Preguntar a Google

Usted buscó: nelson (Galés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Galés

Inglés

Información

Galés

Nelson

Inglés

Nelson

Última actualización: 2014-08-20
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Galés

Fort Nelson

Inglés

Fort Nelson

Última actualización: 2014-08-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Galés

Nelson Mandela

Inglés

Mandela

Última actualización: 2011-03-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Galés

Ymwelodd Nelson Mandela a Bill Clinton â Chymru

Inglés

Nelson Mandela and Bill Clinton visited Wales

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Bûm i yng Nghomin Greenham ac ar orymdeithiau dros y glowyr a thros ryddhau Nelson Mandela

Inglés

I was at Greenham Common and on marches to support the miners and to call for the freeing of Nelson Mandela

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Credaf fod Nelson wedi dweud y geiriau hynny yn union cyn un o'i fuddugoliaethau mwyaf

Inglés

I believe that the quotation by Nelson was made just before one of his greatest victories

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Os yw Nelson Mandela yn dweud hynny yn Affrica , rhaid i ni ddweud hynny yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Inglés

If Nelson Mandela says that in Africa , we must say that in the National Assembly for Wales

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Mae hyn yn f'atgoffa o John Hywel , cyfaill i mi a oedd yn byw yn Llanfabon , Nelson yn y 1950au

Inglés

This reminds me of John Hywel , a friend of mine who lived in Llanfabon , Nelson in the 1950s

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Yn ystod y gynhadledd fawr ar AIDS yn Durban , De Affrica , dywedodd Nelson Mandela fod rhaid inni oll gydymladd yn erbyn gwarthnodi

Inglés

During the big AIDS conference in Durban , South Africa , Nelson Mandela said that we must all fight together against stigma

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Ddydd Llun yr wythnos hon , cynhaliodd Radio Cymru gyfweliad â'm merch hynaf yn Ne Affrica , ar ben-blwydd ethol Nelson Mandela

Inglés

On Monday of this week , Radio Cymru interviewed my eldest daughter in South Africa , on the anniversary of Nelson Mandela's election

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Wrth y bwrdd bwyd yn ei dy yn Nhref y Penrhyn , yr oedd Vorster wedi rhoi Ivor i eistedd mewn cadair yn fwriadol lle y gallai weld Robin Island drwy'r ffenestr yn y pellter fel y gallai feddwl am Nelson Mandela a'r carcharorion eraill

Inglés

At the dining table at his house in Cape Town , Vorster deliberately placed Ivor in a chair where he could see Robin Island in the distance through the window so that he could think about Nelson Mandela and the other inmates

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Rod Richards : Wrth ystyried darparu ffynhonnau dŵr , a ystyriwch hefyd gael pedwar llew carreg ac ychydig o golomennod o amgylch colofn â'r Arglwydd Nelson arni , fel y gall y rhai ohonom sydd am ddathlu dydd Trafalgar wneud hynny mewn steil ?

Inglés

Rod Richards : In considering the provision of water fountains , will you also consider acquiring four stone lions and some pigeons to encircle a column headed by Lord Nelson , so that those of us who wish to celebrate Trafalgar day may do so in style ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Pan ystyriwn fod miloedd o bobl wedi ciwio am ddyddiau , heb ddim i'w fwyta nac unrhyw gysuron , i bleidleisio dros Nelson Mandela yn Ne Affrica , mae'n warthus nad yw ieuenctid heddiw'n sylweddoli bod democratiaeth yn dibynnu arnynt hwy am ei pharhad

Inglés

When we consider that thousands of people queued for days , without anything to eat or any comforts , to vote for Nelson Mandela in South Africa , it is appalling that the youth of today do not appreciate that the continuation of democracy depends on them

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Mae wedi fy nharo ers cryn amser fod sawl tebygrwydd rhwng y Gweinidog a'r Arglwydd Nelson , a ddaliodd ysbienddrych wrth ei lygad dall ychydig cyn brwydr Trafalgar a datgan , ` Ni welaf longau '

Inglés

It has struck me for some time that there are many similarities between the Minister and Lord Nelson , who just before the Battle of Trafalgar held a telescope up to his blind eye only to declare , ` I see no ships '

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Ysgrifennodd John at y Llywodraeth yn Llundain a dweud , os na sicrheid bod trydan yn cael ei gyflenwi i Nelson , y byddai'n ysgrifennu at Kruschev a'i wahodd i Nelson i weld sut yr oedd gweithwyr Cymru'n byw

Inglés

John wrote to the Government in London and said that , if it did not ensure that electricity was supplied to Nelson , he would write to Kruschev and invite him to Nelson to see how the workers of Wales lived

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo