Ask Google

Results for diniconazole translation from English to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Slovak

Info

English

DINICONAZOLE

Slovak

DINIKONAZOL

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 6
Quality:

English

Diniconazole-M

Slovak

dinikonazol-M

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Diniconazole-M

Slovak

Dinikoazol-M

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

English

diniconazole: all products;

Slovak

dinikonazol: všetky produkty;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Diniconazole (sum of isomers)

Slovak

Dinikonazol (suma izomérov)

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

English

That list includes diniconazole-M.

Slovak

Na tomto zozname je aj dinikonazol-M.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

In Annex V, the columns for cyclanilide and for diniconazole are added:

Slovak

V prílohe V sa dopĺňajú stĺpce týkajúce sa cyklanilidu a dinikonazolu:

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

English

For beflubutamid and diniconazole, MRLs are set in Part A of Annex III to that Regulation.

Slovak

V časti A prílohy III k uvedenému nariadeniu sú stanovené MRL beflubutamidu a dinikonazolu.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

English

All existing authorisations for plant protection products containing diniconazole-M have been revoked.

Slovak

Všetky existujúce povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom dinikonazolu-M boli odobraté.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

English

authorisations for plant protection products containing diniconazole-M are withdrawn by 18 March 2009;

Slovak

boli povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce dinikonazol-M odobrané do 18. marca 2009;

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

For diniconazole-M the rapporteur Member State was France and all relevant information was submitted on 31 May 2007.

Slovak

Pokiaľ ide o dinikonazol-M, spravodajským štátom bolo Francúzsko a všetky príslušné informácie boli predložené 31. mája 2007.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Diniconazole-M should therefore not be included in Annex I to Directive 91/414/EEC.

Slovak

Dinikonazol-M by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

no authorisations for plant protection products containing diniconazole-M are granted or renewed from the date of publication of this Decision.

Slovak

odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia neboli udelené ani obnovené žiadne povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce dinikonazol-M.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Diniconazole-M shall not be included as an active substance in Annex I to Directive 91/414/EEC.

Slovak

Dinikonazol-M sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The Commission examined diniconazole-M in accordance with Article 11a of Regulation (EC) No 1490/2002.

Slovak

Komisia preskúmala dinikonazol-M v súlade s článkom 11a nariadenia (ES) č. 1490/2002.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The Commission invited the notifier to submit its comments on the results of the examination of diniconazole-M and on its intention or not to further support the substance.

Slovak

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom preskúmania dinikonazolu-M a aby sa vyjadril k tomu, či má v úmysle túto látku ďalej podporovať.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Measures should be taken to ensure that authorisations granted for plant protection products containing diniconazole-M are withdrawn within a fixed period of time and are not renewed and that no new authorisations for such products are granted.

Slovak

Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie odobratia povolení udelených na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce dinikonazol-M v rámci stanovenej lehoty a na zabezpečenie toho, aby sa tieto povolenia neobnovovali a aby sa na takéto výrobky neudeľovali nové povolenia.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

concerning the non-inclusion of diniconazole-M in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance

Slovak

o nezaradení dinikonazolu-M do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Commission Regulation (EU) No 899/2012 of 21 September 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acephate, alachlor, anilazine, azocyclotin, benfuracarb, butylate, captafol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, chlorfenapyr, chlorthal-dimethyl, chlorthiamid, cyhexatin, diazinon, dichlobenil, dicofol, dimethipin, diniconazole, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furathiocarb, hexaconazole, lactofen, mepronil, methamidophos, methoprene, monocrotophos, monuron, oxycarboxin, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, phorate, phosalone, procymidone, profenofos, propachlor, quinclorac, quintozene, tolylfluanid, trichlorfon, tridemorph and trifluralin in or on certain products and amending that Regulation by establishing Annex V listing default values [2] is to be incorporated into the EEA Agreement.

Slovak

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 899/2012 z 21. septembra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre acefát, alachlór, anilazín, azocyklotín, benfurakarb, butylát, kaptafol, karbaryl, karbofurán, karbosulfán, chlórfenapyr, chlórtal-dimetyl, chlórtiamid, cyhexatín, diazinón, dichlobenil, dikofol, dimetipín, dinikonazol, disulfoton, fenitrotión, flufenzín, furatiokarb, hexakonazol, laktofén, mepronil, metamidofos, metoprén, monokrotofos, monurón, oxykarboxín, oxydemetón-metyl, paratión-metyl, forát, fosalón, procymidón, profenofos, propachlór, chinklorak, chintozén, tolylfluanid, trichlórfon, tridemorf a trifluralín v alebo na určitých produktoch a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené nariadenie stanovením prílohy V, v ktorej sa uvádzajú štandardné hodnoty [2] sa má začleniť do Dohody o EHP.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

English

in Part A, the columns for alachlor, anilazine, butylate, chlorthal-dimethyl, chlorthiamid, dichlobenil, diniconazole, flufenzin, lactofen, mepronil, monuron, oxycarboxin, propachlor, trichlorfon and trifluralin are deleted;

Slovak

V časti A sa stĺpce týkajúce sa alachlóru, anilazínu, butylátu, chlórtal-dimetylu, chlórtiamidu, dichlobenilu, dinikonazolu, flufenzínu, laktofénu, mepronilu, monurónu, oxykarboxínu, propachlóru, trichlórfonu a trifluralínu vypúšťajú.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK