Google'a Sor

Şunu aradınız:: entendiéndose (İspanyolca - İsveççe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İspanyolca

İsveççe

Bilgi

İspanyolca

entendiéndose que :

İsveççe

varvid förutsätts att

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

entendiéndose que dicho documento,

İsveççe

Detta dokument måste

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

Además, serán de aplicación las definiciones siguientes, entendiéndose por:

İsveççe

Dessutom avses med

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

entendiéndose que estos intereses, remuneraciones o pagos seguirán estando sujetos a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1.

İsveççe

förutsatt att artikel 2.1 fortfarande tillämpas på räntan, de övriga intäkterna och betalningarna.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

- de un documento de acompañamiento comercial, visado por el veterinario oficial, entendiéndose que dicho documento,

İsveççe

- Ett medföljande handelsdokument som den officiella veterinären har godkänt. Detta dokument måste

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

La situación de los inmigrantes es otra cuestión abordada en este informe, entendiéndose que se necesita una política más activa de integración.

İsveççe

I betänkandet påpekas att det är viktigt med detaljerade uppgifter, nu saknas fullständig statistik över kvinnors representation, och att tidsbegränsade mål ställs upp.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

con objeto de obtener la máxima convergencia, el artículo 58 se aplicará en el contexto del EEE entendiéndose que:

İsveççe

För att uppnå maximal samstämmighet kommer artikel 58 att tillämpas i EES-sammanhang under förutsättning att

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

La exención de los bienes personales señalados en el apartado 1 se concederá en las condiciones previstas en los artículos 2 a 7 , entendiéndose que :

İsveççe

Befrielse vad avser den personliga egendom som nämns i punkt 1 skall beviljas i enlighet med de villkor som fastställs i artikel 2 7, varvid

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

Los errores se clasifican como sustantivos o formales, entendiéndose que los sustantivos son los que tienen consecuencias financieras directas y los formales, los que no.

İsveççe

Felen klassificeras antingen som väsentliga fel eller formella fel, där de förra har direkt ekonomisk verkan vilket de senare saknar.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

sean preparados a partir de carnes frescas según la definición de la letra d) del artículo 2, entendiéndose que:

İsveççe

De har beretts av kött enligt definitionen i artikel 2 d, under förutsättning

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

Los BCN ejecutarán las operaciones en activos exteriores de reserva del BCE en su condición de agentes de éste, entendiéndose aceptada dicha condición con el inicio de este tipo de operaciones.

İsveççe

Varje nationell centralbank skall såsom fullmäktig för ECB genomföra transaktioner vilka omfattar ECB:s reservtillgångar. Genom att inleda sådana transaktioner skall den nationella centralbanken anses ha avgett sitt erkännande av ovan nämnda befullmäktigande.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

Las reglas prácticas relacionadas con dicha verificación de la entidad adjudicadora se rigen por ley nacional, entendiéndose que tales normas deben permitir que el licitador presente su posición.

İsveççe

De praktiska reglerna om sådan granskning av den upphandlande enheten regleras i nationell lagstiftning underförstått att sådana regler måste medge att anbudsgivaren förklarar sin ställning.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

Debe entenderse que el derecho infantil a la protección acompaña cada uno de los otros derechos, entendiéndose que no es posible garantizar otros derechos sin que el derecho a la protección sea asegurado.

İsveççe

Det är viktigt att vi inser att ett barns rätt till skydd ingår som en del av alla andra rättigheter och att det är omöjligt att garantera dessa andra rättigheter utan att först säkerställa trygghet.

Son Güncelleme: 2016-02-24
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

en la medida en que dichos establecimientos produzcan productos cárnicos, entendiéndose que el tratamiento de los productos en dichos establecimientos deberá cumplir los demás requisitos de la presente Directiva.

İsveççe

tillverkar köttprodukter får medlemsstaterna utvidga det undantag som avses i punkt 1 till att gälla även dessa anläggningar, under förutsättning att hanteringen av produkterna på sådana anläggningar uppfyller övriga krav i det här direktivet.

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

El paquete de ayudas aprobado con carácter excepcional entonces incluía bonificaciones fiscales especiales, entendiéndose que los astilleros no estarían en situación de recibir bonificaciones fiscales en el marco de medidas generales.

İsveççe

Biståndspaketet som då beviljades särskilt innefattade särskilda skattelättnader under antagandet av att skeppsvarven inte skulle kunna ta emot skattelättnader genom generella åtgärder.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

La pena capital sólo podrá imponerse por los delitos de máxima gravedad, entendiéndose que su alcance no debería exceder del de los delitos intencionados con consecuencias mortales u otras de extrema gravedad.

İsveççe

vii) I tillämpliga fall skall varje person som döms till döden ha rätt att göra ett enskilt överklagande enligt internationella förfa­randen och dödsdomen får inte verkställas så länge detta överklagande är under be­handling enligt dessa förfaranden.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

La pena capital sólo podrá imponerse por los delitos de máxima gravedad, entendiéndose quesu alcance no debería exceder del de los delitos intencionados con consecuencias mortales uotras de extrema gravedad.

İsveççe

Där dödsstraff tillämpas skall det verkställas på ett sätt som innebär minsta möjliga lidande.Det får inte verkställas offentligt eller på något annat förnedrande sätt.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

el valor estadístico, entendiéndose como tal el importe total que se facturaría en caso de compra o venta del barco o la aeronave completos, excluidos los gastos de transporte y seguro.

İsveççe

Det statistiska värdet, dvs. det totala belopp – exklusive frakt och försäkring – som skulle ha fakturerats om hela fartyget eller luftfartyget hade sålts eller köpts.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

Información sobre los riesgos relacionados con las actividades (entendiéndose por riesgo la posibilidad de que algún acontecimiento que pueda tener repercusiones en la realización de los objetivos)

İsveççe

Information om riskerna förenade med insatserna (en risk är möjligheten att en händelse inträffar som kommer att påverka måluppfyllelsen.

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

3 séptimo) buques de pasajeros: buques que transportan más de 12 pasajeros, entendiéndose por pasajeros todas las personas que no son:

İsveççe

3f. passagerarfartyg: fartyg som tar fler än 12 passagerare och där med passagerare avses alla personer med undantag av

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam