Vous avez cherché: yn gywir, mae e ddim yn eisiau tocyn (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

yn gywir, mae e ddim yn eisiau tocyn

Anglais

alright, he doesn't want a ticket

Dernière mise à jour : 2023-10-01
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Gallois

mae e ddim yn mince fy

Anglais

he's not at home

Dernière mise à jour : 2023-05-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Gallois

dydy e ddim yn hoffi

Anglais

he doesn't like

Dernière mise à jour : 2023-09-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Gallois

cadarnhad cyfrinair ddim yn gywir.

Anglais

password confirmation is not correct

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Gallois

mae'r cyfarfod wedi ei ganslo, ond dyw e ddim yn eich calendrau

Anglais

the meeting has been canceled, however it could not be found in your calendars

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Gallois

mae'r dasg wedi ei ganslo, ond dyw e ddim yn eich rhestrau tasgau

Anglais

the task has been canceled, however it could not be found in your task lists

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Gallois

fel y dywedodd david melding yn gywir , mae'n hynod o bwysig

Anglais

as david melding rightly said , it is incredibly important

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

y dirprwy lywydd : yr ydych yn gywir , mae'n ddrwg gennyf

Anglais

the deputy presiding officer : yes , you are right , i am sorry

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

fel y dywedodd peter yn gywir , mae cyfanswm y trwyddedau symud a gyhoeddwyd hyd yma yng nghymru yn fwy na 30 ,000

Anglais

as peter rightly said , the total number of movement licences issued to date in wales exceeds 30 ,000

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

mae e’n dod yn y prynhawn. dydy e ddim yn gallu dod yn y bore.

Anglais

it's coming in the afternoon. he can't come in the morning.

Dernière mise à jour : 2020-05-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Gallois

fel y dywedodd john yn gywir , mae hyn yn ymwneud â gwybodaeth nad yw ar gael bellach , gan gynnwys gwybodaeth gefndirol a ddarperir gan swyddogion

Anglais

as john rightly says , this is about information that is no longer made available , including background information provided by officials

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

dyw e ddim yn ffarwel mae'n gweld chi nes ymlaen

Anglais

Dernière mise à jour : 2023-12-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

yr ydych yn gywir : mae dadl gref dros sefydlu canolfan ragoriaeth ar gyfer y diwydiant adeiladu

Anglais

you are right : there is a strong argument for establishing a construction centre of excellence

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

dafydd wigley : os dehonglaf eich ateb i gwestiwn gwenda thomas yn gywir , mae'n bwynt pellgyrhaeddol

Anglais

dafydd wigley : if i interpret your response to gwenda thomas correctly , it is a far-reaching point

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

fodd bynnag , er mwyn i ni gael asesu'r wybodaeth yn gywir , mae angen inni gael copi llawn o'r dyfarniad

Anglais

however , in order for us to effectively assess the information , we need a copy of the adjudication in full

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

fel y dywedodd dai yn gywir , mae angen i gymru sicrhau y derbyniwn ein cyfran deg o'r lleoedd meddygol ychwanegol hynny

Anglais

as dai rightly said , wales needs to ensure that we receive our fair share of those additional medical places

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

fel y dywedwch yn gywir , mae'n anodd diffino'r categorïau brys gan y gallwch ddadlau bod llwyth o weithwyr yn y boblogaeth yn gymwys o dan amgylchiadau o'r fath

Anglais

as you rightly say , it is difficult to define what emergency categories are because you could argue that in such circumstances , a whole tranche of workers in the population qualify

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

o ran modiwleiddio , fel y dywed glyn yn gywir , mae cyfnod o dair blynedd ar gyfer gwario'r arian -- nid yw'n mynd i unman a chaiff ei wario yn ystod y cyfnod hwnnw

Anglais

on modulation , as glyn rightly says , there is a three-year window in which to spend the money -- it is not going anywhere and will be spent during that period

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

fel y dywedasoch yn gywir , mae a wnelo hyn â'n hagwedd -- yn lle eistedd ar wahanol ochrau i'r ffens a dadlau , rhaid inni geisio gweithio drwy'r dewisiadau anodd

Anglais

as you rightly said , it relates to our approach -- instead of sitting on different sides of the fence and arguing , we must try to work through the difficult options

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

dyw e ddim yn bosibl i ni eu cynnwys nhw i gyd yn y llyfr hwn, felly dyma40 mwy o enwau yn unig, yn nhrefn yr wyddor ac o wledydd ewropeaidd amrywiol, gyda ffotograffauo rai ohonyn nhw.

Anglais

we can’t possibly include them all in this book, so here are just 40 morenames, in alphabetical order and from various european countries, with photos of some of them.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
7,573,845,459 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK