmată în prelevarea şi examinarea probelor să ofere garanţia deplină a obiectivităţii şi reprezentativităţii fiecărui lot.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Yunanca

Άρθρο 51. Οι έρευνες σχετικά με την παραγωγή ή τις αποδόσεις διεξάγονται με δοκιμασμένες στατιστικές μεθόδους οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας.

Romence

(3) Anchetele prin sondaj privind suprafeţele principale de teren arabil trebuie să fie desemnate astfel încât, în fiecare stat membru şi pentru fiecare grupă de suprafeţe principale în parte (conform prevederilor din anexa IV), să fie întrunit cel puţin unul din următoarele două criterii:(a) coeficientul de variaţie să nu depăşească coeficientul prevăzut în anexa IV;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Yunanca

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί ωστόσο να προβλέπει ότι ένας οποιοδήποτε αερολιμένας χαρακτηρίζεται συντονισμένος εφόσον τηρούνται οι αρχές διαφάνειας και αντικειμενικότητας, χωρίς να εισάγονται διακρίσεις.

Romence

(2) Totuşi, un stat membru poate prevedea ca orice aeroport să fie desemnat ca aeroport coordonat dacă se respectă principiile de transparenţă, neutralitate şi nediscriminare.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Yunanca

Επιπλέον, και για λόγους αντικειμενικότητας, πρέπει να εφαρμοσθεί το μέτρο αυτό, μετά από αίτηση του παραγωγού, από την εισαγωγή του νέου καθεστώτος πριμοδοτήσεων.

Romence

Mai mult, din motive de imparţialitate, această măsură trebuie să se aplice, la cererea producătorului, din momentul introducerii noului regim de prime.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Yunanca

Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν βασίζονταν σε έγκυρες δημοσιογραφικές πηγές, ανέφερε. Τα ΜΜΕ στο Κοσσυφοπέδιο, πρόσθεσε ο Χαρασζτί, έδειξαν έλλειψη αντικειμενικότητας και πλουραλισμού.

Romence

Aceste afirmaţii nu s- au bazat pe considerente valide din punct de vedere jurnalistic, a afirmat el. Presa din Kosovo, a adăugat Haraszti, a dat dovadă de lipsă de obiectivitate şi pluralism.

Son Güncelleme: 2012-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Yunanca

καταρτίζουν δήλωση αρχής που περιγράφει τους στόχους της εποπτείας και επιβολής και τις υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής για την επίτευξη διαφάνειας, συνοχής, αναλογικότητας και αντικειμενικότητας κατά τη ρύθμιση των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Romence

elaborarea unei declarații de politică care descrie obiectivele privind supravegherea și aplicarea legislației și obligațiile autorității competente în scopul asigurării transparenței, consecvenței, proporționalității și obiectivității în reglementarea operațiunilor petroliere și gaziere offshore.

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Yunanca

Σύμφωνα με την ως άνω κυβέρνηση, η πληροφόρηση του κοινού στον τομέα της υγείας πρέπει να πραγματοποιείται απο αντικειμενικές πηγές, η δε διαφήμιση στην οποία προβαίνουν οι ίδιοι οι παρέχοντες δεν πληροί αυτή την προϋπόθεση αντικειμενικότητας.

Romence

Potrivit acestui guvern, informarea publicului în domeniul sănătății trebuie realizată pornind de la surse obiective, iar publicitatea făcută de către prestatorii înșiși nu ar îndeplini această condiție de obiectivitate.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Yunanca

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την πιο αποτελεσματική και ενδεδειγμένη προσέγγιση για τη διασφάλιση της υλοποίησης της καθολικής υπηρεσίας, με σεβασμό στις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της αναλογικότητας.

Romence

(2) Statele membre stabilesc abordarea cea mai eficientă şi potrivită pentru a asigura punerea în aplicare a serviciilor universale, respectând în acelaşi timp principiile obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Yunanca

Ειδικότερα, απαιτεί συμμόρφωση με τις αρχές της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της αξιοπιστίας, του στατιστικού απορρήτου και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.

Romence

În special, acesta impune respectarea principiilor de independență profesională, imparțialitate, obiectivitate, fiabilitate, confidențialitate statistică și eficiența costurilor.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Yunanca

Πέραν των απαιτήσεων της διαφάνειας, της απαγορεύσεως των διακρίσεων και της αντικειμενικότητας, η χρήση αυτού του περιθωρίου εκτιμήσεως πρέπει επίσης να τηρεί τα όρια που απορρέουν από την ερμηνεία της εννοίας του υπολογισμού των τιμών με βάση το κόστος που έχει την αυτοτελή σημασία και επιδιώκει τους σκοπούς που έχουν ήδη προσδιοριστεί.

Romence

Dincolo de cerințele de transparență, de nediscriminare și de obiectivitate, exercitarea acestei marje de apreciere trebuie de asemenea să respecte limitele care decurg din interpretarea noțiunii de stabilire a tarifelor în funcție de costuri, cu semnificația autonomă și obiectivele deja identificate.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Yunanca

"Η υπόθεση πρέπει να μεταφερθεί στο Ειδικό Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου στο Βελιγράδι, ο επαγγελματισμός και η αντικειμενικότητα του οποίου έχουν εγκωμιαστεί από διεθνή ιδρύματα", ανέφερε ο Τάντιτς σε δήλωσή του.

Romence

"Cazul trebuie transferat Curţii Speciale pentru Crime de Război de la Belgrad, care a fost lăudată de instituţiile internaţionale pentru profesionalism şi obiectivitate", a afirmat Tadic în declaraţie.

Son Güncelleme: 2016-01-20
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Yunanca

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ένα σημείο στον όρο που σχετίζεται με την «πρόληψη αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών με στόχο την προστασία των αρχών και την αντικειμενικότητα της δικαστικής εξουσίας».

Romence

De un interes special este partea de clauză privitoare la "prevenirea dezvăluirii informaţiilor confidenţiale în vederea protejării autorităţii şi obiectivităţii puterilor judiciare".

Son Güncelleme: 2016-01-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam