Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di keskkonnastandardid da Estone a Ceco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Estone

Ceco

Informazioni

Estone

Oluliselt on muutunud ka keskkonnastandardid.

Ceco

Dramaticky se změnily rovněž standardy ochrany životního prostředí.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

Keskkonnastandardid on majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse lahutamatuks osaks

Ceco

Projevují se rozdílymezi jednotlivými zemìmi, pokud jde o hlavní zdroje emisí.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

Keskkonnasuuniste punktis 29 võimaldatakse anda investeerimisabi, mis aitab ettevõtetel saavutada ühenduse standarditest rangemad keskkonnastandardid.

Ceco

Bod 29 pokynů o podpoře na ochranu životního prostředí povoluje poskytování investiční podpory, pokud tato umožňuje podnikům plnit přísnější normy v oblasti ochrany životního prostředí, než jsou normy Společenství.

Ultimo aggiornamento 2014-11-13
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

Keskkonnamõjudega seotud kaubavahetust võivad tulevikus negatiivselt mõjutada madalamad sotsiaalsed ja keskkonnastandardid mitmetes ekspordimaades, eriti võrreldes ELi maadega.

Ceco

Dopady na životní prostředí související s obchodem mohou být dále zhoršeny nižšími sociálními a ekologickými standardy v některých vyvážejících zemích, zejména v porovnání se standardy v EU.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

Üha suuremaid koguseid, eriti vanapaberit, plasti ja metalli saadetakse arenenud riikidest riikidesse, kus keskkonnastandardid ei ole nii karmid.

Ceco

Stále větší množství, zejména odpadního papíru, plastů a kovů, se vozí z rozvinutých zemí do zemí, kde ekologické normy nejsou tak přísné.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

Edasijõudnud arengumaade ja arengumaade teraseettevõtted võidavad konkurentsieelistest nagu madalad palgakulud, juurdepääs toormaterjalile, madalamad keskkonnastandardid ning kõrgete imporditollide kaitsest.

Ceco

Výrobci oceli v rozvojových nebo nově se uplatňujících zemích těží z relativních výhod daných nízkými náklady na pracovní síly, přístupem k surovinám, nižšími standardy ochrany životního prostředí a ochranářskými dovozními cly.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

Erinevad keskkonnastandardid võivad luua uusi lõhesid inimeste vahel, kes elavad puhtas ja tervislikus keskkonnas ning nende vahel, kes seda ei tee.

Ceco

To platí pro pøistupující zemì, kde v dùsledku potlaèované poptávky po automobilech a stavu hrozí podstatný nárùst silnic a následnì emisí.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

Keskkonnastandardid võivad olla väga erinevad: Euroopa standarditest Euroopa tehniliste kirjelduste ja rahvusvaheliste standarditeni ning siseriiklikest standarditest siseriiklike tehniliste kirjeldusteni.

Ceco

Normy jsou pro speci kace při zadávání veřejných zakázek užitečné, protože jsou jasné, nediskriminační a byly vypracovány na konsenzuální bázi.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

4.9 Sel taustal võib ka Euroopa märkimisväärsete söemaardlate aktiivsem kasutamine kõnealust sõltuvust vähendada, eriti kuna Euroopa söekaevanduses kehtivad juba praegu oluliselt rangemad keskkonnastandardid kui mujal maailmas.

Ceco

4.9 S ohledem na tuto skutečnost může tuto závislost zmírnit také větší využití značných evropských zdrojů uhlí, zvláště když v evropské těžbě uhlí už dnes platí mnohem přísnější standardy pro ochranu životního prostředí než v jiných regionech světa.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

loova konkurentsivõimelise majanduskeskkonna välja arendamine Bangladeshis, võimaldades kasutada ühenduse oskusteavet ja tehnoloogiat, sealhulgas sellistes valdkondades nagu projekteerimine, pakendamine, standardid, näiteks tarbijakaitse- ja keskkonnastandardid, uued materjalid ja tooted;

Ceco

rozvoj tvořivého a konkurenčního hospodářského prostředí v Bangladéši usnadněním přístupu k know-how a k technologiím Společenství, zejména v oblasti konstrukce, balení, norem, včetně norem týkajících se spotřebitelů a životního prostředí, nových materiálů a výrobků;

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

3.3 Euroopa Liidu praegune keskkonnapoliitiline olukord on keeruline (toimunud ja tulevane laienemine, probleemid majanduspoliitikas ja Lissaboni strateegia ellurakendamisel, NATURA 2000 võrgustiku lõplik loomine): ühelt poolt tuleb eelkõige just uutes liikmesriikides ellu rakendada kõik keskkonnastandardid, lahutades teiselt poolt majanduskasvu loodusvarade kasutamisest ja keskkonnakoormusest. Selleks peab komisjonil olema piisavalt omaenda rahastamisvahendeid poliitika kujundamiseks.

Ceco

3.3 Právě v současném, z hlediska politiky v oblasti životního prostředí obtížném období EU (uskutečněné a plánované rozšíření, problémy v hospodářské politice a při uskutečňování lisabonského procesu, konečné zavedení sítě NATURA 2000), kdy jde jednak o zavádění a provádění všech standardů v oblasti životního prostředí – a obzvláště i v nových členských státech – a jednak i o nutnost přerušení propojení hospodářského růstu se spotřebou zdrojů a negativními dopady na životní prostředí, musí mít Komise v ruce dostatečné finanční nástroje pro utváření vlastní politiky.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Sektori arvates peaks EL vahetult sekkuma muu hulgas järgmistes valdkondades: suutlike rahastamis- ja käendussüsteemide edendamine, kõrgemad turva- ja keskkonnastandardid moodsate kõrgekvaliteetsete laevade tellimuste osas ning Euroopa intellektuaalse omandi säilitamine ja laiendamine.

Ceco

Podle představitelů odvětví by se měla EU přímo zabývat podporou sofistikovaných systémů financování a záruk, vyšší bezpečností a lepšími ekologickými normami v souvislosti s objednávkami nových vysoce kvalitních plavidel a s jejich údržbou a s vyšší ochranou evropského duševního vlastnictví.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Toetust väärivad ettepanekud koostada standardid (töödeldud loomsete toodete ja loomade heaolu jaoks, keskkonnastandardid jne) ja kehtestada ühtlustatud standardid uutele tootegruppidele (akvakultuurid, orgaanilised veinid);

Ceco

Návrhy na dokončení norem (pro zpracované živočišné produkty, ochranu zvěře, environmentální normy atd.) a zavedení harmonizovaných norem pro nové skupiny produktů (akvakultura, organická vína) si zaslouží podporu;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

toetusi; reformides toetuste kasutamise korda (praegu ulatuvad toetused ligikaudu 1 triljoni USA dollarini aastas ja kolmandik neist on mõeldud fossiilkütuste tootjatele ja tarbijatele); kasutades rangeid õigusakte, et kehtestada keskkonnastandardid ja vastutusalad.

Ceco

v oblasti poskytování dotací, které v současnosti činí téměř 1 miliardu dolarů ročně a z nichž jedna třetina je použita na podporu výroby a spotřeby fosilních paliv; nebo prostřednictvím propracovaných předpisů, které stanoví standardy v oblasti životního prostředí a systémy odpovědnosti.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Kõigil juhtudel peavad toetatavad projektid olema täielikult kooskõlas ELi keskkonna- ja energiatõhususpoliitika suundadega, saavutama kõrgemad keskkonnastandardid ja kiirendama süsihappegaasi heitkoguste vähendamise eesmärgi saavutamist (näiteks energiatõhusate väiksemate autode ja kütusena taastuvenergiat kasutavate sõidukite arendamise kaudu).

Ceco

(např. vývoj energeticky účinných menších au- dosažení cíle, kterým je snížení emisí CO2 tomobilů a vozidel poháněných obnovitelnými zdroji energie).

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

3.3 Euroopa Liidu praegune keskkonnapoliitiline olukord on keeruline (toimunud ja tulevane laienemine, probleemid majanduspoliitikas ja Lissaboni strateegia ellurakendamisel, NATURA 2000 võrgustiku lõplik loomine): ühelt poolt tuleb eelkõige just uutes liikmesriikides ellu rakendada kõik keskkonnastandardid, lahutades teiselt poolt majanduskasvu loodusvarade kasutamisest ja keskkonnakoormusest. Selleks peab komisjonil olema piisavalt omaenda rahastamisvahendeid poliitika kujundamiseks.

Ceco

3.2.6 Nebezpečí, že členské státy budou prostředky z programu LIFE+, které budou v budoucnu podléhat jejich rozhodovací a dispoziční pravomoci, využívat k náhradnímu financování vlastních úkolů v oblasti ochrany životního prostředí, které dosud financovaly samy, nelze vzhledem k nedostatku rozpočtových prostředků mnohých členských států v žádném případě klasifikovat jako nepatrné.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

4.6 Subsiidiumide kokkuleppe raames tuleks samuti arvesse võtta, et vähemalt mõnel arenevatest majandustest on juba täiesti konkurentsivõimeline terasetööstus. Edasijõudnud arengumaade ja arengumaade teraseettevõtted võidavad konkurentsieelistest nagu madalad palgakulud, juurdepääs toormaterjalile, madalamad keskkonnastandardid ning kõrgete imporditollide kaitsest. Seetõttu tuleb riigiabi andmine teraseettevõtetele neis rahvamajandustes kõne alla ainult tingimusel, et vastav riigiabi:

Ceco

4.6 Ve spojitosti s dohodou o subvencích by též mělo být uznáno, že přinejmenším alespoň některé rozvojové ekonomiky již mají plně konkurenceschopné ocelářství. Výrobci oceli v rozvojových nebo nově se uplatňujících zemích těží z relativních výhod daných nízkými náklady na pracovní síly, přístupem k surovinám, nižšími standardy ochrany životního prostředí a ochranářskými dovozními cly. Proto si lze státní pomoc pro ocelářské podniky fungující v těchto ekonomikách představit pouze za podmínky, že příslušná státní pomoc:

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

1.7 tunnistab, et mahepõllumajanduslike standardite ühtlustamine on ühenduse turuarendamise alaste algatuste edu seisukohalt otsustava tähtsusega ja kiidab teatises esitatud ettepanekud selles valdkonnas heaks. Toetust väärivad ettepanekud koostada standardid (töödeldud loomsete toodete ja loomade heaolu jaoks, keskkonnastandardid jne) ja kehtestada ühtlustatud standardid uutele tootegruppidele (akvakultuurid, orgaanilised veinid);

Ceco

1.7. si je vědom, že potřeba harmonizace organických norem je klíčová pro zajištění úspěchu iniciativ na podporu trhu Společenství a podporuje návrhy formulované za tímto účelem v tomto sdělení. Návrhy na dokončení norem (pro zpracované živočišné produkty, ochranu zvěře, environmentální normy atd.) a zavedení harmonizovaných norem pro nové skupiny produktů (akvakultura, organická vína) si zaslouží podporu;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

3.2.5 Euroopa laevaehitustööstuse jaoks on oluline saavutada turuliidri roll valitud osaturgudel, tugevdades konkurentsivõimet innovatsiooni ja sihipärase teadus-ning arendustöö, tugevama klientidele orienteerituse, tootmise optimeerimise ja tööstuse struktuuri parendamise abil. Sektori arvates peaks EL vahetult sekkuma muu hulgas järgmistes valdkondades: suutlike rahastamis-ja käendussüsteemide edendamine, kõrgemad turva-ja keskkonnastandardid moodsate kõrgekvaliteetsete laevade tellimuste osas ning Euroopa intellektuaalse omandi säilitamine ja laiendamine.

Ceco

3.2.5 Pokud jde o evropské loďaře, jejich cílem je posílit své vedoucí postavení ve vybraných segmentech trhu zvýšením schopnosti konkurence prostřednictvím inovace a selektivního výzkumu a vývoje, důslednějšího zaměření na zákazníka, optimalizace výroby a zlepšení struktury odvětví. Podle představitelů odvětví by se měla EU přímo zabývat podporou sofistikovaných systémů financování a záruk, vyšší bezpečností a lepšími ekologickými normami v souvislosti s objednávkami nových vysoce kvalitních plavidel a s jejich údržbou a s vyšší ochranou evropského duševního vlastnictví.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK