Ask Google

Results for revolve translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

The National Lottery Charities Board has many objectives that revolve around community involvement

Welsh

Mae gan Fwrdd Elusennau'r Loteri Genedlaethol lawer o amcanion sydd yn ymwneud â chyfraniad y gymuned

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

English

We can only hope , for the good governance of Wales , that you can somehow revolve these terrible dilemmas

Welsh

Ni allwn ond gobeithio , er lles llywodraethu yng Nghymru , y gallwch rywsut ddatrys cyfyng-gyngor mor ofnadwy

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

English

Do we really need a new Assembly home ? It seems to revolve around the question of the Assembly Chamber

Welsh

A oes gwir angen cartref newydd i'r Cynulliad arnom ? Ymddengys mai Siambr y Cynulliad sydd wrth graidd y drafodaeth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

English

It was highlighted that their main concerns revolve around pensions and pensioner poverty , free personal care for the elderly and the state of the national health service

Welsh

Nodwyd mai pensiynau a thlodi pensiynwyr , gofal personol am ddim i'r henoed a chyflwr y gwasanaeth iechyd gwladol yw eu prif bryderon

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

English

I do not subscribe to the view that consultation is something in which the Assembly acts as a sun around which all other bodies must revolve -- a sun that is good enough to shine its light upon those bodies from time to time

Welsh

Nid wyf yn cyd-fynd â'r safbwynt bod ymgynghori yn rhywbeth lle mae'r Cynulliad yn gweithredu fel haul y mae'n rhaid i'r holl gyrff eraill gylchdroi o'i gwmpas -- haul sydd yn ddigon da i ddisgleirio ei oleuni ar y cyrff hynny o bryd i'w gilydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

English

Glyn Davies : I agree with what you say , but it is true that much traditional Welsh culture revolves around the Welsh language

Welsh

Glyn Davies : Cytunaf â'r hyn a ddywedwch , ond mae'n wir bod llawer o ddiwylliant traddodiadol Gymreig yn ymwneud â'r iaith Gymraeg

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

English

I am disappointed that this short debate revolves around rhetoric

Welsh

Yr wyf yn siomedig bod y ddal fer hon yn ymwneud â rhethreg

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

English

It revolves around the business rate revaluation which has been taking place and which will take effect from 1 April 2005 , which is not too far away

Welsh

Mae hyn yn ymwneud â'r ailbrisiad ar gyfer ardrethi busnes a gynhaliwyd ac a ddaw i rym o 1 Ebrill 2005 , sy'n eithaf agos

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

English

The next issue revolves around the recommendation for increasing staff numbers , particularly paediatricians

Welsh

Mae'r pwnc nesaf yn ymwneud â'r argymhelliad y dylid cynyddu niferoedd staff , yn enwedig pediatregwyr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

English

This debate revolves around a number of clear principles

Welsh

Mae'r ddadl hon yn ymwneud â sawl egwyddor bendant

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK