Demander à Google

Vous avez cherché: modelregeling (Néerlandais - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Anglais

Infos

Néerlandais

Financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen

Anglais

Model Financial Regulation for public-private partnership bodies

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

Artikel 209 Financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen

Anglais

Article 209 Model Financial Regulation for public-private partnership bodies

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Deze modelregeling werd verder verfijnd en eind 2012 zijn deze aanpassingen bekrachtigd.

Anglais

Refinements to the MLP were endorsed in late 2012.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Bovendien hebben vele ECN-leden hun regelingen afgestemd op de ECN-modelregeling of zijn zij daarmee bezig.

Anglais

Moreover, many ECN members have aligned their programmes with the ECN Model Programme or are in the process of doing so.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Daardoor hebben nagenoeg alle lidstaten clementieregelingen ingevoerd en zijn belangrijke inspanningen geleverd om de regelingen af te stemmen op deze modelregeling.

Anglais

As a result, virtually all Member States have introduced leniency programmes and a significant process of alignment with the MLP has taken place.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

[Gedelegeerde Verordening betreffende de financiële modelregeling voor instanties als bedoeld in artikel 209 van het Financieel Reglement].

Anglais

[Delegated Regulation on the Model Financial Regulation for bodies referred to in Article 209 of the Financial Regulation].

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Wat de technische aspecten aangaat, is duidelijk geworden dat een specifieke modelregeling voor de instandhouding van het visbestand in de Middellandse Zee dient te worden uitgewerkt.

Anglais

In the technical sphere, the need has been acknowledged for a specific Mediterranean model for resource conservation.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De financiële regels voor deze organen wijken slechts van de financiële modelregeling af voor zover hun specifieke behoeften zulks vereisen, en met voorafgaande instemming van de Commissie.

Anglais

The financial rules of those bodies shall not depart from the model financial regulation except where their specific needs so require and with the Commission's prior consent.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

De modelregeling bevat minimumnormen als basis voor de vaststelling door de staten van maatregelen om onder buitenlandse vlag varende vissersvaartuigen die hun havens wensen te gebruiken, te onderwerpen aan toezicht, controles en inspecties.

Anglais

The model scheme provided for minimum standards, which supported the adoption of measures of states in order to monitor, control and inspect foreign-flagged fishing vessels wishing to use their harbours.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De Commissie is bevoegd door middel van een gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 210 een financiële modelregeling op basis van artikel 60 vast te stellen waarin de beginselen die noodzakelijk zijn om te komen tot een goed financieel beheer van de middelen van de Unie worden vastgelegd.

Anglais

The Commission shall be empowered to adopt a model financial regulation by means of a delegated act in accordance with Article 210 which shall lay down the principles necessary to ensure sound financial management of Union funds and which shall be based on Article 60.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Dit heeft geleid tot de aanneming, door de Voedsel- en Landbouworganisatie in 2005, van de modelregeling voor maatregelen van de havenstaten ter bestrijding van IOO-visserij.

Anglais

This resulted in the adoption of the Model Scheme on Port State Measures to Combat IUU Fishing by the Food and Agriculture Organisation in 2005.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 261 gedelegeerde handelingen vast te stellen ter aanvulling van het Financieel Reglement met een financiële modelregeling waarin de op artikel 149 gebaseerde beginselen worden vastgelegd die noodzakelijk zijn om te komen tot een goed financieel beheer van de middelen van de Unie.

Anglais

The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 261 to supplement the Financial Regulation with a model financial regulation laying down the principles necessary to ensure sound financial management of Union funds and which shall be based on Article 149.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Deze regels omvatten een geheel van beginselen dat een goed financieel beheer van de middelen van de Unie waarborgt en is gebaseerd op artikel 57 en een financiële modelregeling, door de Commissie vast te stellen bij een gedelegeerde handeling overeenkomstig de artikelen 202, 203 en 204.

Anglais

Those rules shall include a set of principles necessary to ensure sound financial management of Union funds, and be based on Article 57 and a model financial regulation adopted by the Commission by means of a delegated act in accordance with Articles 202, 203 and 204.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Teneinde een goed financieel beheer van de middelen van de Unie te garanderen en PPP-organen de mogelijkheid te bieden hun eigen financiële regels vast te stellen, dient voor die organen een financiële modelregeling te worden aangenomen.

Anglais

In order to ensure sound financial management of Union funds and to enable PPP bodies to adopt their own financial rules, it is necessary to adopt a model financial regulation for those bodies.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Ongeveer drie tot vijf jaar voordat een mogelijke rechtsgrondslag is vastgesteld, kan met een modelproject worden begonnen, mits de resultaten van de modelregeling positief zijn en de voorbereidende actie, die op last van de begrotingsautoriteit heeft plaatsgevonden, geslaagd is.

Anglais

A pilot project may start some three to five years before the possible adoption of a legal base, provided that the results of the pilot scheme are positive and that the preparatory action decided by the budgetary authority is successful.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Néerlandais

Een modelregeling was eerst aangenomen door de voedsel- en landbouworganisatie (FAO) met minimumnormen als basis voor de vaststelling door de staten van maatregelen om onder buitenlandse vlag varende vissersvaartuigen die hun havens wensen te gebruiken, te onderwerpen aan toezicht, controles en inspecties.

Anglais

A model scheme was firstly adopted by the Food and Agriculture Organisation (FAO), providing for minimum standards which should underpin the adoption of measures by states in order to monitor, control and inspect foreign-flagged fishing vessels wishing to use their harbours.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Inzake PPP's kunnen twee nieuwigheden worden vermeld: er kunnen bijzondere PPP-organen worden opgezet die aan een financiële modelregeling zijn onderworpen, en PPP's kunnen worden geïmplementeerd door privaatrechtelijke lichamen onder indirect beheer.

Anglais

Two innovations on PPPs: special PPP bodies governed by financial rules based on the model financial regulation can be set up, and PPPs can be implemented by private-law bodies under indirect management.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De Commissie meent dat de werkgroep de mogelijkheden dient te onderzoeken om "formules" (modelregelingen) voor financiële participatie uit te werken die in de hele Gemeenschap bruikbaar zijn.

Anglais

The Commission argues that the working party should examine possibilities for the creation of Community-wide "formulae" for financial participation schemes.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

Deze regels omvatten een in het bijzonder op artikel 53 ter van deze verordening geïnspireerd geheel van beginselen dat een goed financieel beheer van de middelen van de Unie waarborgt en wordt neergelegd in een lichte financiële modelregeling, door de Commissie vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Anglais

These rules shall include a set of principles necessary to ensure sound financial management of Union funds, inspired in particular by Article 53b of the present Regulation and which shall be laid down in a light model financial regulation, to be adopted by the Commission, in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Dienen modelregelingen bijgevolg beperkt te worden tot bedrijven die (bijvoorbeeld) het SE-statuut hebben aangenomen?

Anglais

Would standard schemes therefore need to be limited to enterprises adopting (for example) the European Company Statute?

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK