Ask Google

Results for for multi robot systems refer to c... translation from English to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Slovak

Info

English

For related schedule cards, please refer to chapter 3.

Slovak

Súvisiace plánovacie karty sú uvedené v kapitole 3.

Last Update: 2012-12-05
Usage Frequency: 5
Quality:

English

For more details, please refer to Chapter 2.2 above.

Slovak

– registračné číslo osoby, ktorá vykonáva slobodné povolanie,

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

If you are selfemployed, please refer to Chapter II.

Slovak

Pokiaľ ste samostatne zárobkovo činná osoba, prečítajte si kapitolu II

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Anti-lock braking systems (refer to paragraph 5)

Slovak

Protiblokovacie brzdové systémy (pozri bod 5).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

English

If yes, please refer to chapter IV.A of the Agricultural Guidelines.

Slovak

Ak áno, pozrite si kapitolu IV.A poľnohospodárskych usmernení.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Agroforestry systems refer to land use systems in which trees are grown in combination with agriculture on the same land.

Slovak

Agrolesnícke systémy sa týkajú systémov využitia pôdy, pri ktorých sa na tej istej pôde v kombinácii s poľnohospodárstvom sadia stromy.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Agroforestry systems refer to land use systems in which trees are grown in combination with agriculture on the same land.

Slovak

Poľnohospodársko-lesnícke systémy sú systémy využívania pôdy, v rámci ktorých sa na tej istej pôde spája pestovanie stromov a poľnohospodárstvo.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

English

For the exact wording of the Statement of Assurance as well as the complete and detailed audit findings please refer to Chapter 1 of the report.

Slovak

Presné znenie vyhlásenia o vierohodnosti, ako aj úplné a podrobné kontrolné zistenia sa nachádzajú v kapitole 1 výročnej správy.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

For more details, please refer to Chapter 2.2.1 below.For more details, please refer to Chapter 2.2.1 below.

Slovak

Podrobnejšie údaje možno nájsť v kapitole 2.2.1.Podrobnejšie údaje možno nájsť v kapitole 2.2.2.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The radar image shall not be degraded by the chart picture (refer to Chapter 4.3.c of this Section).

Slovak

Radarové zobrazenie nesmie byť znehodnotené obrazom plavebnej mapy (pozri kapitolu 4.3.c tohto oddielu).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

English

In information mode (refer to Chapter 5.1 of this Section), it is recommended to use the same ranges as specified in the navigation mode.

Slovak

V informačnom režime (pozri kapitolu 5.1 tohto oddielu) sa odporúča používať tie isté rozsahy zobrazenia, ktoré sú stanovené v navigačnom režime.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The stated threshold values within the tier system refer to the uncertainty associated to the value for one reporting period.

Slovak

Stanovené prahové hodnoty v rámci systému úrovní sa týkajú nepresnosti spojenej s hodnotou za jedno obdobie, za ktoré sa správa podáva.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

English

For more information on the distinction between establishment and crossborder provision of services, please refer to Chapter 7.1.1 of the ‘Handbook on the implementation of the Services Directive’.

Slovak

Viac informácií o rozdieloch medzi usadením sa cezhraničným poskytovaním služieb možno nájsť v kapitole 7.1.1 „Príručky o vykonávaní smernice o službách“.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The data quality requirements for data on education and training systems refer to the ESS [1] quality standard covering relevance, accuracy, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability, and coherence.

Slovak

Požiadavky na kvalitu údajov v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy sa vzťahujú na normu kvality ESS [1] týkajúcu sa relevantnosti, presnosti, včasnosti a časovej presnosti, ako aj dostupnosti, jednoznačnosti, porovnateľnosti a súdržnosti.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Official Journal of the European Union TABLE 7 Participation in selected interbank funds transfer systems(*) Items Non-TARGET payment system[ Refer to list of payment systems]

Slovak

Úradný vestník Európskej únie TABUĽKA 7 Účasť vo vybraných medzibankových systémoch prevodu peňažných prostriedkov(*) Položky Platobné systémy, ktoré nie sú súčasťou TARGET[ Pozri zoznam platobných systémov]

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

English

The evaluation system refers to the performance of court systems, using indicators and targets.

Slovak

Systém hodnotenia sa vzťahuje na výkonnosť súdov, pričom sa vo všeobecnosti používajú ukazovatele a ciele.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

For further details, please refer to Chapter 8 of the Annual Report, Section 2 « Organisational Developments » and the Annual Accounts-- « Notes on the Profit and Loss Account ».

Slovak

Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole 8, časti 2 „Organizačný rozvoj » výročnej správy a v ročnej účtovnej závierke v časti „Poznámky k výkazu ziskov a strát ».

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

English

The data quality requirements for data on education and training systems refer to the quality reporting dimensions (or quality reporting criteria) of relevance, accuracy, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability, and coherence.

Slovak

Pokiaľ ide o požiadavky na kvalitu údajov o systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, aspektmi kvality vykazovania údajov (alebo kritérií kvality vykazovania údajov) sú relevantnosť, presnosť, časová presnosť a včasnosť, dostupnosť a zrozumiteľnosť, porovnateľnosť a koherentnosť.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Directive 2003/10/EC, Articles and corresponding Guide references Refer to Chapter 9 for a summary of the main requirements of the Directive and related Regulations, and to Chapter 1 for basic guidance on understanding the terms and science of acoustics and noise control.

Slovak

Smernica Rady 2003/10/ES, články a zodpovedajúce odkazy v príručke V kapitole 9 nájdete zhrnutie hlavných požiadaviek smernice a súvisiacich právnych predpisov; v kapitole 1 sa uvádza základné usmernenie na pochopenie pojmov a vedy v oblasti akustiky a kontroly hluku.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Sound physical properties of materials and structures (insulation, absorption, damping, etc, – refer to Chapter 4: How do we reduce noise exposure?) depend on noise frequency.

Slovak

Zvukové fyzikálne vlastnosti materiálov a konštrukcií (izolácia, pohltivosť, utlmenie, atď. – pozri kapitolu 4 „Ako znížiť vystavenie hluku?“) závisia od frekvencie hluku.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK