Usted buscó: yn gywir, mae e ddim yn eisiau tocyn (Galés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Galés

Inglés

Información

Galés

yn gywir, mae e ddim yn eisiau tocyn

Inglés

alright, he doesn't want a ticket

Última actualización: 2023-10-01
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Galés

mae e ddim yn mince fy

Inglés

he's not at home

Última actualización: 2023-05-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Galés

dydy e ddim yn hoffi

Inglés

he doesn't like

Última actualización: 2023-09-22
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Galés

cadarnhad cyfrinair ddim yn gywir.

Inglés

password confirmation is not correct

Última actualización: 2014-08-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Galés

mae'r cyfarfod wedi ei ganslo, ond dyw e ddim yn eich calendrau

Inglés

the meeting has been canceled, however it could not be found in your calendars

Última actualización: 2014-08-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Galés

mae'r dasg wedi ei ganslo, ond dyw e ddim yn eich rhestrau tasgau

Inglés

the task has been canceled, however it could not be found in your task lists

Última actualización: 2014-08-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Galés

fel y dywedodd david melding yn gywir , mae'n hynod o bwysig

Inglés

as david melding rightly said , it is incredibly important

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

y dirprwy lywydd : yr ydych yn gywir , mae'n ddrwg gennyf

Inglés

the deputy presiding officer : yes , you are right , i am sorry

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

fel y dywedodd peter yn gywir , mae cyfanswm y trwyddedau symud a gyhoeddwyd hyd yma yng nghymru yn fwy na 30 ,000

Inglés

as peter rightly said , the total number of movement licences issued to date in wales exceeds 30 ,000

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mae e’n dod yn y prynhawn. dydy e ddim yn gallu dod yn y bore.

Inglés

it's coming in the afternoon. he can't come in the morning.

Última actualización: 2020-05-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Galés

fel y dywedodd john yn gywir , mae hyn yn ymwneud â gwybodaeth nad yw ar gael bellach , gan gynnwys gwybodaeth gefndirol a ddarperir gan swyddogion

Inglés

as john rightly says , this is about information that is no longer made available , including background information provided by officials

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

fel y dywedasoch yn gywir , mae hyn yn berthnasol i'r rhan hon o'r ffordd , ac i rannau eraill yng nghymru

Inglés

as you rightly say , this is relevant to this section of road , and others in wales

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

yr ydych yn gywir : mae dadl gref dros sefydlu canolfan ragoriaeth ar gyfer y diwydiant adeiladu

Inglés

you are right : there is a strong argument for establishing a construction centre of excellence

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

dafydd wigley : os dehonglaf eich ateb i gwestiwn gwenda thomas yn gywir , mae'n bwynt pellgyrhaeddol

Inglés

dafydd wigley : if i interpret your response to gwenda thomas correctly , it is a far-reaching point

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

fodd bynnag , er mwyn i ni gael asesu'r wybodaeth yn gywir , mae angen inni gael copi llawn o'r dyfarniad

Inglés

however , in order for us to effectively assess the information , we need a copy of the adjudication in full

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

fel y dywedodd dai yn gywir , mae angen i gymru sicrhau y derbyniwn ein cyfran deg o'r lleoedd meddygol ychwanegol hynny

Inglés

as dai rightly said , wales needs to ensure that we receive our fair share of those additional medical places

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

fel y dywedwch yn gywir , mae'n anodd diffino'r categorïau brys gan y gallwch ddadlau bod llwyth o weithwyr yn y boblogaeth yn gymwys o dan amgylchiadau o'r fath

Inglés

as you rightly say , it is difficult to define what emergency categories are because you could argue that in such circumstances , a whole tranche of workers in the population qualify

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

o ran modiwleiddio , fel y dywed glyn yn gywir , mae cyfnod o dair blynedd ar gyfer gwario'r arian -- nid yw'n mynd i unman a chaiff ei wario yn ystod y cyfnod hwnnw

Inglés

on modulation , as glyn rightly says , there is a three-year window in which to spend the money -- it is not going anywhere and will be spent during that period

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

fel y dywedasoch yn gywir , mae a wnelo hyn â'n hagwedd -- yn lle eistedd ar wahanol ochrau i'r ffens a dadlau , rhaid inni geisio gweithio drwy'r dewisiadau anodd

Inglés

as you rightly said , it relates to our approach -- instead of sitting on different sides of the fence and arguing , we must try to work through the difficult options

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

dyw e ddim yn bosibl i ni eu cynnwys nhw i gyd yn y llyfr hwn, felly dyma40 mwy o enwau yn unig, yn nhrefn yr wyddor ac o wledydd ewropeaidd amrywiol, gyda ffotograffauo rai ohonyn nhw.

Inglés

we can’t possibly include them all in this book, so here are just 40 morenames, in alphabetical order and from various european countries, with photos of some of them.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
7,566,231,634 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo