Ask Google

Results for chyffredinol translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Cyflwynaf bwyntiau cryno a chyffredinol

English

My points will be brief and general

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Felly , rhaid inni fabwysiadu dull gweithredu cyson a chyffredinol

English

Therefore , we must adopt a consistent and universal approach

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dyna pam y mae arnom angen gweithredu brys , nid rhyw ddadl lac a chyffredinol

English

That is why we need urgent action , not some loose , wide-ranging debate

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fodd bynnag, y mae’n rhy arwynebol a chyffredinol mewn llawer o ffyrdd.

English

However, it is too superficial and general in a number of ways.

Last Update: 2008-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Lynne Neagle : Datganaf fuddiant fel aelod o Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol

English

Lynne Neagle : I declare an interest as a member of the Transport and General Workers Union

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dyna eiriau swyddog undeb o Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol ac nid ydynt yn natganiad y Gweinidog

English

Those are the words of a union official from the Transport and General Workers Union and are not in the Minister's statement

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r ateb hwnnw'n cael ei gynnig gan Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol

English

That solution has been proposed by the Transport and General Workers Union

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Disgrifiodd hyd yn oed Bill Morris , arweinydd yr Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol , y system hon fel un wallgof

English

Even Bill Morris , the leader of the Transport and General Workers ' Union , described this system as insane

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ymladdodd y gweithwyr dribiwnlys ac ennill gyda chefnogaeth Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol a chyda thystiolaeth allweddol gan Dafydd Wigley

English

The workers fought a tribunal and won with the support of the Transport and General Workers ' Union and with key evidence from Dafydd Wigley

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cynhaliais sawl trafodaeth gyda'r undebau llafur yn y ffatri , yn arbennig Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol

English

I have had several discussions with the trade unions at the plant , particularly the Transport and General Workers ' Union

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ad-drefnwyd y GIG yn 2003-04 a rhaid i unrhyw newid pellach fod yn organig yn hytrach na chyffredinol

English

The NHS was restructured in 2003-04 and further change must be organic rather than wholesale

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dros y tair blynedd , mewn addysg uwch a chyffredinol , mae'r gwariant y pen yng Nghymru yn is na chyfartaledd Lloegr

English

Over the three years , in higher and general education , spending per head in Wales is less than the English average

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fel rhywun a weithiodd gyda disgyblion ag anghenion dysgu arbennig a chyffredinol , gwerthfawrogaf y cymorth a ddarperir gan staff cymorth yn yr ystafell ddosbarth

English

As someone who worked with pupils with special and general learning difficulties , I value the assistance provided by support staff in the classroom

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

O edrych ar yr holl wasanaethau arbenigol a chyffredinol a ddarperir i blant yng Nghymru gallwn weld maint y gwario a'r gweithgaredd

English

Taking together all the specialist and general services provided for children in Wales we can see the scale of spending and activity

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Datganaf fuddiant fel aelod o Undeb y Gwneuthurwyr Bwyleri Bwrdeistrefol a Chyffredinol , ac mae aelodau o'm teulu yn aelodau o Unsain

English

I declare an interest as a member of the General Municipal Boilermakers Union , and members of my family are members of Unison

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gadewch inni atgyfnerthu'r ddwy ddelfryd honno yn y prosiect hwn i ddarparu cymorth ymarferol a chyffredinol i atal pobl ifanc Cymru rhag dioddef anfantais

English

Let us cement those two ideals in this project to provide practical and universal help to prevent disadvantage to our Welsh youth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd y datganiad i'r wasg hefyd yn dyfynnu geiriau Andy Richards , o Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol , a fynegodd

English

The press release also quoted Andy Richards , from the Transport and General Workers Union , expressing

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Andrew Davies : Fel aelod o Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol , byddwn yn anfodlon gwneud sylwadau ar weithredoedd undeb llafur arall

English

Andrew Davies : As a member of the Transport and General Workers Union , I would be loath to comment on the actions of another trade union

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Canmolaf rôl yr undebau llafur , yn arbennig waith yr Undeb Crefftau Cysylltiedig ag Adeiladau a Thechnegwyr ac Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol o ran amlygu'r problemau hyn

English

I commend the role of trade unions , particularly the work of the Union of Construction , Allied Trades and Technicians and the Transport and General Workers ' Union in highlighting these issues

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid yw cynhwysfawr a chyffredinol o reidrwydd yn golygu monopoli o ran darpariaeth y wladwriaeth , fodd bynnag , a dyma lle yr wyf fwyaf beirniadol o'r Prif Weinidog

English

Comprehensive and universal does not necessarily mean monopoly state provision , however , and this is where I criticise the First Minister most of all

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK