询问Google

您搜索了: dostojanstva (塞尔维亚语 - 阿尔巴尼亚语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

塞尔维亚语

阿尔巴尼亚语

信息

塞尔维亚语

"Ušla sam u politiku bez proračuna i sa puno dostojanstva.

阿尔巴尼亚语

"Unë kam hyrë në politikë pa llogaritje dhe me nder të lartë.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 2
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

塞尔维亚语

Premijer Hašim Tači rekao je da plan odražava povratak dostojanstva u kosovske institucije.

阿尔巴尼亚语

Kryeministri Hashim Thaçi tha se plani pasqyron kthimin e dinjitetit në institucionet e Kosovës.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

"Veoma cenimo vašu potvrdu našeg dostojanstva", napisao je on Obami.

阿尔巴尼亚语

"Ne e çmojmë lart njohjen prej jush të dinjitetit tonë," i shkroi ai Obamës.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 2
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

塞尔维亚语

„Zaboraviti, poricati i kriti šta se dogodilo je potcenjivanje nas samih i našeg sopstvenog dostojanstva.

阿尔巴尼亚语

"Të harrosh, të mohosh dhe të fshehësh atë që ndodhi është nënvlerësim i vetes dhe dinjitetit tonë.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

塞尔维亚语

"Privatizacija javnog penzijskog sistema će stoga obezbediti tranziciju sa populizma na garantovanje slobode i dostojanstva penzionisanih ljudi."

阿尔巴尼亚语

"Privatizimi i sistemit të pensioneve publike do të sigurojë tranzicionin nga populizmi në garantimin e lirisë dhe dinjitetit të njerëzve të pensionuar."

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

塞尔维亚语

Optužnica ga po četiri tačke tereti za zločine protiv čovečnosti zbog porobljavanja i silovanja i po druge četiri za kršenje zakona i običaja ratovanja zbog silovanja i povrede ličnog dostojanstva.

阿尔巴尼亚语

Ajo e akuzon atë me katër akuza të krimeve kundër njerëzimit për skllavërim dhe përdhunim dhe katër akuza për shkelje të ligjeve apo zakoneve të luftës për përdhunim dhe cënim të dinjiteti personal.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

Makedonija je spremna na kompromis, rekao je Gruevski, ali je insistirao na očuvanju "identiteta i dostojanstva" Makedonije.

阿尔巴尼亚语

Maqedonia është e gatshme për kompromis, tha Gruevski por ai këmbënguli në ruajtjen e "identitetit dhe dinjitetit" të Maqedonisë.

最后更新: 2012-04-07
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

塞尔维亚语

On je podvukao da je Srbija zemlja koja čvrsto stoji iza svog teritorijalnog integriteta, suvereniteta i dostojanstva i namerava da nastavi tu politiku i uzdrži se od uzrokovanja bilo kakvih tenzija u regionu.

阿尔巴尼亚语

Ai nënvizoi se Serbia është një vend që qëndron me forcë prapa integritetit territorial të saj, sovraniteti dhe dinjitetit dhe ka ndërmend ta mbajë këtë politikë e të mos marrë pjesë në krijimin e ndonjë tensioni në rajon.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 2
质量:

塞尔维亚语

U međuvremenu, Elif Šafak, koja se nalazi među najpoznatijim turskim piscima, pojaviće se 21. septembra na suđenju po optužbi za uvredu turskog dostojanstva.

阿尔巴尼亚语

Në lajmet e tjera, Elif Shafak, një nga shkrimtaret më të njohura turke, do të përballet me gjyq në 21 shtator me akuzat e fyrjes ndaj karakterit turk.

最后更新: 2012-04-07
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

„Izborni proces je bio tih i pun dostojanstva, zasnovan na izbornom zakonu i sa velikim odzivom birača“, napomenuo je Beriša.

阿尔巴尼亚语

"Vendi ka kaluar nëpërmjet një procesi zgjedhor të qetë me plot dinjitet, mbështetur në ligjin zgjedhor dhe me pjesëmarrje të madhe," vuri në dukje Berisha.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

塞尔维亚语

Tema takmičenja bila je “Odslikavanje značaja ljudskog dostojanstva, međusobnog poštovanja i prijateljstva, kao i ekonomske odgovornosti i odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine”.

阿尔巴尼亚语

Tema e konkurimit ishte "Duke refrlektuar mbi rëndësinë e dinjitetit njerëzor, respektit të ndërsjelltë dhe miqësisë si edhe përgjegjësive ekonomike e mjedisore ndaj njeri tjetrit".

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 2
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

塞尔维亚语

U saopštenju objavljenom nakon što su inspektori posetili centar u ponedeljak, UNHCR je ukazao da uslovi u objektu predstavljaju "uvredu ljudskog dostojanstva" i krše ljudska prava.

阿尔巴尼亚语

Në një njoftim për shtypin botuar pasi inspektorët vizituan qendrën të hënën, UNHCR tha se kushtet atje qenë një "fyerje për dinjitetin njerëzor" dhe shkelnin të drejtat e njeriut.

最后更新: 2012-04-07
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

塞尔维亚语

„To predstavlja najveći uspeh u pogledu slobode i dostojanstva [Albanaca] od pada Gvozdene zavese“, rekao je premijer Sali Beriša.

阿尔巴尼亚语

"Ajo shënon arritjen më të madhe për lirinë dhe dinjitetin e [shqiptarëve] që prej rënies së Perdes së Hekurt," pranoi Kryeministri Sali Berisha.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

塞尔维亚语

"Verujem da mora da postoji sredina, kompromis u kojem su potrebni određena jednakost i pridržavanje dostojanstva i principa dve strane umešane u spor, kako bi se postiglo uspešno i dugoročno rešenje tog pitanja", rekao je ministar.

阿尔巴尼亚语

"Unë besoj se duhet të jetë një truall i mesëm, një kompromis në të cilin është e nevojshme një farë barazie dhe respektimi i dinjitetit dhe parimeve të të dy palëve të përfshira në diksutim, me qëllim që të arrihet një zgjidhje e suksesëshme dhe afat-gjatë ndaj çështjes," tha ministri.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

塞尔维亚语

«Iz ovog grada čija je istorija obeležena velikim patnjama i krvoprolićem, molim svemogućeg Boga da ima milosti prema gresima počinjenim protiv čovečnosti, ljudskog dostojanstva i slobode, počinjenim i od strane dece Katoličke crkve i da u svima podstakne želju za prastanjem», rekao je papa tokom mise ispred samostana Petrićevac.

阿尔巴尼亚语

''Nga ky qytet, shënuar në rrjedhë të historisë me kaq shumë vuajtje e gjakderdhje, unë i kërkoj Zotit të plotfuqishëm të ketë mëshirë për mëkatet e kryera kundër njerëzimit, dinjitetit dhe lirisë njerëzore, edhe nga bijtë e kishës katolike, dhe të nxisë në të gjithë dëshirën për falje të dyanëshme, '' tha Papa gjatë meshës në manastir.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

"Globalno, trgovina ljudima je multidimenzionalna pretnja: ona lišava ljude njihovih ljudskih prava i dostojanstva", rekla je ona. "Ona povećava globalne zdravstvene rizike.

阿尔巴尼亚语

“Botërisht, trafikimi njerëzor është një kërcënim shumëdimensional: ai i privon njerëzit nga të drejtat e njeriut dhe dinjiteti,” tha ajo. “Ai rrit rreziqe ndaj shëndetit boteror.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

塞尔维亚语

«Štićenje potreba ljudskog dostojanstva oko kojih se ne može pregovarati jednako je poziv svake zemlje i svako mora da se drži istih visokih standarda moralnog postupanja, uključujući Sjedinjene Države», rekla je Rajsova u ponedeljak.

阿尔巴尼亚语

"Mbrojtja e kërkesave të panegociueshme të dinjitetit njerëzor është një kërkesë e barabartë për çdo vend dhe gjithkush duhet t'i përmbahet të njëjtave standardeve të larta të sjelljes morale, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara," tha Rajs të hënën.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

塞尔维亚语

«Ohridsko leto [festival] osvetljava makedonsko kulturno bogatstvo i gradi naše mostove sa svetom već skoro pola veka, pokazujući sve vreme da je negovanje kulture i duhovnih vrednosti najbolja garancija ne samo za opstanak države nego i za očuvanje identiteta i dostojanstva njenih građana», rekao je Crvenkovski.

阿尔巴尼亚语

"[Festivali] i Verës i Ohrit ka pasuruar thesarin kulturor maqedonas dhe ka ndërtuar urat tona të lidhjes me botën për pothuajse gjysmë shekulli, duke treguar gjithnjë se kultura dhe vlerat shpirtërore të gëzueshme janë garancia më e mirë jo vetëm për mbijetesën e shtetit, por edhe për ruajtjen e identitetit dhe dinjitetit të qytetarëve të tij," tha Crvenkovski.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

塞尔维亚语

„Nijedna reč nije izgovorena nasumice u ovom govoru, koji se dotakao fundamentalnih ideala imaginarne i idealne Rumunije: uvažavanja prošlosti, ljubavi prema zemlji, vere, sećanja, identiteta i dostojanstva.

阿尔巴尼亚语

"Asnjë fjalë nuk u përdor më kot në një fjalim që preku në idealet thelbësore të një Rumanie të imagjinuar e ideale: respektin për të kaluarën, dashurinë për vendin, moralin, kujtesën fetare, identitetin e dinjitetin.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

塞尔维亚语

„U izveštaju nema dokaza i Komora nudi pravnu i profesionalnu podršku svim pomenutim osobama ... u utvrđivanju činjenica i zaštiti dostojanstva“, rekao je Musa Draguša, predsednik Komore.

阿尔巴尼亚语

"Raporti nuk ka asnjë provë dhe Dhoma i ofron mbështetje ligjore dhe profesionale çdokujt që përmendet ... për të zbuluar fakte dhe për të mbrojtur dinjitetin e tyre," tha Musa Dragusha, kryetari i Dhomës.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認