Pergunte ao Google

Você procurou por: modelregeling (Holandês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Holandês

Inglês

Informações

Holandês

Financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen

Inglês

Model Financial Regulation for public-private partnership bodies

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Holandês

Artikel 209 Financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen

Inglês

Article 209 Model Financial Regulation for public-private partnership bodies

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Deze modelregeling werd verder verfijnd en eind 2012 zijn deze aanpassingen bekrachtigd.

Inglês

Refinements to the MLP were endorsed in late 2012.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Bovendien hebben vele ECN-leden hun regelingen afgestemd op de ECN-modelregeling of zijn zij daarmee bezig.

Inglês

Moreover, many ECN members have aligned their programmes with the ECN Model Programme or are in the process of doing so.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Daardoor hebben nagenoeg alle lidstaten clementieregelingen ingevoerd en zijn belangrijke inspanningen geleverd om de regelingen af te stemmen op deze modelregeling.

Inglês

As a result, virtually all Member States have introduced leniency programmes and a significant process of alignment with the MLP has taken place.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

[Gedelegeerde Verordening betreffende de financiële modelregeling voor instanties als bedoeld in artikel 209 van het Financieel Reglement].

Inglês

[Delegated Regulation on the Model Financial Regulation for bodies referred to in Article 209 of the Financial Regulation].

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Wat de technische aspecten aangaat, is duidelijk geworden dat een specifieke modelregeling voor de instandhouding van het visbestand in de Middellandse Zee dient te worden uitgewerkt.

Inglês

In the technical sphere, the need has been acknowledged for a specific Mediterranean model for resource conservation.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De financiële regels voor deze organen wijken slechts van de financiële modelregeling af voor zover hun specifieke behoeften zulks vereisen, en met voorafgaande instemming van de Commissie.

Inglês

The financial rules of those bodies shall not depart from the model financial regulation except where their specific needs so require and with the Commission's prior consent.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Holandês

De modelregeling bevat minimumnormen als basis voor de vaststelling door de staten van maatregelen om onder buitenlandse vlag varende vissersvaartuigen die hun havens wensen te gebruiken, te onderwerpen aan toezicht, controles en inspecties.

Inglês

The model scheme provided for minimum standards, which supported the adoption of measures of states in order to monitor, control and inspect foreign-flagged fishing vessels wishing to use their harbours.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De Commissie is bevoegd door middel van een gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 210 een financiële modelregeling op basis van artikel 60 vast te stellen waarin de beginselen die noodzakelijk zijn om te komen tot een goed financieel beheer van de middelen van de Unie worden vastgelegd.

Inglês

The Commission shall be empowered to adopt a model financial regulation by means of a delegated act in accordance with Article 210 which shall lay down the principles necessary to ensure sound financial management of Union funds and which shall be based on Article 60.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Dit heeft geleid tot de aanneming, door de Voedsel- en Landbouworganisatie in 2005, van de modelregeling voor maatregelen van de havenstaten ter bestrijding van IOO-visserij.

Inglês

This resulted in the adoption of the Model Scheme on Port State Measures to Combat IUU Fishing by the Food and Agriculture Organisation in 2005.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 261 gedelegeerde handelingen vast te stellen ter aanvulling van het Financieel Reglement met een financiële modelregeling waarin de op artikel 149 gebaseerde beginselen worden vastgelegd die noodzakelijk zijn om te komen tot een goed financieel beheer van de middelen van de Unie.

Inglês

The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 261 to supplement the Financial Regulation with a model financial regulation laying down the principles necessary to ensure sound financial management of Union funds and which shall be based on Article 149.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Deze regels omvatten een geheel van beginselen dat een goed financieel beheer van de middelen van de Unie waarborgt en is gebaseerd op artikel 57 en een financiële modelregeling, door de Commissie vast te stellen bij een gedelegeerde handeling overeenkomstig de artikelen 202, 203 en 204.

Inglês

Those rules shall include a set of principles necessary to ensure sound financial management of Union funds, and be based on Article 57 and a model financial regulation adopted by the Commission by means of a delegated act in accordance with Articles 202, 203 and 204.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Teneinde een goed financieel beheer van de middelen van de Unie te garanderen en PPP-organen de mogelijkheid te bieden hun eigen financiële regels vast te stellen, dient voor die organen een financiële modelregeling te worden aangenomen.

Inglês

In order to ensure sound financial management of Union funds and to enable PPP bodies to adopt their own financial rules, it is necessary to adopt a model financial regulation for those bodies.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Ongeveer drie tot vijf jaar voordat een mogelijke rechtsgrondslag is vastgesteld, kan met een modelproject worden begonnen, mits de resultaten van de modelregeling positief zijn en de voorbereidende actie, die op last van de begrotingsautoriteit heeft plaatsgevonden, geslaagd is.

Inglês

A pilot project may start some three to five years before the possible adoption of a legal base, provided that the results of the pilot scheme are positive and that the preparatory action decided by the budgetary authority is successful.

Última atualização: 2012-02-29
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Holandês

Een modelregeling was eerst aangenomen door de voedsel- en landbouworganisatie (FAO) met minimumnormen als basis voor de vaststelling door de staten van maatregelen om onder buitenlandse vlag varende vissersvaartuigen die hun havens wensen te gebruiken, te onderwerpen aan toezicht, controles en inspecties.

Inglês

A model scheme was firstly adopted by the Food and Agriculture Organisation (FAO), providing for minimum standards which should underpin the adoption of measures by states in order to monitor, control and inspect foreign-flagged fishing vessels wishing to use their harbours.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Inzake PPP's kunnen twee nieuwigheden worden vermeld: er kunnen bijzondere PPP-organen worden opgezet die aan een financiële modelregeling zijn onderworpen, en PPP's kunnen worden geïmplementeerd door privaatrechtelijke lichamen onder indirect beheer.

Inglês

Two innovations on PPPs: special PPP bodies governed by financial rules based on the model financial regulation can be set up, and PPPs can be implemented by private-law bodies under indirect management.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De Commissie meent dat de werkgroep de mogelijkheden dient te onderzoeken om "formules" (modelregelingen) voor financiële participatie uit te werken die in de hele Gemeenschap bruikbaar zijn.

Inglês

The Commission argues that the working party should examine possibilities for the creation of Community-wide "formulae" for financial participation schemes.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

Deze regels omvatten een in het bijzonder op artikel 53 ter van deze verordening geïnspireerd geheel van beginselen dat een goed financieel beheer van de middelen van de Unie waarborgt en wordt neergelegd in een lichte financiële modelregeling, door de Commissie vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Inglês

These rules shall include a set of principles necessary to ensure sound financial management of Union funds, inspired in particular by Article 53b of the present Regulation and which shall be laid down in a light model financial regulation, to be adopted by the Commission, in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Dienen modelregelingen bijgevolg beperkt te worden tot bedrijven die (bijvoorbeeld) het SE-statuut hebben aangenomen?

Inglês

Would standard schemes therefore need to be limited to enterprises adopting (for example) the European Company Statute?

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK