询问Google

您搜索了: Алчност (保加利亚语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

保加利亚语

英语

信息

保加利亚语

Алчност

英语

Greeds

最后更新: 2012-01-23
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

Алчност

英语

Greed

最后更新: 2012-01-23
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

Лекарства се фалшифицират от чиста алчност.

英语

Counterfeit medicines are produced for reasons of pure greed.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

Не алчността, индивидуалната алчност, бе решаващият фактор.

英语

It is not greed, individual greed, which was the decisive factor.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

Трябва да оставим на Съвета дребните проблеми, свързани с националната алчност.

英语

We must leave the trivial problems of national greed to the Council.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

Става дума за система, в която индивидуалната алчност се разпространява и става разрушителна.

英语

This is about a system in which this individual greed can spread and become destructive.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

Още веднъж ще кажа, че общият европейски интерес бива пожертван заради капиталистическата алчност.

英语

Once again, the European general interest is being sacrificed for the sake of capitalist greed.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

Обаче като че ли всички забравят, че реалната икономика също страда от алчност и е обсебена от стремеж към краткосрочни печалби.

英语

However, everyone seems to forget that the real economy also suffers from greed and an obsession with short-term profits.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

Ако гражданите не разполагат със средства за наблюдение на разходите на администрацията, това може да доведе до условия за алчност и лично облагодетелстване.

英语

If citizens have no means of monitoring expenditure by administrators, an atmosphere of greed and self-enrichment can result.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

За съжаление, част от финансовата икономика се остави да бъде водена от еуфория, алчност, спекулации и от обща безотговорност.

英语

Sadly, part of the financial system was ruled by euphoria, greed, speculation and widespread irresponsibility.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

Дали стремежът към печалба е равнозначен на алчност - или, по думите на Алан Грийнспан, на "нерационално забогатяване"?

英语

Is the profit motive equivalent to greed - or, to quote Alan Greenspan, "irrational exuberance"?

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia
警告:包含不可见的HTML格式

保加利亚语

Партията започна да губи привърженици, след като се прости с властта през декември 2004 г., а неотдавнашните разкрития за алчност и корупция ускориха този процес.

英语

The decline started with the loss of power in December 2004, and recent revelations about greed and corruption have accelerated it.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 2
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

Тя обяснява причините за човешкото съществуване, страдание, болест, старост, смърт, съществуването на алчност, омраза и заблуда.

英语

It explains the reasons for our human existence, suffering, sickness, aging, death, the existence of greed, hatred, and delusion.

最后更新: 2016-03-03
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

Криза, която бе предизвикана от алчност, а сега е консумирана от страха, следва да ни накара да се замислим за основните си ценности и за това, в какво общество искаме да живеем.

英语

A crisis fuelled by greed and now consumed by fear should make us question our fundamental values and what kind of society we would like to live within.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

В абсолютно изражение повечето подсъдими изглежда са мюсюлмани, но аз зная, че законите относно богохулството често се използват срещу религиозните малцинства или че се скалъпват фалшиви обвинения като начин за уреждане на лични сметки или поради финансова алчност.

英语

In absolute terms, it seems that most of the defendants are Muslims, but I am aware that the blasphemy laws have often been used against religious minorities, and that false accusations have been made as a way of settling personal scores or for reasons of financial greed.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

"Депутатите демонстрираха единствено алчност за пари и не се замислиха за последствията от влизането в сила на този закон," каза Пече Груевски, говорител на Асоциацията на македонските профсъюзи.

英语

"The members of parliament only showed greed for money and did not bother to consider the consequences of this law entering into force," said Pece Gruevski, a spokesman for the Macedonian Trade Union Association.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 2
质量:

参考: Wikipedia
警告:包含不可见的HTML格式

保加利亚语

Така че нека подкрепим предложението тази риба да бъде вписана в Приложение І. Нека просто си спомним, че е време да опитаме да контролираме човешката алчност; време е да се опитаме да мислим и за бъдещето на нашите морета.

英语

So let us back the proposal that this fish be cited on Appendix I. Let us just remember it is time we tried to control mankind's greed; it is time we tried to give a bit of thought to the future of our seas.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

4.4 Система на непрекъснат икономически растеж е в разрез с възгледите на местните народи, за които използването на природните ресурси е въпрос на потребности, а не на алчност, и които работят в хармония с природната среда.

英语

4.4 A system of continuous economic growth is at odds with the view of indigenous peoples who see the use of natural resources on a need rather than a greed basis and who work in harmony with the environment.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

Обобщавайки потенциалното въздействие на ДФТ върху поведението на различни финансови институции, ние желаем да подчертаем, че подобни промени са необходими, за да се избегне друга криза, която да възникне вследствие на краткосрочни цели и алчност.

英语

4.1.7 Summarising the potential effects of an FTT on behaviour of different financial institutions we want to underline that such changes are necessary to avoid another crisis appearing from short-termism and greed.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

保加利亚语

Уважаеми дами и господа, не се провали социалната пазарна икономика, провалиха се онези, които със своето желание за големи печалби, със своята алчност и със своя стремеж към бързи пари не зачетоха основните качества на социалната пазарна икономика.

英语

It is not the social market economy which has failed but those who, out of greed for profit, for money and for easy money, have disregarded the cardinal virtues of the social market economy.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認