Je was op zoek naar: yn gywir, mae e ddim yn eisiau tocyn (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

yn gywir, mae e ddim yn eisiau tocyn

Engels

alright, he doesn't want a ticket

Laatste Update: 2023-10-01
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Wels

mae e ddim yn mince fy

Engels

he's not at home

Laatste Update: 2023-05-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Wels

dydy e ddim yn hoffi

Engels

he doesn't like

Laatste Update: 2023-09-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Wels

cadarnhad cyfrinair ddim yn gywir.

Engels

password confirmation is not correct

Laatste Update: 2014-08-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Wels

mae'r cyfarfod wedi ei ganslo, ond dyw e ddim yn eich calendrau

Engels

the meeting has been canceled, however it could not be found in your calendars

Laatste Update: 2014-08-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Wels

mae'r dasg wedi ei ganslo, ond dyw e ddim yn eich rhestrau tasgau

Engels

the task has been canceled, however it could not be found in your task lists

Laatste Update: 2014-08-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Wels

fel y dywedodd david melding yn gywir , mae'n hynod o bwysig

Engels

as david melding rightly said , it is incredibly important

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

y dirprwy lywydd : yr ydych yn gywir , mae'n ddrwg gennyf

Engels

the deputy presiding officer : yes , you are right , i am sorry

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fel y dywedodd peter yn gywir , mae cyfanswm y trwyddedau symud a gyhoeddwyd hyd yma yng nghymru yn fwy na 30 ,000

Engels

as peter rightly said , the total number of movement licences issued to date in wales exceeds 30 ,000

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae e’n dod yn y prynhawn. dydy e ddim yn gallu dod yn y bore.

Engels

it's coming in the afternoon. he can't come in the morning.

Laatste Update: 2020-05-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Wels

fel y dywedodd john yn gywir , mae hyn yn ymwneud â gwybodaeth nad yw ar gael bellach , gan gynnwys gwybodaeth gefndirol a ddarperir gan swyddogion

Engels

as john rightly says , this is about information that is no longer made available , including background information provided by officials

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fel y dywedasoch yn gywir , mae hyn yn berthnasol i'r rhan hon o'r ffordd , ac i rannau eraill yng nghymru

Engels

as you rightly say , this is relevant to this section of road , and others in wales

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

yr ydych yn gywir : mae dadl gref dros sefydlu canolfan ragoriaeth ar gyfer y diwydiant adeiladu

Engels

you are right : there is a strong argument for establishing a construction centre of excellence

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

dafydd wigley : os dehonglaf eich ateb i gwestiwn gwenda thomas yn gywir , mae'n bwynt pellgyrhaeddol

Engels

dafydd wigley : if i interpret your response to gwenda thomas correctly , it is a far-reaching point

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fodd bynnag , er mwyn i ni gael asesu'r wybodaeth yn gywir , mae angen inni gael copi llawn o'r dyfarniad

Engels

however , in order for us to effectively assess the information , we need a copy of the adjudication in full

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fel y dywedodd dai yn gywir , mae angen i gymru sicrhau y derbyniwn ein cyfran deg o'r lleoedd meddygol ychwanegol hynny

Engels

as dai rightly said , wales needs to ensure that we receive our fair share of those additional medical places

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fel y dywedwch yn gywir , mae'n anodd diffino'r categorïau brys gan y gallwch ddadlau bod llwyth o weithwyr yn y boblogaeth yn gymwys o dan amgylchiadau o'r fath

Engels

as you rightly say , it is difficult to define what emergency categories are because you could argue that in such circumstances , a whole tranche of workers in the population qualify

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

o ran modiwleiddio , fel y dywed glyn yn gywir , mae cyfnod o dair blynedd ar gyfer gwario'r arian -- nid yw'n mynd i unman a chaiff ei wario yn ystod y cyfnod hwnnw

Engels

on modulation , as glyn rightly says , there is a three-year window in which to spend the money -- it is not going anywhere and will be spent during that period

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fel y dywedasoch yn gywir , mae a wnelo hyn â'n hagwedd -- yn lle eistedd ar wahanol ochrau i'r ffens a dadlau , rhaid inni geisio gweithio drwy'r dewisiadau anodd

Engels

as you rightly said , it relates to our approach -- instead of sitting on different sides of the fence and arguing , we must try to work through the difficult options

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

dyw e ddim yn bosibl i ni eu cynnwys nhw i gyd yn y llyfr hwn, felly dyma40 mwy o enwau yn unig, yn nhrefn yr wyddor ac o wledydd ewropeaidd amrywiol, gyda ffotograffauo rai ohonyn nhw.

Engels

we can’t possibly include them all in this book, so here are just 40 morenames, in alphabetical order and from various european countries, with photos of some of them.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
7,567,054,437 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK