Usted buscó: trombosyyttimäärä (Finés - Neerlandés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Neerlandés

Información

Finés

trombosyyttimäärä

Neerlandés

aantal trombocyten

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

hiiri - ja rottatutkimuksissa havaittiin pienentynyt trombosyyttimäärä.

Neerlandés

bij studies bij muizen en ratten werden verminderde aantallen bloedplaatjes waargenomen.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

trombosyyttimäärä oli pienimmillään kunkin velcade- hoitosyklin päivänä 11.

Neerlandés

het aantal bloedplaatjes was het laagst op dag 11 van elke cyclus van de velcade-behandeling.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

mabthera- monoterapian aikana on harkittava säännöllistä täydellisen verenkuvan seurantaa mukaan lukien trombosyyttimäärä.

Neerlandés

tijdens monotherapie met mabthera dient te worden overwogen in hoeverre het noodzakelijk is regelmatig het volledig bloedbeeld, waaronder bloedplaatjes, te bepalen.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

tämän seurauksena tietyn annoksen aikaansaama pitoisuus seerumissa on pieni, jos potilaan trombosyyttimäärä on suuri, ja päinvastoin.

Neerlandés

daarom worden voor een gegeven dosis, patiënten met een hoog trombocytenaantal geassocieerd met lage serumconcentraties en omgekeerd.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

neorecormon- hoidon aikana kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden veren trombosyyttimäärä voi annosriippuvaisesti jonkin verran lisääntyä viitealueen puitteissa varsinkin laskimoon annon jälkeen.

Neerlandés

bij patiënten met chronisch nierfalen kan een matige verhoging optreden van het aantal trombocyten tijdens de behandeling met neorecormon.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

trombosyytit: trombosyyttimäärä kohoaa 4 päivän sisällä kapselimuotoisen xagrid- hoidon lopettamisesta ja se palaa hoitoa edeltävälle tasolle 10– 14 vuorokauden kuluessa.

Neerlandés

trombocyten: de trombocytentelling zal binnen 4 dagen na het staken van de behandeling met xagrid toenemen en zal daarna binnen 10 tot 14 dagen terugkeren naar de waarden van vóór de behandeling.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

lumevertailututkimuksissa neljän ensimmäisen tutkimusviikon jälkeen trombosyyttimäärä pysyi tasolla ≥ 50 x 109/ l kuuden kuukauden hoitojakson loppuun asti 50– 70 prosentilla romiplostiimia saaneista potilaista.

Neerlandés

na de eerste 4 weken van het onderzoek handhaafde romiplostim in de placebogecontroleerde onderzoeken trombocytenaantallen ≥ 50 x 109/ l bij 50% tot 70% van de patiënten gedurende de behandelperiode van 6 maanden.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Finés

kun romiplostiimihoitoa on jatkettu neljä viikkoa suurimmalla sallitulla viikkoannoksella (10 µg/ kg), hoito lopetetaan, ellei trombosyyttimäärä nouse tasolle, joka riittää estämään kliinisesti merkittävät verenvuodot.

Neerlandés

behandeling met romiplostim dient te worden gestaakt wanneer na vier weken behandeling met romiplostim met de hoogste wekelijkse dosering van 10 μ g/ kg het trombocytenaantal niet gestegen is tot een niveau dat voldoende is om klinisch relevante bloedingen te voorkomen.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Finés

annoksia säädettiin trombosyyttimäärän (50– 200 x 109/ l) ylläpitämiseksi.

Neerlandés

de doseringen werden aangepast om (50 tot 200 x 109/ l) trombocytenaantallen te handhaven.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Finés

lenalidomidihoitoa ei saa aloittaa, mikäli absoluuttinen neutrofiilimäärä (absolute neutrophil counts, anc) on < 1, 0 x 109/ l, ja/ tai trombosyyttimäärä on < 75 x 109/ l tai riippuen plasmasolujen luuydininfiltraatiosta < 30 x 109/ l.

Neerlandés

de behandeling met lenalidomide mag niet worden gestart als het absolute aantal neutrofielen (absolute neutrophil count, anc) < 1,0 x 109/l en/of het aantal trombocyten < 75 x 109/l of - afhankelijk van de infiltratie van beenmerg door plasmacellen - het aantal trombocyten < 30 x 109/l is.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

melko harvinaiset trombosyyttimäärän pieneneminen syketiheyden suureneminen hematokriittiarvon pieneneminen hemoglobiiniarvon pieneneminen

Neerlandés

soms verlaagd aantal trombocyten snellere hartslag lagere hematokrietwaarde lagere hemoglobinewaarde

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

absoluuttinen neutrofiilimäärä pienentynyt, veren amylaasiarvo kohonnut, veren kolesteroliarvo kohonnut, veren kreatiniiniarvo kohonnut, veren glukoosipitoisuus suurentunut, veren ureatyppiarvo kohonnut, verenglukoosin paastoarvo kohonnut, glukoosia virtsassa, hdl- pitoisuus suurentunut, ldl- pitoisuus suurentunut, trombosyyttimäärä pienentynyt, punasoluja virtsassa, painonnousu, valkosolumäärä pienentynyt tahaton yliannos †

Neerlandés

verlaagde absolute neutrofiele telling, verhoogde bloedamylase, verhoogd bloedcholesterol, verhoogd bloedcreatinine, verhoogd bloedglucose, verhoogd bun, nuchter bloedglucose verhoogd, glucose aanwezig in urine, verhoogd hdl, verhoogd ldl, minder trombocyten, positief op rode bloedcellen in urine, gewichtstoename, minder witte bloedcellen

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

anc- arvon ja/ tai trombosyyttien määrän pieneneminen ≤ 50%: iin lähtötasosta potilailla, joilla hoidon alkaessa lähtötason anc ≤ 250/ μl ja/ tai lähtötason trombosyyttimäärä ≤ 25 000/ μl

Neerlandés

≥ 50% daling van de uitgangswaarde in patienten met een uitgangswaarde anc ≤ 250 /μ l en/of een uitgangswaarde van bloedplaatjes aantallen ≤ 25.000 /μ l

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

anc- arvon ja/ tai trombosyyttien määrän pieneneminen ≤ 50%: iin lähtötasosta potilailla, joilla hoidon alkaessa lähtötason anc ≤ 250/ μl ja/ tai lähtötason trombosyyttimäärä ≤ 25 000/ μl ensimmäinen ilmaantuminen

Neerlandés

≥ 50% daling van de uitgangswaarde in patienten met een uitgangswaarde anc ≤ 250 /μ l en/of een uitgangswaarde van bloedplaatjes aantallen ≤ 25.000 /μ l

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

vaikutus trombosyyttimäärään on voimakkaimmillaan noin 10– 14 vuorokauden kuluttua.

Neerlandés

de tijd tot het maximale effect op het trombocytenaantal bedraagt ongeveer 10-14 dagen, en is onafhankelijk van de dosering.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

jos potilas sai jotakin varahoitoa, häntä ei voitu määritellä viikoittaisen vasteen saavuttaneeksi 8 seuraavan viikon aikana. d varahoidolla tarkoitetaan mitä tahansa hoitoa, jolla pyritään suurentamaan trombosyyttimäärää.

Neerlandés

de patiënt kan geen wekelijkse respons hebben binnen 8 weken nadat hij rescuemedicatie heeft ontvangen. d rescuebehandelingen worden gedefinieerd als behandelingen toegediend om trombocytenaantal te verhogen.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

romiplostiimin pitoisuus seerumissa näyttää olevan kääntäen verrannollinen trombosyyttimääriin.

Neerlandés

de serumspiegels van romiplostim blijken omgekeerd evenredig met de trombocytenaantallen.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

kuten muillakin nikotiinihappoa sisältävillä lääkevalmisteilla pelzontilla (2000 mg/ 40 mg) tehdyissä kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa on todettu veren glukoosin paastoarvon nousua (nousu (mediaani) noin 0, 22 mmol/ l (4 mg/ dl)) ja virtsahappopitoisuuden suurenemista (keskimääräinen muutos lähtötasosta +14, 7%) sekä trombosyyttimäärän pienenemistä (keskimääräinen muutos lähtötasosta - 14, 0% (ks. kohta 4. 4).

Neerlandés

net als met andere geneesmiddelen met nicotinezuur zijn er in gecontroleerde klinische studies met pelzont (2000 mg/40 mg) verhogingen van het nuchtere glucose (mediane verhoging van ongeveer 0,1 mmol/l) en urinezuur (gemiddelde verandering t.o.v. baseline van + 14,7%), en verlagingen van de trombocytentelling (gemiddelde verandering t.o.v. baseline -14,0%) gemeld (zie rubriek 4.4).

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

tämä trombosyyttimäärän pieneneminen ei aiheuttanut kliinisiä merkkejä.

Neerlandés

deze daling resulteerde niet in klinische tekenen.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo