Ask Google

Results for vrieskastcombinaties translation from Dutch to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Czech

Info

Dutch

Koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke buitendeuren

Czech

Kombinovaná chladicí a mrazicí zařízení, vybavená samostatnými vnějšími dvířky

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Tot onderverdeling 841810 behoren alle koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke buitendeuren, al dan niet voor huishoudelijk gebruik.

Czech

Položka 841810 zahrnuje všechna kombinovaná chladicí-mrazicí zařízení vybavená samostatnými vnějšími dvířky, ať už se používají v domácnostech nebo nikoliv.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op "side-by-side" koelkast-vrieskastcombinaties uit de Republiek Korea

Czech

kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých chladniček typu side by side pocházejících z Korejské republiky

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

De in overweging 12 vermelde koelkast-vrieskastcombinaties met drie deuren worden op de markt naast allerlei andere modellen side-by-side koelkasten aangetroffen.

Czech

Kombinované chladničky s mrazničkou se třemi dvířky, jak uvádí 12. bod odůvodnění, lze však najít na trhu společně se všemi ostatními modely chladniček typu side by side.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde "side-by-side" koelkast-vrieskastcombinaties uit de Republiek Korea

Czech

Oznámení o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů některých chladniček typu side by side pocházejících z Korejské republiky

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

Daarom zouden alle koelkast-vrieskastcombinaties met drie of meer deuren volgens hem moeten worden uitgesloten van de procedure, of de definitie zou moeten worden uitgebreid tot alle koelkast-vrieskastcombinaties.

Czech

Společnost proto žádala, aby z řízení byly vyloučeny buď všechny kombinované chladničky s mrazničkami se třemi nebo více dvířky, nebo aby bylo řízení rozšířeno na všechny kombinované chladničky s mrazničkami.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

(1) Op 18 april werd een klacht ingediend over de invoer van bepaalde "side-by-side" koelkast-vrieskastcombinaties uit de Republiek Korea (hierna "Korea" genoemd). De indiener van de klacht was Whirlpool Europe s.r.l. die een groot deel van de productie van side-by-side koelkast-vrieskastcombinaties in de EU vertegenwoordigt.

Czech

(1) Dne 18. dubna 2005 byl podán podnět ohledně dovozů určitých chladniček typu side by side pocházejících z Korejské republiky společností Whirlpool Europe s.r.l. (dále jen "žadatel"), která představuje významný podíl výroby chladniček typu side by side ve Společenství.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

(15) Daarom is de voorlopige conclusie dat alle side-by-side koelkasten, met inbegrip van koelkast-vrieskastcombinaties met drie deuren waarbij de koelkast op de vriezer is geplaatst, ondanks verschillen in capaciteit, opties en materialen, dezelfde fysische en technische basiskenmerken hebben en in wezen voor dezelfde doeleinden worden gebruikt.

Czech

(15) Proto je předběžně vyvozen závěr, že i když existují rozdíly v objemu, ve volitelných vlastnostech a v použitých materiálech, mají všechny druhy chladniček typu side by side, včetně kombinovaných chladniček s mrazničkou se třemi dvířky a s mrazničkami umístěnými v dolní části, stejné základní fyzické a technické vlastnosti, a v podstatě se používají pro stejné účely.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

(7) Hij voerde met name aan dat de productdefinitie alle koelkast-vrieskastcombinaties (hierna "KVC’s" genoemd) met een capaciteit van meer dan 400 l zou moeten omvatten, omdat een onderverdeling van deze koelkasten in strijd zou zijn met de tot dusverre door de communautaire instellingen gevolgde lijn, bewijsmateriaal van andere belanghebbenden buiten beschouwing zou laten en geen rekening zou houden met de feitelijke situatie op de markt (verzoek i)).

Czech

(7) Zejména tento vývozce požadoval, aby definice výrobků pokrývala veškeré velkokapacitní kombinované chladničky s mrazničkou s objemem převyšujícím 400 litrů, neboť členění těchto chladniček by nebylo v souladu s dosavadní praxí orgánů Společenství, nebralo by ohled na důkazy jiných zúčastněných stran a opomíjelo by tržní realitu (požadavek i)).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

(9) De klacht heeft betrekking op "side-by-side" koelkast-vrieskastcombinaties, met een capaciteit van meer dan 400 l, voorzien van ten minste twee afzonderlijke buitendeuren die zich naast elkaar bevinden, ingedeeld onder de GN-code ex84181020.

Czech

(9) Dotčeným výrobkem jsou chladničky typu side by side, tj. kombinované chladničky s mrazničkou s objemem převyšujícím 400 litrů, vybavené nejméně dvěma samostatnými vnějšími dvířky umístěnými vedle sebe, pocházející z Korejské republiky, v současné době zařazené pod kódem KN ex84181020.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

De Commissie heeft een klacht ontvangen op grond van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad [1] ("de basisverordening"), volgens welke producenten in de Europese Gemeenschap aanmerkelijke schade lijden door de invoer met dumping van "side-by-side" koelkast-vrieskastcombinaties uit de Republiek Korea.

Czech

Podle článku 5 nařízení Rady (ES) č. 384/96 [1] (dále jen "základní nařízení") obdržela Komise podnět, ve kterém se uvádí, že dovozy některých chladniček typu side by side pocházejících z Korejské republiky (dále jen "dotčená země") jsou dumpingové, a způsobují proto výrobnímu odvětví Společenství podstatnou újmu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

De bedragen die uit hoofde van de voorlopige antidumpingrechten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 355/2006 als zekerheid zijn gesteld voor de invoer uit de Republiek Korea van door Samsung Electronics Corporation geproduceerde koelkast-vrieskastcombinaties met een capaciteit van meer dan 400 l, voorzien van ten minste twee afzonderlijke buitendeuren die zich naast elkaar bevinden, vallend onder GN-code ex84181020, worden vrijgegeven.

Czech

Částky zajištěné v podobě prozatímních antidumpingových cel podle nařízení (ES) č. 355/2006 z dovozu chladniček typu side by side, tj. kombinovaných chladniček s mrazničkou o objemu převyšujícím 400 litrů, s nejméně dvěma samostatnými vnějšími dvířky umístěnými vedle sebe, vyráběných společností Samsung Electronics Corporation, kódu KN ex84181020 se uvolňují.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

De bedragen die uit hoofde van de voorlopige antidumpingrechten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 355/2006 als zekerheid zijn gesteld voor de invoer uit de Republiek Korea van koelkast-vrieskastcombinaties met een capaciteit van meer dan 400 l waarvan de vries- en koelgedeelten zich naast elkaar bevinden, vallend onder Gn-code ex84181020, worden definitief geïnd.

Czech

Částky zajištěné v podobě prozatímních antidumpingových cel podle nařízení (ES) č. 355/2006 z dovozu chladniček typu side by side, tj. kombinovaných chladniček s mrazničkou o objemu převyšujícím 400 litrů, s mrazicí a chladicí částí umístěnými vedle sebe, kódu KN ex84181020, pocházejících z Korejské republiky se vybírají s konečnou platností.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

De bedragen die uit hoofde van de voorlopige antidumpingrechten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 355/2006 als zekerheid zijn gesteld voor de invoer uit de Republiek Korea van koelkast-vrieskastcombinaties met een capaciteit van meer dan 400 l, met twee bovendeuren op het koelgedeelte en een onderdeur op het vriesgedeelte, vallend onder GN-code ex84181020, worden vrijgegeven.

Czech

Částky zajištěné v podobě prozatímních antidumpingových cel podle nařízení (ES) č. 355/2006 z dovozu kombinovaných chladniček s mrazničkou o objemu převyšujícím 400 litrů, se dvěma dvířky v horní chladicí části a jedněmi dvířky v dolní mrazicí části, kódu KN ex84181020, pocházejících z Korejské republiky se uvolňují.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

De klacht heeft betrekking op "side-by-side" koelkast-vrieskastcombinaties met een capaciteit van meer dan 400 l, voorzien van ten minste twee afzonderlijke buitendeuren die zich naast elkaar bevinden, doorgaans aangegeven onder de GN-code ex84181091 ("het betrokken product"), uit de Republiek Korea.

Czech

Výrobkem považovaným za dumpingový je chladnička typu side by side, tj. kombinace jednotek chladničky a mrazničky s objemem převyšujícím 400 litrů, vybavená nejméně dvěma samostatnými křídly vnějších dvířek umístěnými vedle sebe, pocházející z Korejské republiky (dále jen "dotčený výrobek"), která je obvykle deklarovaná pod kódem KN ex84181091.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

De klacht werd op 18 april 2005 ingediend door Whirlpool namens producenten die goed zijn voor een groot deel, namelijk meer dan 90 %, van de productie van bedoelde koelkast-vrieskastcombinaties in de Europese Gemeenschap.

Czech

Podnět byl podán dne 18. dubna 2005 společností Whirlpool (dále jen "stěžovatel") jménem výrobců, kteří představují převážnou část, v tomto případě více než 90 %, celkové výroby chladniček typu side by side ve Společenství.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

De producent/exporteur die bovenstaand argument heeft aangevoerd heeft deze koelkast-vrieskastcombinaties in het verleden expliciet als side-by-side koelkasten met drie deuren op de markt gebracht.

Czech

Vyvážející výrobce, který předložil výše uvedená tvrzení, rovněž v minulosti prodával tyto kombinované chladničky s mrazničkou explicitně jako "chladničky typu side by side se třemi dvířky".

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

Er worden definitieve antidumpingrechten ingesteld op koelkast-vrieskastcombinaties met een capaciteit van meer dan 400 l waarvan de vries- en koelgedeelten zich naast elkaar bevinden, vallend onder GN-code ex84181020 (Taric-code 8418102091), uit de Republiek Korea.

Czech

Ukládá se konečné antidumpingové clo na chladničky typu side by side, tj. kombinované chladničky s mrazničkou o objemu převyšujícím 400 litrů, s mrazicí a chladicí částí umístěnými vedle sebe, kódu KN ex84181020 (kód TARIC 8418102091), pocházející z Korejské republiky.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Er worden voorlopige antidumpingrechten ingesteld op "side-by-side" koelkast-vrieskastcombinaties, met een capaciteit van meer dan 400 l, voorzien van ten minste twee afzonderlijke buitendeuren die zich naast elkaar bevinden, ingedeeld onder de GN-code ex84181020 (TARIC-code 8418102091), uit de Republiek Korea.

Czech

Na chladničky typu side by side, tj. kombinované chladničky s mrazničkami o objemu převyšujícím 400 litrů, vybavené nejméně dvěma samostatnými vnějšími dvířky umístěnými vedle sebe, pocházející z Korejské republiky, kódu KN ex84181020 (kód TARIC 8418102091) se ukládá prozatímní antidumpingové clo.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

Hij voerde aan dat indien de definitie van het betrokken product in het bericht van inleiding zou worden gehandhaafd, de procedure ook betrekking zou hebben op bepaalde "bottom mount freezers", dat wil zeggen koelkast-vrieskastcombinaties met twee deuren op het koelgedeelte boven en een deur op het vriesgedeelte beneden, terwijl vergelijkbare modellen met een deur voor elk gedeelte hiervan zouden worden uitgesloten.

Czech

Společnost tvrdila, že pokud by se měla dodržovat definice dotčeného výrobku v oznámení o zahájení řízení, určité typy s "mrazničkou umístěnou v dolní části", tedy kombinované chladničky s mrazničkami se dvěma dvířky v horní chladicí části a jedněmi dvířky v dolní mrazicí části, by byly do šetření zahrnuty, zatímco srovnatelné modely s jedněmi dvířky na každé části by byly vyloučeny.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK