Ask Google

Results for compunctions translation from English to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Swedish

Info

English

I do not share some of my colleagues ' compunctions about a European regulator.

Swedish

Jag delar inte vissa av mina kollegers samvetskval om en europeisk tillsynsmyndighet.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

English

And yet Western industries are still trying to make money there and have no compunction about possibly creating economic difficulties for a young democracy which, I hope, will very soon be a member of the European Union.

Swedish

Ändå försöker industrier från väst att driva sin verksamhet här; de drar sig inte för att riskera att driva en ung, demokratisk stat, som snart, hoppas jag, kommer att tillhöra Europeiska unionen, in i ekonomiska svårigheter. ter.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

It is not enough to condemn the trade in diamonds, Mr Telkämper; you should also be condemning the oil trade, such as the sale of oil from the Kabinda province, occupied by the government, which, without any compunction, brings in foreign troops to exercise its power in the province.

Swedish

Det räcker inte att bara fördöma diamanthandeln, herr Telkämper, utan ni bör också fördöma oljehandeln från t.ex. provinsen Kabinda, som regeringen har låtit besätta, en regering som inte drar sig för att använda trupper utifrån för att där kunna utöva sin makt.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 5
Quality:

English

I recall that the Americans, for their part, had no compunction or hesitation, after the Blair House Agreements, about introducing direct aid for soya, and the WTO did not object.

Swedish

Amerikanerna har för sin del , jag erinrar om det, inte haft några samvetsbetänkligheter och inte tvekat att efter Blairhouse-avtalen införa ett direkt stöd för soja utan att WTO påverkas.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

English

But what incenses us most is that the American leadership has no compunction about advertising its highly dangerous position on a pre-emptive strike.

Swedish

Det som emellertid är mest frustrerande är att Förenta staternas ledning inte har några som helst samvetsbetänkligheter mot att basunera ut detta ytterst farliga påstående om en föregripande attack .

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

English

Not a word about the attempted coup d'état in Venezuela or any compunction on the part of the? U to defend its initial position on those behind it.

Swedish

Inte ett ord om kuppförsöket i Venezuela - EU tycker inte ens att det bör ursäkta sin ursprungliga hållning gentemot kuppmakarna .

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

English

I feel under no compunction to define my Europeanness in terms of my attitude to the United States of America.

Swedish

Jag känner inga samvetskval att jag måste definiera min europeiska prägel genom min inställning till Amerikas förenta stater .

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

English

These are criminal acts that are designed to aggravate the political and military situation in Angola and which are also intended to give an international profile to a group that has no compunction about resorting to such actions in order to achieve separatist objectives, which are also completely unrealistic.

Swedish

Vi ser brottsliga handlingar som syftar till att förvärra den politiskt militära situationen i Angola och med vilka man också försöker få internationell uppmärksamhet för en styrka som inte räds att ta till sådana handlingar för att nå separatistiska mål, även de helt ohållbara .

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

English

We assume that it will be possible for the content to be increased and for proposals – such as the one now tabled – to be incorporated so that it is possible to pursue the very many criminals who are quite indifferent to what happens to our marine environment and who therefore have no compunction about using it as a dustbin , unwilling as they are to pay what it costs to get rid of their pollutants properly.

Swedish

Vi antar att det kommer att vara möjligt att utöka innehållet och att förslag – såsom det som nu lagts fram – kan införlivas så att det blir möjligt att jaga de många brottslingar som är helt likgiltiga inför det som sker med vår havsmiljö och som därför inte hyser några betänkligheter mot att använda havet som en soptipp, eftersom de inte vill betala vad det kostar att bli av med sina föroreningar på rätt sätt.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

English

Businesses receive Community and State aid and incentives to set up in a given region and country, and then relocate, flying in the face of the rules of conduct in place, without any compunction or respect for the hundreds or thousands of workers, and often whole families, who are laid off at the drop of a hat.

Swedish

Företag får gemenskapsstöd och statligt stöd och etablerar sig i en viss region och ett visst land, för att därefter omlokalisera på flykt undan gällande förhållningsregler , utan att hysa några samvetsbetänkligheter eller visa respekt för de hundratals eller tusentals anställda, ofta hela familjer, som friställs utan vidare spisning .

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

English

The Commission, indeed, shows no compunction in issuing orders to this or that State with a view to drawing up its budget.

Swedish

Kommissionen drar sig för övrigt inte för att rikta tillsägelser till enskilda stater inför deras budgetförberedelser .

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

English

Big business is to blame for polluting the seas with sewage, dioxins and other contaminants; it has no compunction about using any methods in the production process which maximise its already obscene profits and is totally indifferent to the environmental implications.

Swedish

Det är storkapitalet som är ansvarigt för föroreningarna i haven av utsläpp , dioxin och andra ämnen, och som inte tvekar inför att använda alla slags metoder inom produktionen för att få största möjliga ökning av sina jättevinster utan att bry sig om konsekvenserna för miljön .

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

English

On the contrary, the rapporteur brings out the begging bowl without compunction, so that public money can be shifted, through the SME Guarantee facility or pre-start financing, into the coffers of large corporations so that it ends up swelling the private wealth of shareholders.

Swedish

Det generar honom däremot inte att hålla fram tiggarmössan, så att offentliga medel via garantimekanismer och startbidrag skall hamna i storkoncernernas fickor och i slutändan läggas till aktieägarnas privata förmögenhet .

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

English

And yet Western industries are still trying to make money there and have no compunction about possibly creating economic difficulties for a young democracy which, I hope, will very soon be a member of the European Union.

Swedish

Ändå försöker industrier från väst att driva sin verksamhet här; de drar sig inte för att riskera att driva en ung, demokratisk stat, som snart, hoppas jag, kommer att tillhöra Europeiska unionen, in i ekonomiska svårigheter .

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

English

Those who advocate this policy are so keen that they have no compunction about tabling proposals that clearly attempt to settle old scores with the history of the people’s struggle, and so here comes, for the thousandth time, the tired old devotion to ‘market economics’, ‘structural reforms’ within the framework of ‘competition’ and ‘market forces’, ‘implementing the process of privatisation’ and ‘dismantling unviable businesses’ and ‘creating an atmosphere that is conducive to business and to foreign investment’.

Swedish

Förespråkarna av denna politik är så ivriga att de inte har några skrupler när det gäller att lägga fram förslag som klart och tydligt syftar till att göra upp gamla mellanhavanden med människornas historiska kamp. Och så får vi då, för femtioelfte gången, uppleva deras trötta gamla iver för ”marknadsekonomi”, ”strukturreformer” inom ramen för ”konkurrens” och ”marknadskrafter”, ”genomförandet av privatiseringen”, ”avvecklingen av företag som inte är livskraftiga” och ”skapandet av en företagsvänlig miljö som drar till sig utländska investeringar”.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

English

By putting in the highly sensitive competition post an ardent devotee of market economics, as one analyst put it, an industrial lobbyist who represents and fosters dubious relations between public responsibilities and private interests, to the point of having been severely and unanimously reprimanded by his national parliament; by naming in the post of international trade a champion of free trade, who has no compunction about announcing that he puts his faith in competition to improve the performance of public services; by giving the internal market portfolio to a fundamentalist of liberalism, that of the environment to a conservative, for whom ecology appears to be the least of his concerns, and that of agriculture to a champion of the agricultural business, and so on and so forth, the President-designate has no doubt succeeded in convincing a number of doubters that he nurtured a particular idea of Europe that they certainly did not share.

Swedish

Genom att på den ytterst känsliga konkurrensposten sätta en ivrig anhängare av marknadsekonomi, som en analytiker formulerade det, en industrilobbyist som företräder och främjar tvivelaktiga band mellan offentliga plikter och privata intressen, till den grad att han har fått en skarp och enhällig reprimand av sitt nationella parlament, genom att till posten för internationell handel utnämna en frihandelsförespråkare, som inte tvekar en sekund att kungöra att han litar på att konkurrens kommer att förbättra de offentliga tjänsternas kvalitet, genom att ge ansvaret för den inre marknaden till en avregleringsfundamentalist, miljöportföljen till en högerman, som tycks betrakta ekologi som det minsta av sina bekymmer, och jordbruksportföljen till en talesman för jordbruksbranschen och så vidare och så vidare, har den nominerade ordföranden utan tvivel lyckats övertyga ett antal tvivlare om att han har en bestämd uppfattning om EU som de säkerligen inte delar.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

English

These poor people are simply shot at without compunction.

Swedish

Dessa stackars människor utsätts helt enkelt för beskjutning utan minsta skrupler.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

English

I have no compunction in referring to such people as evil.

Swedish

Jag tvekar inte ett ögonblick att kalla dessa människor för onda.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

English

For this reason, I am not surprised by the bloodthirsty countries that sentence their opponents to death without compunction.

Swedish

Av detta skäl är jag inte förvånad över de blodtörstiga länder som dömer sina motståndare till döden utan samvetskval.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Consumers have a right to enjoy agricultural products in the EU without concern and without compunction.

Swedish

Konsumenterna har rätt att utnyttja jordbruksprodukter i EU utan att känna oro och utan skrupler.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK