Şunu aradınız:: yn gywir, mae e ddim yn eisiau tocyn (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

yn gywir, mae e ddim yn eisiau tocyn

İngilizce

alright, he doesn't want a ticket

Son Güncelleme: 2023-10-01
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Galce

mae e ddim yn mince fy

İngilizce

he's not at home

Son Güncelleme: 2023-05-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Galce

dydy e ddim yn hoffi

İngilizce

he doesn't like

Son Güncelleme: 2023-09-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Galce

cadarnhad cyfrinair ddim yn gywir.

İngilizce

password confirmation is not correct

Son Güncelleme: 2014-08-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Galce

mae'r cyfarfod wedi ei ganslo, ond dyw e ddim yn eich calendrau

İngilizce

the meeting has been canceled, however it could not be found in your calendars

Son Güncelleme: 2014-08-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Galce

mae'r dasg wedi ei ganslo, ond dyw e ddim yn eich rhestrau tasgau

İngilizce

the task has been canceled, however it could not be found in your task lists

Son Güncelleme: 2014-08-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Galce

fel y dywedodd david melding yn gywir , mae'n hynod o bwysig

İngilizce

as david melding rightly said , it is incredibly important

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

y dirprwy lywydd : yr ydych yn gywir , mae'n ddrwg gennyf

İngilizce

the deputy presiding officer : yes , you are right , i am sorry

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

fel y dywedodd peter yn gywir , mae cyfanswm y trwyddedau symud a gyhoeddwyd hyd yma yng nghymru yn fwy na 30 ,000

İngilizce

as peter rightly said , the total number of movement licences issued to date in wales exceeds 30 ,000

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae e’n dod yn y prynhawn. dydy e ddim yn gallu dod yn y bore.

İngilizce

it's coming in the afternoon. he can't come in the morning.

Son Güncelleme: 2020-05-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Galce

fel y dywedodd john yn gywir , mae hyn yn ymwneud â gwybodaeth nad yw ar gael bellach , gan gynnwys gwybodaeth gefndirol a ddarperir gan swyddogion

İngilizce

as john rightly says , this is about information that is no longer made available , including background information provided by officials

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

dyw e ddim yn ffarwel mae'n gweld chi nes ymlaen

İngilizce

Son Güncelleme: 2023-12-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

yr ydych yn gywir : mae dadl gref dros sefydlu canolfan ragoriaeth ar gyfer y diwydiant adeiladu

İngilizce

you are right : there is a strong argument for establishing a construction centre of excellence

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

dafydd wigley : os dehonglaf eich ateb i gwestiwn gwenda thomas yn gywir , mae'n bwynt pellgyrhaeddol

İngilizce

dafydd wigley : if i interpret your response to gwenda thomas correctly , it is a far-reaching point

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

fodd bynnag , er mwyn i ni gael asesu'r wybodaeth yn gywir , mae angen inni gael copi llawn o'r dyfarniad

İngilizce

however , in order for us to effectively assess the information , we need a copy of the adjudication in full

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

fel y dywedodd dai yn gywir , mae angen i gymru sicrhau y derbyniwn ein cyfran deg o'r lleoedd meddygol ychwanegol hynny

İngilizce

as dai rightly said , wales needs to ensure that we receive our fair share of those additional medical places

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

fel y dywedwch yn gywir , mae'n anodd diffino'r categorïau brys gan y gallwch ddadlau bod llwyth o weithwyr yn y boblogaeth yn gymwys o dan amgylchiadau o'r fath

İngilizce

as you rightly say , it is difficult to define what emergency categories are because you could argue that in such circumstances , a whole tranche of workers in the population qualify

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

o ran modiwleiddio , fel y dywed glyn yn gywir , mae cyfnod o dair blynedd ar gyfer gwario'r arian -- nid yw'n mynd i unman a chaiff ei wario yn ystod y cyfnod hwnnw

İngilizce

on modulation , as glyn rightly says , there is a three-year window in which to spend the money -- it is not going anywhere and will be spent during that period

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

fel y dywedasoch yn gywir , mae a wnelo hyn â'n hagwedd -- yn lle eistedd ar wahanol ochrau i'r ffens a dadlau , rhaid inni geisio gweithio drwy'r dewisiadau anodd

İngilizce

as you rightly said , it relates to our approach -- instead of sitting on different sides of the fence and arguing , we must try to work through the difficult options

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

dyw e ddim yn bosibl i ni eu cynnwys nhw i gyd yn y llyfr hwn, felly dyma40 mwy o enwau yn unig, yn nhrefn yr wyddor ac o wledydd ewropeaidd amrywiol, gyda ffotograffauo rai ohonyn nhw.

İngilizce

we can’t possibly include them all in this book, so here are just 40 morenames, in alphabetical order and from various european countries, with photos of some of them.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
7,656,668,119 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam