Vous avez cherché: minimal user interaction required (Anglais - Grec)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Grec

Infos

Anglais

user interaction technique

Grec

τεχνική αλληλεπίδρασης χρήστη

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: IATE

Anglais

warning: no user interaction in vanilla mode

Grec

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν υπάρχει διαλογικότητα σε απλή κατάσταση

Dernière mise à jour : 2020-04-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Aterentes

Anglais

whether the stage is able to be resized via user interaction

Grec

Εάν η σκηνή μπορεί να αυξομειωθεί μέσα από την αλληλεπίδραση χρήστη

Dernière mise à jour : 2020-04-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Aterentes

Anglais

the system supports and facilitates direct user interaction with other system users.

Grec

Το σύστημα υποστηρίζει και διευκολύνει τις άμεσες αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηστών.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Aterentes

Anglais

do not enable user interaction with the webview. only works if you use --html option

Grec

Να μην γίνει ενεργοποίηση της αλληλεπίδρασης χρήστη με το webview. Δουλεύει μόνο αν χρησιμοποιήσετε επολογή --html

Dernière mise à jour : 2020-04-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Aterentes

Anglais

a page layout can be split in ‘frames’, the contents of which can be updated separately through the user interaction.

Grec

Η διάταξη σελίδας μπορεί να διαιρεθεί σε "πλαίσια", το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να ενημερώνεται ξεχωριστά μέσω διάδρασης με το χρήστη.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Aterentes
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

tone dialling is increasingly being used for user interaction with special services and facilities, including value added services, and the absence of this facility can prevent the user from making use of these services.

Grec

Η χρήση της τονικής επιλογής για την επαφή των χρηστών με ειδικές υπηρεσίες και ευκολίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, παρουσιάζει τάσεις αύξησης, η δε αδυναμία παροχής της ευκολίας αυτής μπορεί να αποκλείσει τον χρήστη από τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών.

Dernière mise à jour : 2017-02-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

gdk also provides low-level routines to access drag and drop and clipboard data from the system. when implementing custom controls, you may need to access these features to implement proper user interaction behavior.

Grec

Η gdk σας παρέχει χαμηλού επιπέδου ρουτίνες για πρόσβαση σε μεταφορά και απόθεση και δεδομένα προχείρου από το σύστημα. Όταν υλοποιείτε προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου, μπορείτε να χρειαστείτε να προσπελάσετε αυτά τα γνωρίσματα για κατάλληλη υλοποίηση της συμπεριφοράς αλληλεπίδρασης χρήστη.

Dernière mise à jour : 2020-04-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Aterentes

Anglais

you may also encounter smaller areas which have been documented in this manual but have not been implemented in pitivi – those are areas where the design and expected user interaction are quite narrow/certain.

Grec

Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσετε μικρότερες περιοχές που έχουν τεκμηριωθεί σε αυτό το εγχειρίδιο, αλλά δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί στο pitivi – αυτές είναι περιοχές όπου η σχεδίαση και η αναμενόμενη αλληλεπίδραση του χρήστη είναι αρκετά περιορισμένες/σίγουρες.

Dernière mise à jour : 2020-04-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Aterentes

Anglais

it is important to consolidate and build upon this facility, in particular there is a need to encourage the consolidation of information gathering methods, and to allow more user interactions and geographical retrieval mechanisms.

Grec

Είναι σημαντικό να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί αυτός ο μηχανισμός, και ειδικότερα να ενθαρρυνθεί η παγίωση των μεθόδων συλλογής πληροφοριών, η αλληλεπίδραση των χρηστών και η ανάκτηση στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Aterentes

Anglais

in social innovations, technical and non-technical applications are often combined and may be linked to strengthening producer-user interactions, development of structures and supporting methods and technology.

Grec

Στις κοινωνικές καινοτομίες, οι τεχνικές και μη τεχνικές εφαρμογές συχνά συνδυάζονται και μπορούν να συνδέονται με την ενίσχυση των ανταλλαγών μεταξύ παραγωγού και χρήστη, την ανάπτυξη δομών και την υποστήριξη μεθόδων και τεχνολογιών.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Aterentes

Anglais

social innovation: technological and non-technological innovations are often combined here, and may be linked to strengthening producer-user interactions, development of structures and supporting methods and technology.

Grec

Κοινωνική καινοτομία: εν προκειμένω, οι τεχνολογικές καινοτομίες συχνά συνδυάζονται με τις μη τεχνολογικές και χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της αμφίδρομης σχέσης παραγωγού-χρήστη, την ανάπτυξη δομών, υποστηρικτικών μεθόδων και τεχνολογίας.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Aterentes

Anglais

we now take a look at the sizing and positioning of <code>clutteractor</code>s and also readying the <code>clutteractor</code> for user interaction.

Grec

Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα στο μέγεθος και την τοποθέτηση του <code>clutteractor</code> και επίσης να ετοιμάσουμε το <code>clutteractor</code> για αλληλεπίδραση χρήστη.

Dernière mise à jour : 2020-04-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Aterentes
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

if kdiff3 was started for a file-merge from the command line and all conflicts are solvable without user interaction then automatically save and quit. (similar to command line option "--auto".)

Grec

Όταν το kdiff3 εκκινήσει για κάποια συγχώνευση αρχείου από τη γραμμή εντολών και όλες οι συγκρούσεις είναι επιλύσιμες χωρίς είσοδο από το χρήστη τότε γίνεται αυτόματη αποθήκευση και έξοδος. (Παρόμοιο με την επιλογή της γραμμής εντολών "-- auto".

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Aterentes
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

in addition, article 130f sets for the community the objective of strengthening the scientific and technological basis of community industry and encouraging it to become more competitive at international level while promoting all the research activities deemed necessary by virtue of other chapters of the treaty. to effect the interaction required by the treaty, when preparing the new programming period the commission adopted guidelines in 1993 in a communication entitled "cohesion and rtd policy - synergies between research and technological development policy and economic and social cohesion policy"17.

Grec

Εξάλλου, το άρθρο 130 ΣΤ καθορίζει ως στόχο για την Κοινότητα την ενίσχυση των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων της κοινοτικής βιομηχανίας και την προώθηση της ανάπτυξης της διεθνούς της ανταγωνιστικύτητας, καθώς και την προώθηση των ενεργειών που κρίνονται αναγκαίες σε άλλα κεφάλαια της Συνθήκης.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Aterentes
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK