Google で調べる

検索ワード: chyffredinol (ウェールズ語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ウェールズ語

英語

情報

ウェールズ語

Cyflwynaf bwyntiau cryno a chyffredinol

英語

My points will be brief and general

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Felly , rhaid inni fabwysiadu dull gweithredu cyson a chyffredinol

英語

Therefore , we must adopt a consistent and universal approach

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Dyna pam y mae arnom angen gweithredu brys , nid rhyw ddadl lac a chyffredinol

英語

That is why we need urgent action , not some loose , wide-ranging debate

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Fodd bynnag, y mae’n rhy arwynebol a chyffredinol mewn llawer o ffyrdd.

英語

However, it is too superficial and general in a number of ways.

最終更新: 2008-11-04
使用頻度: 1
品質:

参照: LowriWilliams

ウェールズ語

Lynne Neagle : Datganaf fuddiant fel aelod o Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol

英語

Lynne Neagle : I declare an interest as a member of the Transport and General Workers Union

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Dyna eiriau swyddog undeb o Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol ac nid ydynt yn natganiad y Gweinidog

英語

Those are the words of a union official from the Transport and General Workers Union and are not in the Minister's statement

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae'r ateb hwnnw'n cael ei gynnig gan Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol

英語

That solution has been proposed by the Transport and General Workers Union

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Disgrifiodd hyd yn oed Bill Morris , arweinydd yr Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol , y system hon fel un wallgof

英語

Even Bill Morris , the leader of the Transport and General Workers ' Union , described this system as insane

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Ymladdodd y gweithwyr dribiwnlys ac ennill gyda chefnogaeth Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol a chyda thystiolaeth allweddol gan Dafydd Wigley

英語

The workers fought a tribunal and won with the support of the Transport and General Workers ' Union and with key evidence from Dafydd Wigley

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Cynhaliais sawl trafodaeth gyda'r undebau llafur yn y ffatri , yn arbennig Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol

英語

I have had several discussions with the trade unions at the plant , particularly the Transport and General Workers ' Union

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Ad-drefnwyd y GIG yn 2003-04 a rhaid i unrhyw newid pellach fod yn organig yn hytrach na chyffredinol

英語

The NHS was restructured in 2003-04 and further change must be organic rather than wholesale

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Dros y tair blynedd , mewn addysg uwch a chyffredinol , mae'r gwariant y pen yng Nghymru yn is na chyfartaledd Lloegr

英語

Over the three years , in higher and general education , spending per head in Wales is less than the English average

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Fel rhywun a weithiodd gyda disgyblion ag anghenion dysgu arbennig a chyffredinol , gwerthfawrogaf y cymorth a ddarperir gan staff cymorth yn yr ystafell ddosbarth

英語

As someone who worked with pupils with special and general learning difficulties , I value the assistance provided by support staff in the classroom

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

O edrych ar yr holl wasanaethau arbenigol a chyffredinol a ddarperir i blant yng Nghymru gallwn weld maint y gwario a'r gweithgaredd

英語

Taking together all the specialist and general services provided for children in Wales we can see the scale of spending and activity

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Datganaf fuddiant fel aelod o Undeb y Gwneuthurwyr Bwyleri Bwrdeistrefol a Chyffredinol , ac mae aelodau o'm teulu yn aelodau o Unsain

英語

I declare an interest as a member of the General Municipal Boilermakers Union , and members of my family are members of Unison

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Gadewch inni atgyfnerthu'r ddwy ddelfryd honno yn y prosiect hwn i ddarparu cymorth ymarferol a chyffredinol i atal pobl ifanc Cymru rhag dioddef anfantais

英語

Let us cement those two ideals in this project to provide practical and universal help to prevent disadvantage to our Welsh youth

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Yr oedd y datganiad i'r wasg hefyd yn dyfynnu geiriau Andy Richards , o Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol , a fynegodd

英語

The press release also quoted Andy Richards , from the Transport and General Workers Union , expressing

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Andrew Davies : Fel aelod o Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol , byddwn yn anfodlon gwneud sylwadau ar weithredoedd undeb llafur arall

英語

Andrew Davies : As a member of the Transport and General Workers Union , I would be loath to comment on the actions of another trade union

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Canmolaf rôl yr undebau llafur , yn arbennig waith yr Undeb Crefftau Cysylltiedig ag Adeiladau a Thechnegwyr ac Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol o ran amlygu'r problemau hyn

英語

I commend the role of trade unions , particularly the work of the Union of Construction , Allied Trades and Technicians and the Transport and General Workers ' Union in highlighting these issues

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Nid yw cynhwysfawr a chyffredinol o reidrwydd yn golygu monopoli o ran darpariaeth y wladwriaeth , fodd bynnag , a dyma lle yr wyf fwyaf beirniadol o'r Prif Weinidog

英語

Comprehensive and universal does not necessarily mean monopoly state provision , however , and this is where I criticise the First Minister most of all

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK