Ask Google

Results for gors translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

glan gors

English

marsh shore

Last Update: 2017-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

Cwm-gors

English

Cwmgors

Last Update: 2015-02-09
Usage Frequency: 8
Quality:

Reference: Wikipedia

Welsh

Llusen y gors

English

Vaccinium uliginosum

Last Update: 2015-06-02
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Wikipedia

Welsh

Britheg y gors

English

Marsh fritillary

Last Update: 2011-06-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Welsh

Ers hynny , aeth yr olwynion i'r gors

English

Since then , the wheels have become bogged down

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gall llywodraethu fod yn gymhleth a gall y ffordd ymlaen fod yn gors o ddryswch

English

Government can be complex and the way forward can be a morass of confusion

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ieuan Wyn Jones : Yr ydych yn mynd yn ddyfnach i'r gors

English

Ieuan Wyn Jones : You are driving yourself down a cul-de-sac

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ymwelais â fferm ger arfordir Sir Benfro ddoe lle mae gloynnod byw brith y gors yn bridio

English

I visited a farm near the Pembrokeshire coast yesterday where marsh fritillary butterflies breed

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cofiaf achlysur pan hyrwyddodd datblygwr eiddo bolisi o'r fath a ffynnodd iâr fach yr haf brith y gors

English

I recall an occasion when a property developer promoted such a policy and the Marsh Fritillary butterfly population flourished

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fil o flynyddoedd yn ôl , darn o gors oedd hwn a oedd yn rhan o deyrnas ddadleuol Morgannwg , a reolid gan ddisgynyddion Rhodri Fawr

English

A thousand years ago , this was a piece of marsh ground forming part of the disputed kingdom of Glamorgan , ruled over by descendants of Rhodri the Great

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn ogystal â chyflwyno Te yn y Grug a rhai o’r themâu ar eu newydd wedd, bydd elfen gymunedol gref yn canolbwyntio ar dreftadaeth a diwylliant yr ardal a'r cyfnod. Rydym eisoes wedi creu partneriaeth gyda Cadw a bydd Cae’r Gors yn rhan bwysig o hyn, wrth ddysgu pobl am yr awdures a’i chyfnod.

English

In addition to making tea in the Heather and some of the new-style themes, strong community component will focus on the heritage and culture of the area and the period. We have already created a partnership with Cadw and cae'r Gors are an important part of this, in teaching people about the author and his period.

Last Update: 2018-05-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

Bydd mwsoglau migwyn a rhywogaethau eraill y gors yn ymateb yn gyflym i’r newid hwn, gan gytrefu’r pyllau a’u hamgáu’n araf.

English

The EU has introduced a number of ways to identify animals, including eartags, tattoos, registers and passports.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

Ceir anghysondeb amlwg y mae'n rhaid i'r Senedd fynd i'r afael ag ef , ond y mae'n gors gyfreithiol

English

There is a clear anomaly that Parliament needs to address , but it is a legal quagmire

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r gampfa wedi ei chau'n ddiweddar oherwydd difrod gan wiwerod , mae fframiau'r ffenestri wedi pydru ac mae'r dramwyfa flaen a'r man parcio yn gors leidiog ar ddiwrnodau gwlyb

English

The gym has closed recently because of squirrel damage , window frames are rotten and the front drive and parking area on a wet day is a muddy quagmire

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ni ddylem fynd i gors gyda'r manylion , ond dylem gofio'r egwyddorion sy'n sylfaen i'r polisi hwn

English

We should not get bogged down with the detail , but should remember the principles that underline this policy

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Os nad yw'r cwmnïau hyn yn gallu dod o hyd i ddiffiniad o'r gair cronig , byddwn ni'n sicr o fynd i drafferthion ac o fynd i gors wrth geisio ei ddiffinio

English

If these companies cannot find a definition of the word chronic , we will certainly get into difficulties and become bogged-down in the definition

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y mater y mae Gordon Brown yn ei godi'n awr -- a diweithdra'n disgyn , fel y soniodd David Melding y tro diwethaf imi ateb y cwestiynau hyn -- yw a allem fod yn fwy perswadiol gyda gwell mentora a gwell cymorth gyda hyfforddiant , i berswadio mwy o bobl ddi-waith i edrych ar y swyddi sydd ar bob cornel stryd yn Abertawe , neu efallai ar rai corneli stryd yn Abertawe , pe bai'r cymwysterau ganddynt ac os gallent eu perswadio eu hunain i godi o'r gors anobaith y mae llawer o bobl ddi-waith dymor hir yn mynd iddi ar ôl blynyddoedd lawer ar y dôl

English

The issue that Gordon Brown is now raising -- with unemployment falling , as David Melding mentioned the last time I answered these questions -- is whether we could be more persuasive with better mentoring and better assistance with training , to persuade more unemployed people to look at the jobs that are there on every Swansea street corner , or maybe on some Swansea street corners , if only they had the qualifications and could persuade themselves to get out of the slough of despondency that many of the long-term unemployed get into after many years on the dole

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr wyf wedi sylwi'n ddiweddar fod plant mewn pentrefi fel Brynaman , Gwauncaegurwen a Chwm-gors yn tueddu i siarad Saesneg ar yr heol

English

I have recently noticed that children in villages such as Brynaman , Gwauncaegurwen and Cwm-gors tend to speak English in the street

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae Tir Gofal yn talu am ddiogelu cynefinoedd ysgyfarnogod brown , ehedyddion , cornicyllod , brithion y gors , brithion perlog , a llu o greaduriaid eraill

English

Tir Gofal pays for the protection of the habitats of brown hares , skylarks , lapwings , marsh fritillaries , pearl-bordered fritillaries , and a host of other creatures

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK