询问Google

您搜索了: kampamento (他加禄语 - 宿务语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

他加禄语

宿务语

信息

他加禄语

At naparoon si Moises sa kampamento, siya at ang mga matanda sa Israel.

宿务语

Ug si Moises mipasulod kaniya ngadto sa campo, siya ug ang mga anciano sa Israel.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta.

宿务语

Busa mangadto kita kaniya sa gawas sa kampo, nga magapas-an sa mga pagpakaulaw tungod kaniya.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

Kanilang pinanaghilian naman si Moises sa kampamento, at si Aaron na banal ng Panginoon.

宿务语

Ug gikasinahan usab nila si Moises didto sa campo, Ug si Aaron nga balaan ni Jehova.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

At pinalagpak niya sa gitna ng kanilang kampamento, sa palibot ng kanilang mga tahanan.

宿务语

Ug kini iyang gipatugpa sa kinataliwad-an sa ilang campo, Sa maglibut sa ilang mga puloy-anan.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

At si Josue at ang buong Israel na kasama niya ay bumalik sa kampamento sa Gilgal.

宿务语

Ug si Josue mibalik, ug ang tibook Israel uban kaniya ngadto sa campo sa Gilgal.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

At pagka ang hamog ay nahuhulog sa ibabaw ng kampamento sa gabi, ang mana ay nahuhulog.

宿务语

Ug sa diha nga ang yamog nangahulog sa ibabaw sa campo sa kagabhion, ang mana nahulog sa ibabaw niini.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

At paghihip ninyo ng hudyat, ay magsisisulong ang mga kampamento na nasa dakong silanganan.

宿务语

Ug sa diha nga pagapatunggon ninyo ang pagpagubok, ang mga katilingban nga anaa mahamutang dapit sa kiliran sa silangan managpadayon sa ilang panaw.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

At si Josue ay bumalik at ang buong Israel na kasama niya, sa kampamento sa Gilgal.

宿务语

Ug si Josue mipauli ug ang tibook Israel uban kaniya, ngadto sa campo sa Gilgal.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

At nangyari pagkatapos ng tatlong araw, na ang mga pinuno ay napasa gitna ng kampamento;

宿务语

Ug nahitabo nga sa nangagi na ang totolo ka adlaw, ang mga punoan nanulod sa taliwala sa campo;

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

Ikaw ay magkakaroon naman, ng isang pook sa labas ng kampamento, na iyong lalabasan:

宿务语

Magabaton ka ug usa ka dapit usab nga gawas sa campo, ug moadto ka didto sa gawas.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

At nagsibalik ang mga anak ni Israel sa paghabol sa mga Filisteo, at kanilang sinamsam ang kanilang kampamento.

宿务语

Ug ang mga anak sa Israel namauli gikan sa paglutos sa mga Filistehanon, ug ilang gitulis ang ilang campo.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

At ang ulap ng Panginoon ay nasa itaas nila sa araw, pagka sila'y sumulong mula sa kampamento.

宿务语

Ug ang panganod ni Jehova diha sa ibabaw nila sa adlaw, sa diha nga migikan sila sa campo.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

At ibibigay ninyo kay Eleazar na saserdote, at kaniyang ilalabas sa kampamento at papatayin ng isa sa kaniyang harapan:

宿务语

Ug igahatag ninyo siya kang Eleazar nga sacerdote, ug siya magadala kaniya sa gawas sa campo; ug usa magapatay kaniya sa iyang atubangan.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

At tumakbo ang isang binata, at isinaysay kay Moises, at sinabi, Si Eldad at si Medad ay nanghuhula sa kampamento.

宿务语

Ug midalagan ang usa ka batanong lalake, ug nagpahibalo kang Moises, ug miingon: si Eldad ug si Medad nanagpanagna sa sulod sa campo.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

Nguni't kung ikaw ay natatakot na lumusong, ay lumusong ka sa kampamento na kasama ni Phara na iyong lingkod.

宿务语

Apan kong ikaw mahadlok sa paglugsong, umadto ka uban kang Pura nga imong sulogoon ngadto sa campo:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

At ng marinig ni Josue ang ingay ng bayan na humihiyaw, ay sinabi kay Moises, May ingay ng pagbabaka sa kampamento.

宿务语

Ug sa diha nga si Josue nakadungog sa kagahub sa katawohan, samtang sila nagasinggit, miingon siya kang Moises: Adunay kagahub sa gubat sa dapit sa campo.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

At nangyari sa kinahapunan na ang mga pugo ay nagsiahon at tinakpan ang kampamento at sa kinaumagahan, ay nalalatag sa palibot ng kampamento ang hamog.

宿务语

Ug nahitabo sa pagkagabii, nga mingkayaw ang mga buntog, ug minghugpa sa campo, ug sa pagkabuntag naglukop ang tun-og libut sa campo.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

At si Moises at si Eleazar na saserdote, at ang lahat ng mga prinsipe sa kapisanan, ay nagsilabas na sinalubong sila sa labas ng kampamento.

宿务语

Ug si Moises ug si Eleazar ang sacerdote, ug ang tanang mga principe sa katilingban migula sa pagsugat kanila didto sa gawas sa campo.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato; gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises.

宿务语

Ug ang tibook nga katilingban nagdala kaniya didto sa gawas sa campo, ug mingbato kaniya sa mga bato hangtud sa kamatayon; ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

他加禄语

At sa ikalawang araw ay kanilang niligid na minsan ang bayan, at nagsibalik sa kampamento: kanilang ginawang gayon na anim na araw.

宿务语

Ug sa ikaduhang adlaw minglibut sila sa ciudad sa makausa, ug namalik ngadto sa campo: gihimo nila kini sulod sa unom ka adlaw.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認