MyMemory, weltweit größter Übersetzungsspeicher
Sprachenpaar:
 Betreff   
Google fragen

Sie suchten nach: pensionsforummet (Dänisch - Polnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Polnisch

Info

Dänisch

Pensionsforummet

Polnisch

forum emerytalne

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: IATE

Dänisch

Pensionsforummet kan nedsætte arbejdsgrupper.

Polnisch

Forum emerytalne może powoływać grupy robocze.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

Pensionsforummet består af 45 medlemmer.

Polnisch

W skład forum emerytalnego wchodzi 45 członków.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

Kommissionen har også hørt medlemmerne af pensionsforummet[4].

Polnisch

Komisja skonsultowała się również z członkami Forum ds. emerytur i rent[4].

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

(1) Europa-Kommissionen foreslog i sin social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden af 28. juni 2000 at oprette et pensionsforum, som skal behandle spørgsmål vedrørende supplerende pensioner og mobilitet med alle relevante aktører.

Polnisch

(1) W swojej Agendzie Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2000 r. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie forum emerytalnego w celu zajęcia się sprawą emerytur i mobilności ze wszystkimi odpowiednimi podmiotami poprzez wydanie oświadczenia.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

(2) Europa-Kommissionen støttede i sin meddelelse "Mod et indre marked for supplerende pensioner" af 11. maj 1999 (KOM(1999) 134 endelig udg.) idéen om at oprette et pensionsforum, som gruppen på højt niveau for fri bevægelighed havde fremsat, og besluttede følgelig at indkalde et sådant forum, der skal afholde mindst to møder om året, og som består af repræsentanter for regeringerne, arbejdsmarkedets parter, pensionsfondene og, hvis det er hensigtsmæssigt, andre institutioner, der arbejder på dette område.

Polnisch

(2) W swoim oświadczeniu zatytułowanym "W stronę jednolitego rynku emerytur uzupełniających" z dnia 11 maja 1999 r. (COM (1999) 134 wersja ostateczna) Komisja Europejska poparła ideę powołania forum emerytalnego, przedstawioną przez Zespół na Wysokim Szczeblu ds. Swobodnego Przepływu, i wobec tego postanowiła, że forum to będzie zwoływane przynajmniej dwa razy do roku, a w jego skład wejdą przedstawiciele rządów, partnerów społecznych, funduszy emerytalnych i ewentualnie innych instytucji działających w tym obszarze.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

Der nedsættes under Kommissionen et rådgivende udvalg vedrørende supplerende pensioner, herefter benævnt "Pensionsforummet".

Polnisch

Ustanawia się Komitet ds. Dodatkowego Zabezpieczenia Emerytalnego (forum emerytalne) działający przy Komisji.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

Dette gælder næsten uden undtagelse for svarene fra medlemmerne af pensionsforummet.

Polnisch

Jest tak prawie bez wyjątku w odpowiedziach podanych przez członków Forum ds. emerytur i rent.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

Drøftelserne i Pensionsforummet iværksættes, når Kommissionen anmoder om en udtalelse.

Polnisch

Forum emerytalne bierze pod rozwagę kwestie, w zakresie których Komisja zwróci się o wyrażenie opinii.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

Efter udløbet af den toårige periode beholder medlemmerne af Pensionsforummet deres plads, indtil de udskiftes, eller deres mandat fornyes.

Polnisch

Po upływie kadencji członkowie forum emerytalnego pełnią swoje funkcje do momentu zastąpienia lub ponownego powołania.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

I de tilfælde, hvor der var oplysninger om arbejdstagere, der stilles dårligere i forbindelse hermed, var det oftest omtale fra regeringerne og medlemmerne af pensionsforummet af problemer som følge af forskellige skattesystemer og forskellige bestemmelser vedrørende erhvervelse af rettigheder.

Polnisch

W odniesieniu do ewentualnych niekorzyści, na jakie natrafiają pracownicy w tym kontekście, rządy i członkowie forum najczęściej wskazywali na problemy wynikające z różnych systemów podatkowych i różnych zasad nabywania uprawnień.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

I sådanne tilfælde deltager kun Pensionsforummets medlemmer og repræsentanterne for Kommissionens tjenestegrene i møderne.

Polnisch

W takich przypadkach, w posiedzeniach uczestniczą jedynie członkowie forum emerytalnego oraz przedstawiciele Komisji.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

Kommissionen evaluerer senest to år efter denne afgørelses ikrafttræden Pensionsforummets arbejde, og hvorvidt det er nyttigt.

Polnisch

Komisja oceni pracę i użyteczność forum emerytalnego w okresie dwóch lat od wejścia w życie niniejszej decyzji.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

Kommissionen forestår sekretariatet for Pensionsforummet og arbejdsgrupperne.

Polnisch

Sekretariat dla forum emerytalnego i zespołów roboczych zapewniany jest przez Komisję.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

Kommissionen kan høre Pensionsforummet om problemerne og udviklingen på fællesskabsplan i forbindelse med supplerende pensioner.

Polnisch

Komisja może konsultować się z forum emerytalnym w kwestii jakichkolwiek problemów i zmian na poziomie wspólnotowym dotyczących emerytur uzupełniających.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

Kommissionen udnævner medlemmerne af Pensionsforummet efter forslag fra medlemsstaternes regeringer, andre lande i EØS, arbejdsmarkedets parter på fællesskabsplan og andre organer, der er omhandlet i artikel 3.

Polnisch

Członków forum emerytalnego mianuje Komisja na podstawie nominacji Państw Członkowskich, pozostałych krajów tworzących EOG, partnerów społecznych reprezentowanych na poziomie Wspólnoty oraz innych jednostek wymienionych w art. 3.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

Mandatet for medlemmerne af Pensionsforummet er på to år. Det kan fornyes.

Polnisch

Kadencja członków forum emerytalnego wynosi dwa lata i może być odnawiana.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

Medlemmerne af Pensionsforummet vælger for en periode på to år en formand og to næstformænd.

Polnisch

Forum emerytalne wybiera jednego przewodniczącego i dwóch zastępców na okres dwóch lat.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

Når Kommissionen anmoder Pensionsforummet om en udtalelse, kan den fastsætte en frist for afgivelsen heraf.

Polnisch

Komisja może, zwracając się o opinię do forum emerytalnego, ustalić termin, do którego taka opinia powinna zostać przedstawiona.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Dänisch

Pensionsforummet afholder sine møder på Kommissionens hjemsted efter indkaldelse af denne.

Polnisch

Forum emerytalne jest zwoływane przez Komisję i zbiera się w jej siedzibie.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Übersetzung hinzufügen

Eine bessere Übersetzung mit menschlichen BeiträgenVerstoß berichten  | Info über MyMemory   | Kontakt


MyMemory in Ihrer Sprache:  English |  Italiano |  Español |  Français |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK