Fråga Google

You searched for: lograba (Spanska - Grekiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Spanska

Grekiska

Info

Spanska

Él no lograba entender la frase.

Grekiska

Αυτός δεν μπορούσε να καταλάβει τη φράση.

Senast uppdaterad: 2014-02-01
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

El jurado consideró que la publicación lograba transmitir un mensaje difícil.

Grekiska

Οι κριτές πιστεύουν ότι η έκδοση αυτή μεταδίδει ένα δυσνόητο μήνυμα με πραγματικά κατανοητό τρόπο.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

Si no se lograba encontrar un candidato idóneo en Tieliikelaitos, se examinaba a otros candidatos.

Grekiska

Σε περίπτωση που δεν ευρίσκοντο κατάλληλοι υποψήφιοι εντός της Tieliikelaitos εξετάζονταν άλλες υποψηφιότητες.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

Manifestó públicamente su admiración por la tenacidad con que Alemania lograba mantener una política económica tan eficaz.

Grekiska

Τά συμφέροντα μας είναι στενά δεμένα μέ τά δικά τους.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

Cuando se lograba, eran maltratados, relegados en difusiones tardías, desprogramados de un día para otro.

Grekiska

Όταν το καταφέρναμε τελικά, τα σχέδια κακομε­ταχειρίζονταν, μεταδίδονταν αργά τη νύχτα, αποπρογραμματίζονταν από τη μια μέρα στην άλλη.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

De esta forma se lograba la continuidad financiera necesaria para la elaboración de programas a medio plazo para la utilización de los fondos de Phare.

Grekiska

Από τον προϋπολογισμό του Phare διατίθεται συνολικά ποσό 200 εκατ.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

2 lavado con agua: de esta manera se lograba limpiar toda la gama de prendas y productos textiles comúnmente utilizados por los consumidores.

Grekiska

2 είναι χα,ηλότερο κατά ένα piέ,piτο

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

También es cierto que hace treinta años se lograba la curación del paciente en menos de un caso de cada tres, mientras que hoy se consigue en un caso de cada dos.

Grekiska

Είναι επίσης αλήθεια ότι πριν από τριάντα χρό­νια η οριστική θεραπεία επετυγχάνετο σε λιγότερο από τη μία περίπτωση στις τρεις, ενώ σήμερα η αναλογία είναι μία στις δύο.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

Porque la piratería siempre lograba adaptarse con la velocidad de la luz y neutralizar, incluso con tecnologías más avanzadas, todos los sistemas de protección.

Grekiska

Πιστεύω ότι, με την αποδοχή των λογικών και αιτιο­λογημένων τροπολογιών που μας πρότεινε, η οδηγία αυτή θα προχωρήσει χωρίς δυσκολίες σε ένα πολύ πε­ρίπλοκο θέμα και σε πολύ λίγο χρόνο.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

Por otra parte, dicha contribución se lograba, hasta un pasado reciente, por la relación de precio que existía entre el carbón y los combustibles de sustitución.

Grekiska

Εξάλλου η συνεισφορά αυτή εθεωρείτο μέχρι προσφάτως κεκτημένη, λαμβανομένης υπόψη της σχέσης που υπήρχε μεταξύ της τιμής του άνθρακα και της τιμής των καυσίμων υποκατάστασης.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

El juego consistía en ver quién lograba hacer detener el mayor número de vehículos, ¡echándose a correr frente a ellos!

Grekiska

Στόχος μας πρέπει να είναι μία Ευρώπη όπου θα κυριαρχεί η ειρήνη, η ύφεση και ο αφοπλισμός, θέλουμε με άλλα λόγια μιαν «Ευρώπη των Λαών», δεν μας ενδιαφέρει η «Ευρώπη των Ενώσεων».

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

En cambio, mientras que en 1950 apenas si se lograba curar a una cuarta parte de los enfermos, los medios actuales permiten una supervivencia muy pro­longada o una curación de cerca de la mitad de los casos.

Grekiska

Θα παρέχεται ανά πε­ρίπτωση από την Επιτροπή, έχοντας ένα ανώτα­το όριο που θα καθορίζεται από το Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίζει για την αύξηση του ορίου μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

La segunda aprovechó la oportunidad y adaptó su producto a la demanda local. La PYME belga irrumpió en un nuevo mercado geográfico, en tanto que la PYME portuguesa lograba su objetivo de entrar en el mundo de la industria manufacturera.

Grekiska

Πληροφορίες νια τα ΕΚΕΚ και το Δίκτυο (ΕΒΝ) παοέχονται. επίσης, από όλα τα ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ της Κοινότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ).

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

Por lo demás, al escuchar a este último, buscaba yo en mi memoria qué juicio hacía sobre los derechos humanos en China en la época del gran salto adelante o de la revolución cultural y no lograba encontrar referencias en mi mente.

Grekiska

Είχα σκοπό να του πω πριν την αναχώρηση του τη φράση grazzi hafna, στη γλώσσα της γενέτειρας μου, της Μάλτας, που ελπίζουμε να ακούσουμε στο Σώμα αυτό κάποια στιγμή.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

inicial porque está convencida de que no son esencia­les, ya que los principios en ellos enunciados se encuentran también en otros, y que, de este modo, se lograba una propuesta satisfactoria para todos los Estados miembros.

Grekiska

Αντικείμενο της αναθεώρησης θα είναι αποκλειστικά η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας του διπλώμα­τος ευρεσιτεχνίας για ευρωπαϊκές ευρεσιτεχνίες.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

Alegaron que, si, en estas circunstancias ventajosas, la industria de la Comunidad no lograba obtener un nivel de eficiencia capaz de asegurar un margen de beneficio sostenible, aunque tuviera que hacer frente a las importaciones de terceros países, el mal rendimiento tenía que achacarse a factores internos a la propia industria de la Comunidad y no a la competencia de las importaciones.

Grekiska

Ισχυρίστηκαν ότι, εάν ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υπό αυτές τις ευνοϊκές συνθήκες δεν μπορούσε να επιτύχει ικανοποιητικό επίπεδο αποδοτικότητας που θα του εξασφάλιζε ένα βιώσιμο περιθώριο κέρδους, παρόλο που ήταν αντιμέτωπος με τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες, η φτωχή αποδοτικότητά του έπρεπε να αποδοθεί σε παράγοντες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του ίδιου του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και όχι στον ανταγωνισμό από τις εισαγωγές.

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

Por lo que el Comisario Bangemann me dijo hace un año en esta misma Asamblea, yo tenía entendido que la Comunidad estaba deseosa de lograr un acuerdo con los países de Extremo Oriente y que, si no lograba un acuerdo satisfactorio con dichos países, no se reduciría el nivel de ayuda a la prodcción. Tengo entendido que los precios mundiales de la construcción naval han subido un poco y el mercado está bastante animado.

Grekiska

Εγώ ο ίδιος περιορίστηκα στην κατάθεση δύο τροπολογιών στο Ευρωπαϊκό Κοι­νοβούλιο και μάλιστα εκείνων των δύο προτάσεων που είχα υποβάλει και το 1984, τις οποίες όμως το Συμβούλιο δεν συμπεριέλαβε στο τελικό του κείμε­νο.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

En 2007, el informe del OEDT-Europol de seguimiento activo de la mCPP (1-(3-clorofenil)piperacina) llegó a la conclusión de que no ejercía un especial atractivo entre los consumidores y no lograba afianzarse como droga recreativa. Sin embargo, en 2008 la mCPP seguía siendo la nueva droga sintética más ampliamente disponible en el mercado ilegal, tanto sola como en combinación con MDMA.

Grekiska

ΕΚΠΝΤ (2009α), Internet-based drug treatment interventions: best practice and applications in EU Member States, Insights No 10, Ευρωpiαθκό Κέντρο Παρακολούθηση1 Ναρκωτικών και Τοξικο*ανία1, Λισαβόνα.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Spanska

No obstante, existen pruebas de que la participación daba respuesta a las "preocupaciones secundarias" de los representantes de los trabajadores (por ejemplo, la participación produjo el beneficio evidente de que los empresarios prestaran mayor atención a las preocupaciones de éstos), lo que se lograba como consecuencia indirecta de la participación, y no como influencia directa de los representantes de los

Grekiska

Δεν επιθυμούμε να επαναλάβουμε, ως συμπέρασμα, τα στοιχεία που παρετέθησαν προηγουμένως. Αντ'αυτού θέτουμε τα ερωτήματα για κάθε ένα από τα

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Spanska

En el mercado alemán de publicidad en televisión, la cuota de mercado de las cadenas vinculadas a CLT/UFA fue del 38% (31% correspondía exclusivamente a RTL), SAT 1 y DSF alcanzaban el 27% (SAT 1 lograba en solitario el 26%) y PRO 7/Kabel 1 se situaban en el 23% (PRO 7 dada cuenta por sí solo del 21%).

Grekiska

Η SAT 1 και η DSF στην οποία έχει συμμετοχή ο όμιλος Kirch, έχουν εξασφαλίσει

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK