Hai cercato la traduzione di yn gywir, mae e ddim yn eisiau tocyn da Gallese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Gallese

Inglese

Informazioni

Gallese

yn gywir, mae e ddim yn eisiau tocyn

Inglese

alright, he doesn't want a ticket

Ultimo aggiornamento 2023-10-01
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Gallese

mae e ddim yn mince fy

Inglese

he's not at home

Ultimo aggiornamento 2023-05-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Gallese

dydy e ddim yn hoffi

Inglese

he doesn't like

Ultimo aggiornamento 2023-09-22
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Gallese

cadarnhad cyfrinair ddim yn gywir.

Inglese

password confirmation is not correct

Ultimo aggiornamento 2014-08-20
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Gallese

mae'r cyfarfod wedi ei ganslo, ond dyw e ddim yn eich calendrau

Inglese

the meeting has been canceled, however it could not be found in your calendars

Ultimo aggiornamento 2014-08-20
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Gallese

mae'r dasg wedi ei ganslo, ond dyw e ddim yn eich rhestrau tasgau

Inglese

the task has been canceled, however it could not be found in your task lists

Ultimo aggiornamento 2014-08-20
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Gallese

fel y dywedodd david melding yn gywir , mae'n hynod o bwysig

Inglese

as david melding rightly said , it is incredibly important

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

y dirprwy lywydd : yr ydych yn gywir , mae'n ddrwg gennyf

Inglese

the deputy presiding officer : yes , you are right , i am sorry

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

fel y dywedodd peter yn gywir , mae cyfanswm y trwyddedau symud a gyhoeddwyd hyd yma yng nghymru yn fwy na 30 ,000

Inglese

as peter rightly said , the total number of movement licences issued to date in wales exceeds 30 ,000

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

mae e’n dod yn y prynhawn. dydy e ddim yn gallu dod yn y bore.

Inglese

it's coming in the afternoon. he can't come in the morning.

Ultimo aggiornamento 2020-05-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Gallese

fel y dywedodd john yn gywir , mae hyn yn ymwneud â gwybodaeth nad yw ar gael bellach , gan gynnwys gwybodaeth gefndirol a ddarperir gan swyddogion

Inglese

as john rightly says , this is about information that is no longer made available , including background information provided by officials

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

fel y dywedasoch yn gywir , mae hyn yn berthnasol i'r rhan hon o'r ffordd , ac i rannau eraill yng nghymru

Inglese

as you rightly say , this is relevant to this section of road , and others in wales

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

yr ydych yn gywir : mae dadl gref dros sefydlu canolfan ragoriaeth ar gyfer y diwydiant adeiladu

Inglese

you are right : there is a strong argument for establishing a construction centre of excellence

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

dafydd wigley : os dehonglaf eich ateb i gwestiwn gwenda thomas yn gywir , mae'n bwynt pellgyrhaeddol

Inglese

dafydd wigley : if i interpret your response to gwenda thomas correctly , it is a far-reaching point

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

fodd bynnag , er mwyn i ni gael asesu'r wybodaeth yn gywir , mae angen inni gael copi llawn o'r dyfarniad

Inglese

however , in order for us to effectively assess the information , we need a copy of the adjudication in full

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

fel y dywedodd dai yn gywir , mae angen i gymru sicrhau y derbyniwn ein cyfran deg o'r lleoedd meddygol ychwanegol hynny

Inglese

as dai rightly said , wales needs to ensure that we receive our fair share of those additional medical places

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

fel y dywedwch yn gywir , mae'n anodd diffino'r categorïau brys gan y gallwch ddadlau bod llwyth o weithwyr yn y boblogaeth yn gymwys o dan amgylchiadau o'r fath

Inglese

as you rightly say , it is difficult to define what emergency categories are because you could argue that in such circumstances , a whole tranche of workers in the population qualify

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

o ran modiwleiddio , fel y dywed glyn yn gywir , mae cyfnod o dair blynedd ar gyfer gwario'r arian -- nid yw'n mynd i unman a chaiff ei wario yn ystod y cyfnod hwnnw

Inglese

on modulation , as glyn rightly says , there is a three-year window in which to spend the money -- it is not going anywhere and will be spent during that period

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

fel y dywedasoch yn gywir , mae a wnelo hyn â'n hagwedd -- yn lle eistedd ar wahanol ochrau i'r ffens a dadlau , rhaid inni geisio gweithio drwy'r dewisiadau anodd

Inglese

as you rightly said , it relates to our approach -- instead of sitting on different sides of the fence and arguing , we must try to work through the difficult options

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

dyw e ddim yn bosibl i ni eu cynnwys nhw i gyd yn y llyfr hwn, felly dyma40 mwy o enwau yn unig, yn nhrefn yr wyddor ac o wledydd ewropeaidd amrywiol, gyda ffotograffauo rai ohonyn nhw.

Inglese

we can’t possibly include them all in this book, so here are just 40 morenames, in alphabetical order and from various european countries, with photos of some of them.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
7,565,186,636 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK