Preguntar a Google

Usted buscó: diniconazole (Inglés - Eslovaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Eslovaco

Información

Inglés

DINICONAZOLE

Eslovaco

DINIKONAZOL

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Inglés

Diniconazole-M

Eslovaco

dinikonazol-M

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Diniconazole-M

Eslovaco

Dinikoazol-M

Última actualización: 2014-11-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

diniconazole: all products;

Eslovaco

dinikonazol: všetky produkty;

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Diniconazole (sum of isomers)

Eslovaco

Dinikonazol (suma izomérov)

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

That list includes diniconazole-M.

Eslovaco

Na tomto zozname je aj dinikonazol-M.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

In Annex V, the columns for cyclanilide and for diniconazole are added:

Eslovaco

V prílohe V sa dopĺňajú stĺpce týkajúce sa cyklanilidu a dinikonazolu:

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

For beflubutamid and diniconazole, MRLs are set in Part A of Annex III to that Regulation.

Eslovaco

V časti A prílohy III k uvedenému nariadeniu sú stanovené MRL beflubutamidu a dinikonazolu.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

All existing authorisations for plant protection products containing diniconazole-M have been revoked.

Eslovaco

Všetky existujúce povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom dinikonazolu-M boli odobraté.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

authorisations for plant protection products containing diniconazole-M are withdrawn by 18 March 2009;

Eslovaco

boli povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce dinikonazol-M odobrané do 18. marca 2009;

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

For diniconazole-M the rapporteur Member State was France and all relevant information was submitted on 31 May 2007.

Eslovaco

Pokiaľ ide o dinikonazol-M, spravodajským štátom bolo Francúzsko a všetky príslušné informácie boli predložené 31. mája 2007.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Diniconazole-M should therefore not be included in Annex I to Directive 91/414/EEC.

Eslovaco

Dinikonazol-M by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

no authorisations for plant protection products containing diniconazole-M are granted or renewed from the date of publication of this Decision.

Eslovaco

odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia neboli udelené ani obnovené žiadne povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce dinikonazol-M.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Diniconazole-M shall not be included as an active substance in Annex I to Directive 91/414/EEC.

Eslovaco

Dinikonazol-M sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

The Commission examined diniconazole-M in accordance with Article 11a of Regulation (EC) No 1490/2002.

Eslovaco

Komisia preskúmala dinikonazol-M v súlade s článkom 11a nariadenia (ES) č. 1490/2002.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

The Commission invited the notifier to submit its comments on the results of the examination of diniconazole-M and on its intention or not to further support the substance.

Eslovaco

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom preskúmania dinikonazolu-M a aby sa vyjadril k tomu, či má v úmysle túto látku ďalej podporovať.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Measures should be taken to ensure that authorisations granted for plant protection products containing diniconazole-M are withdrawn within a fixed period of time and are not renewed and that no new authorisations for such products are granted.

Eslovaco

Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie odobratia povolení udelených na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce dinikonazol-M v rámci stanovenej lehoty a na zabezpečenie toho, aby sa tieto povolenia neobnovovali a aby sa na takéto výrobky neudeľovali nové povolenia.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

concerning the non-inclusion of diniconazole-M in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance

Eslovaco

o nezaradení dinikonazolu-M do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Commission Regulation (EU) No 899/2012 of 21 September 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acephate, alachlor, anilazine, azocyclotin, benfuracarb, butylate, captafol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, chlorfenapyr, chlorthal-dimethyl, chlorthiamid, cyhexatin, diazinon, dichlobenil, dicofol, dimethipin, diniconazole, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furathiocarb, hexaconazole, lactofen, mepronil, methamidophos, methoprene, monocrotophos, monuron, oxycarboxin, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, phorate, phosalone, procymidone, profenofos, propachlor, quinclorac, quintozene, tolylfluanid, trichlorfon, tridemorph and trifluralin in or on certain products and amending that Regulation by establishing Annex V listing default values [2] is to be incorporated into the EEA Agreement.

Eslovaco

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 899/2012 z 21. septembra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre acefát, alachlór, anilazín, azocyklotín, benfurakarb, butylát, kaptafol, karbaryl, karbofurán, karbosulfán, chlórfenapyr, chlórtal-dimetyl, chlórtiamid, cyhexatín, diazinón, dichlobenil, dikofol, dimetipín, dinikonazol, disulfoton, fenitrotión, flufenzín, furatiokarb, hexakonazol, laktofén, mepronil, metamidofos, metoprén, monokrotofos, monurón, oxykarboxín, oxydemetón-metyl, paratión-metyl, forát, fosalón, procymidón, profenofos, propachlór, chinklorak, chintozén, tolylfluanid, trichlórfon, tridemorf a trifluralín v alebo na určitých produktoch a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené nariadenie stanovením prílohy V, v ktorej sa uvádzajú štandardné hodnoty [2] sa má začleniť do Dohody o EHP.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

in Part A, the columns for alachlor, anilazine, butylate, chlorthal-dimethyl, chlorthiamid, dichlobenil, diniconazole, flufenzin, lactofen, mepronil, monuron, oxycarboxin, propachlor, trichlorfon and trifluralin are deleted;

Eslovaco

V časti A sa stĺpce týkajúce sa alachlóru, anilazínu, butylátu, chlórtal-dimetylu, chlórtiamidu, dichlobenilu, dinikonazolu, flufenzínu, laktofénu, mepronilu, monurónu, oxykarboxínu, propachlóru, trichlórfonu a trifluralínu vypúšťajú.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo