Google で調べる

検索ワード: täytäntöönpanevalla (フィンランド語 - スウェーデン語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フィンランド語

スウェーデン語

情報

フィンランド語

2. ’täytäntöönpanevalla jäsenvaltiolla'sitä jäsenvaltiota, jossa eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanoa haetaan;

スウェーデン語

2. Verkställande medlemsstat: den medlemsstat där verkställighet av det europeiska betalningsföreläggandet begärs.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Osapuolet varmistavat, että ne ovat antaneet ja täytäntöönpanevat lainsäädäntöä, jolla puututaan niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia yrityksiä koskeviin kilpailun rajoituksiin.

スウェーデン語

Parterna skall säkerställa att de har och tillämpar lagar rörande konkurrensbegränsande åtgärder som vidtas av företag under deras jurisdiktion.

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

täytäntöönpaneva yksikkö

スウェーデン語

genomförandeorgan

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Sihteeristöpalvelut komitealle toimittaa Euroopan talouskomission täytäntöönpaneva sihteeri.

スウェーデン語

För kommitténs sekretariat ansvarar verkställande sekreteraren för Ekonomiska kommissionen för Europa.

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Täytäntöönpanevan jäsenvaltion Sirene-toimiston on aina ilmoitettava olinpaikka kuulutuksen tehneen jäsenvaltion Sirene-toimistolle.

スウェーデン語

Sirenekontoret i den verkställande medlemsstaten ska alltid meddela en berörd persons vistelseort till den registrerande medlemsstatens Sirenekontor.

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 2
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Jos osuma kohdistuu kahteen tai useampaan keskenään linkitettyyn kuulutukseen, täytäntöönpanevan jäsenvaltion Sirene-toimisto lähettää kustakin niistä G-lomakkeen.

スウェーデン語

Vid träff på två eller flera inbördes länkade registreringar, ska Sirenekontoret i den verkställande medlemsstaten översända ett formulär G för var och en av dem.

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 2
品質:

参照: IATE

フィンランド語

”Täytäntöönpaneva jäsenvaltio”

スウェーデン語

”Verkställande medlemsstat”

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 2
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Täytäntöönpanevan järjestön valinta ja koordinointi muiden asiaankuuluvien rahoitusaloitteiden kanssa

スウェーデン語

Val av genomförandeorgan och samordning med andra relevanta finansieringsinitiativ

最終更新: 2014-11-09
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

iii) kilpailunvastaiseen toimintaan osallistuvien tarkoitus vaikuttaa kuluttajiin, tavarantoimittajiin tai kilpailijoihin täytäntöönpanevan osapuolen alueella;

スウェーデン語

iii) Huruvida de som utövar de konkurrensbegränsande verksamheterna har haft för avsikt att påverka konsumenter, leverantörer eller konkurrenter inom territoriet av den part som vidtar genomförandeåtgärderna.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Jos täytäntöönpaneva jäsenvaltio voi peruuttaa liputuksen, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pyydetty toimenpide voidaan toteuttaa viipymättä.

スウェーデン語

Om den medlemsstat som verkställer registreringen kan ta bort flaggan skall den vidta de åtgärder som krävs för att se till att åtgärden kan verkställas omedelbart.

最終更新: 2014-10-20
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

ohjelman täytäntöönpanevien toimivaltaisten viranomaisten valvonnasta ja niiden työn yhteensovittamisesta vastaavan vastuussa olevan keskusviranomaisen nimi;

スウェーデン語

Utseende av den centrala myndighet som skall ansvara för övervakning och samordning av den organisation som skall ansvara för att genomföra programmet.

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

"Euroopan poliittiseen yhteisöön" suunniteltiin kaksikamarisen parlamentin, täytäntöönpanevan eurooppalaisen neuvoston, ministerineuvoston ja tuomioistuimen perus tamista.

スウェーデン語

I den "Europeiska politiska gemenskapen" skulle det finnas en parlamentarisk församling bestående av två kammare, vidare ett europeiskt verkställande råd, ett ministerråd och en domstol.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

(2) Tätä alaa koskevat suositukset eivät vaikuta YUTP:n valmistelcvia/täytäntöönpanevia elimiä mahdol­ lisesti koskeviin, neuvostossa meneillään olevien keskusteluiden tuloksiin.

スウェーデン語

(2) Rekommendationerna i detta avsnitt föregriper inte utvecklingen av de förberedande/genomförande organ för GUSP som de pågående diskussionerna i rådet kan resultera i.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

- yhteisöaloitteita täytäntöönpanevia ohjelmia (9% rakennerahastojen antamasta rahoituksesta), katso sivut 14 - 15,

スウェーデン語

- Handlingsprogram tillkomna på nationellt initiativ, som verkställer de ramar för gemenskapsstöd som avtalats mellan kommissionen och varje medlemsstat (89% av strukturfondernas bidrag), se sid. 5-13.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

1.4.125 SADC:n täytäntöönpanevan sihteerin herra K. Mbuenden vierailu komissiossa 18. lokakuuta.

スウェーデン語

□ Upprättandet av ett verkligt frihandelsområde mellan EU och Sydafrika efter en övergångs­period.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

32 pidätysmääräyksen tai sen täytäntöönpaneva jäsenvaltio.)

スウェーデン語

32 liga att utlämna egna medborgare till andra medlemsstater i EU.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

ECOTRADE arvonlisäverosta kuudennen direktiivin 15 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanevien kansallisten säännösten nojalla.

スウェーデン語

ECOTRADE från skatt i de nationella bestämmelser enligt vilka artikel 15.5 i sjätte direktivet, införlivades.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Euroopan komission toimintaa säteilysuojelun alalla ohjaavat Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja sitä täytäntöönpanevat neuvoston direktiivit.

スウェーデン語

Europeiska kommissionens arbete på strålskyddsområdet styrs av Euratomfördraget och rådets genomförandedirektiv.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä tällainen palveluntarjoajia koskeva velvoite täytäntöönpanevaan lainsäädäntöönsä.

スウェーデン語

Dessutom är en av utmaningarna med dessa koder hur de konkret ska genomföras, dvs. hur man ska säkerställa att denna minimiuppsättning regler tillämpas i praktiken.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Komissio pyytää myös jäsenvaltioita ja ohjelmat täytäntöönpanevia viranomaisia ottamaan huomioon eri suuntaviivat omalla tahollaan.

スウェーデン語

Kommissionen uppmanar också medlemsstaterna och de myndigheter som genomför programmen att i sin tur ta till vara dessa möjligheter.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK