Ask Google

Results for благосостояния translation from Russian to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Russian

Latvian

Info

Russian

В настоящий момент, когда уровень инфляции является низким и стабильным, менее зажиточные слои населения лучше защищены от снижения их благосостояния и покупательной способности.

Latvian

Euro zonas finanšu tirgus lielais apmērs ļauj paredzēt lielāku kapitāla daļu investīcijām un investoriem sadalīt riskus plašākā mērogā. Pilsoņiem ir par 90% samazinātas naudas pārsūtīšanas izmaksas uz citu euro zonas valsti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

• С момента подписания Римского договора в 1957 году основной интерес Европейского Союза был направлен на экономическое и социальное развитие с целью обеспеченияздоровья, благосостояния и гарантированного будущего для жителей Европы.

Latvian

• Kop‰ Romas L¥guma parakst¥‰anas 1957. gadÇ Eiropas Savien¥bas pamatmïr˙is ir ilgtspïj¥gsekonomikas un sociÇlais progress, lai Eiropas iedz¥votÇjiem varïtu nodro‰inÇt vesel¥basaprpi, labklÇj¥bu un daudzsolo‰u nÇkotni. ·Ç mïr˙a sasnieg‰anai vitÇli svar¥ga bija cie‰Çka integrÇcija daudzÇs politikas jomÇs.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Наша работа основана на убеждении, что образование и обучение могут внести значительный вклад в повышение благосостояния, создание устойчивого роста и привлечение к участию в жизни общества всех категорий населения стран с развивающейся экономикой.

Latvian

Mūsu darbs balstās uz pārliecību, ka izglītība un apmācība var ievērojami veicināt pieaugošu labklājību, radīt ilgstpējīgu izaugsmi un sekmēt sociālo iekļaušanos attīstītā ekonomikā.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Хотяконкуренция с нашими соседямии предприятиями по ту сторону Атлантического океана усилилась, я полагаю, что наша экономическая стабильность и устойчивость, а также прочная нормативно-правовая база, созданная ЭВС, позволят нам сохранить и приумножить наше благосостояние».

Latvian

Kaut arī konkurence no kaimiņu puses un viņpus Atlantijas okeānam ir lielāka, es ticu, kamūsu ekonomikas stabilitāte un izturība, kā arī stingrā EMS sistēma palīdzēs mums turēties uz šī veiksmīgā ceļa.”

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Создание европейского валютного союза и переход на евро являются краеугольными камнями на пути кболее тесной интеграции, которая даст импульс социальному единству и увеличению благосостояния, какдля стран-кандидатов, так и для всех стран зоны евро.

Latvian

EMS un eiro ir pakÇpieni ce∫Ç uz cie‰Çku integrÇciju, kas pie‰˙irs vïl vairÇk sinerÆijas sociÇlajÇ vienot¥bÇ un labklÇj¥bÇ gan jaunajÇm dal¥bvalst¥m, gan visai eirozonai.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

собрав их и других подобных ремесленников, сказал:друзья! вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше;

Latvian

Sasaucis tos un citus, kas strādāja to pašu amatu, sacīja: Vīri, jūs zināt, ka no šī darba mums ir ieguvums;

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK