Vraag Google

Je was op zoek naar: täytäntöönpanevalla (Fins - Zweeds)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Zweeds

Info

Fins

2. ’täytäntöönpanevalla jäsenvaltiolla'sitä jäsenvaltiota, jossa eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanoa haetaan;

Zweeds

2. Verkställande medlemsstat: den medlemsstat där verkställighet av det europeiska betalningsföreläggandet begärs.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Osapuolet varmistavat, että ne ovat antaneet ja täytäntöönpanevat lainsäädäntöä, jolla puututaan niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia yrityksiä koskeviin kilpailun rajoituksiin.

Zweeds

Parterna skall säkerställa att de har och tillämpar lagar rörande konkurrensbegränsande åtgärder som vidtas av företag under deras jurisdiktion.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

täytäntöönpaneva yksikkö

Zweeds

genomförandeorgan

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Sihteeristöpalvelut komitealle toimittaa Euroopan talouskomission täytäntöönpaneva sihteeri.

Zweeds

För kommitténs sekretariat ansvarar verkställande sekreteraren för Ekonomiska kommissionen för Europa.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Täytäntöönpanevan jäsenvaltion Sirene-toimiston on aina ilmoitettava olinpaikka kuulutuksen tehneen jäsenvaltion Sirene-toimistolle.

Zweeds

Sirenekontoret i den verkställande medlemsstaten ska alltid meddela en berörd persons vistelseort till den registrerande medlemsstatens Sirenekontor.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Jos osuma kohdistuu kahteen tai useampaan keskenään linkitettyyn kuulutukseen, täytäntöönpanevan jäsenvaltion Sirene-toimisto lähettää kustakin niistä G-lomakkeen.

Zweeds

Vid träff på två eller flera inbördes länkade registreringar, ska Sirenekontoret i den verkställande medlemsstaten översända ett formulär G för var och en av dem.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

”Täytäntöönpaneva jäsenvaltio”

Zweeds

”Verkställande medlemsstat”

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Täytäntöönpanevan järjestön valinta ja koordinointi muiden asiaankuuluvien rahoitusaloitteiden kanssa

Zweeds

Val av genomförandeorgan och samordning med andra relevanta finansieringsinitiativ

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

iii) kilpailunvastaiseen toimintaan osallistuvien tarkoitus vaikuttaa kuluttajiin, tavarantoimittajiin tai kilpailijoihin täytäntöönpanevan osapuolen alueella;

Zweeds

iii) Huruvida de som utövar de konkurrensbegränsande verksamheterna har haft för avsikt att påverka konsumenter, leverantörer eller konkurrenter inom territoriet av den part som vidtar genomförandeåtgärderna.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Jos täytäntöönpaneva jäsenvaltio voi peruuttaa liputuksen, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pyydetty toimenpide voidaan toteuttaa viipymättä.

Zweeds

Om den medlemsstat som verkställer registreringen kan ta bort flaggan skall den vidta de åtgärder som krävs för att se till att åtgärden kan verkställas omedelbart.

Laatste Update: 2014-10-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

ohjelman täytäntöönpanevien toimivaltaisten viranomaisten valvonnasta ja niiden työn yhteensovittamisesta vastaavan vastuussa olevan keskusviranomaisen nimi;

Zweeds

Utseende av den centrala myndighet som skall ansvara för övervakning och samordning av den organisation som skall ansvara för att genomföra programmet.

Laatste Update: 2014-10-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

"Euroopan poliittiseen yhteisöön" suunniteltiin kaksikamarisen parlamentin, täytäntöönpanevan eurooppalaisen neuvoston, ministerineuvoston ja tuomioistuimen perus tamista.

Zweeds

I den "Europeiska politiska gemenskapen" skulle det finnas en parlamentarisk församling bestående av två kammare, vidare ett europeiskt verkställande råd, ett ministerråd och en domstol.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

(2) Tätä alaa koskevat suositukset eivät vaikuta YUTP:n valmistelcvia/täytäntöönpanevia elimiä mahdol­ lisesti koskeviin, neuvostossa meneillään olevien keskusteluiden tuloksiin.

Zweeds

(2) Rekommendationerna i detta avsnitt föregriper inte utvecklingen av de förberedande/genomförande organ för GUSP som de pågående diskussionerna i rådet kan resultera i.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

- yhteisöaloitteita täytäntöönpanevia ohjelmia (9% rakennerahastojen antamasta rahoituksesta), katso sivut 14 - 15,

Zweeds

- Handlingsprogram tillkomna på nationellt initiativ, som verkställer de ramar för gemenskapsstöd som avtalats mellan kommissionen och varje medlemsstat (89% av strukturfondernas bidrag), se sid. 5-13.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

1.4.125 SADC:n täytäntöönpanevan sihteerin herra K. Mbuenden vierailu komissiossa 18. lokakuuta.

Zweeds

□ Upprättandet av ett verkligt frihandelsområde mellan EU och Sydafrika efter en övergångs­period.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

32 pidätysmääräyksen tai sen täytäntöönpaneva jäsenvaltio.)

Zweeds

32 liga att utlämna egna medborgare till andra medlemsstater i EU.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

ECOTRADE arvonlisäverosta kuudennen direktiivin 15 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanevien kansallisten säännösten nojalla.

Zweeds

ECOTRADE från skatt i de nationella bestämmelser enligt vilka artikel 15.5 i sjätte direktivet, införlivades.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Euroopan komission toimintaa säteilysuojelun alalla ohjaavat Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja sitä täytäntöönpanevat neuvoston direktiivit.

Zweeds

Europeiska kommissionens arbete på strålskyddsområdet styrs av Euratomfördraget och rådets genomförandedirektiv.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä tällainen palveluntarjoajia koskeva velvoite täytäntöönpanevaan lainsäädäntöönsä.

Zweeds

Dessutom är en av utmaningarna med dessa koder hur de konkret ska genomföras, dvs. hur man ska säkerställa att denna minimiuppsättning regler tillämpas i praktiken.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Komissio pyytää myös jäsenvaltioita ja ohjelmat täytäntöönpanevia viranomaisia ottamaan huomioon eri suuntaviivat omalla tahollaan.

Zweeds

Kommissionen uppmanar också medlemsstaterna och de myndigheter som genomför programmen att i sin tur ta till vara dessa möjligheter.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK