Ask Google

Results for nelson translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Nelson

English

Nelson

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Welsh

Fort Nelson

English

Fort Nelson

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Welsh

Nelson Mandela

English

Mandela

Last Update: 2011-03-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Welsh

Ymwelodd Nelson Mandela a Bill Clinton â Chymru

English

Nelson Mandela and Bill Clinton visited Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bûm i yng Nghomin Greenham ac ar orymdeithiau dros y glowyr a thros ryddhau Nelson Mandela

English

I was at Greenham Common and on marches to support the miners and to call for the freeing of Nelson Mandela

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Credaf fod Nelson wedi dweud y geiriau hynny yn union cyn un o'i fuddugoliaethau mwyaf

English

I believe that the quotation by Nelson was made just before one of his greatest victories

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Os yw Nelson Mandela yn dweud hynny yn Affrica , rhaid i ni ddweud hynny yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

English

If Nelson Mandela says that in Africa , we must say that in the National Assembly for Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae hyn yn f'atgoffa o John Hywel , cyfaill i mi a oedd yn byw yn Llanfabon , Nelson yn y 1950au

English

This reminds me of John Hywel , a friend of mine who lived in Llanfabon , Nelson in the 1950s

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn ystod y gynhadledd fawr ar AIDS yn Durban , De Affrica , dywedodd Nelson Mandela fod rhaid inni oll gydymladd yn erbyn gwarthnodi

English

During the big AIDS conference in Durban , South Africa , Nelson Mandela said that we must all fight together against stigma

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ddydd Llun yr wythnos hon , cynhaliodd Radio Cymru gyfweliad â'm merch hynaf yn Ne Affrica , ar ben-blwydd ethol Nelson Mandela

English

On Monday of this week , Radio Cymru interviewed my eldest daughter in South Africa , on the anniversary of Nelson Mandela's election

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Wrth y bwrdd bwyd yn ei dy yn Nhref y Penrhyn , yr oedd Vorster wedi rhoi Ivor i eistedd mewn cadair yn fwriadol lle y gallai weld Robin Island drwy'r ffenestr yn y pellter fel y gallai feddwl am Nelson Mandela a'r carcharorion eraill

English

At the dining table at his house in Cape Town , Vorster deliberately placed Ivor in a chair where he could see Robin Island in the distance through the window so that he could think about Nelson Mandela and the other inmates

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rod Richards : Wrth ystyried darparu ffynhonnau dŵr , a ystyriwch hefyd gael pedwar llew carreg ac ychydig o golomennod o amgylch colofn â'r Arglwydd Nelson arni , fel y gall y rhai ohonom sydd am ddathlu dydd Trafalgar wneud hynny mewn steil ?

English

Rod Richards : In considering the provision of water fountains , will you also consider acquiring four stone lions and some pigeons to encircle a column headed by Lord Nelson , so that those of us who wish to celebrate Trafalgar day may do so in style ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Pan ystyriwn fod miloedd o bobl wedi ciwio am ddyddiau , heb ddim i'w fwyta nac unrhyw gysuron , i bleidleisio dros Nelson Mandela yn Ne Affrica , mae'n warthus nad yw ieuenctid heddiw'n sylweddoli bod democratiaeth yn dibynnu arnynt hwy am ei pharhad

English

When we consider that thousands of people queued for days , without anything to eat or any comforts , to vote for Nelson Mandela in South Africa , it is appalling that the youth of today do not appreciate that the continuation of democracy depends on them

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae wedi fy nharo ers cryn amser fod sawl tebygrwydd rhwng y Gweinidog a'r Arglwydd Nelson , a ddaliodd ysbienddrych wrth ei lygad dall ychydig cyn brwydr Trafalgar a datgan , ` Ni welaf longau '

English

It has struck me for some time that there are many similarities between the Minister and Lord Nelson , who just before the Battle of Trafalgar held a telescope up to his blind eye only to declare , ` I see no ships '

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ysgrifennodd John at y Llywodraeth yn Llundain a dweud , os na sicrheid bod trydan yn cael ei gyflenwi i Nelson , y byddai'n ysgrifennu at Kruschev a'i wahodd i Nelson i weld sut yr oedd gweithwyr Cymru'n byw

English

John wrote to the Government in London and said that , if it did not ensure that electricity was supplied to Nelson , he would write to Kruschev and invite him to Nelson to see how the workers of Wales lived

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK