You searched for: yn gywir, mae e ddim yn eisiau tocyn (Walesiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Walesiska

Engelska

Info

Walesiska

yn gywir, mae e ddim yn eisiau tocyn

Engelska

alright, he doesn't want a ticket

Senast uppdaterad: 2023-10-01
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Walesiska

mae e ddim yn mince fy

Engelska

he's not at home

Senast uppdaterad: 2023-05-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Walesiska

dydy e ddim yn hoffi

Engelska

he doesn't like

Senast uppdaterad: 2023-09-22
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Walesiska

cadarnhad cyfrinair ddim yn gywir.

Engelska

password confirmation is not correct

Senast uppdaterad: 2014-08-20
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Walesiska

mae'r cyfarfod wedi ei ganslo, ond dyw e ddim yn eich calendrau

Engelska

the meeting has been canceled, however it could not be found in your calendars

Senast uppdaterad: 2014-08-20
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Walesiska

mae'r dasg wedi ei ganslo, ond dyw e ddim yn eich rhestrau tasgau

Engelska

the task has been canceled, however it could not be found in your task lists

Senast uppdaterad: 2014-08-20
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Walesiska

fel y dywedodd david melding yn gywir , mae'n hynod o bwysig

Engelska

as david melding rightly said , it is incredibly important

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

y dirprwy lywydd : yr ydych yn gywir , mae'n ddrwg gennyf

Engelska

the deputy presiding officer : yes , you are right , i am sorry

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

fel y dywedodd peter yn gywir , mae cyfanswm y trwyddedau symud a gyhoeddwyd hyd yma yng nghymru yn fwy na 30 ,000

Engelska

as peter rightly said , the total number of movement licences issued to date in wales exceeds 30 ,000

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

mae e’n dod yn y prynhawn. dydy e ddim yn gallu dod yn y bore.

Engelska

it's coming in the afternoon. he can't come in the morning.

Senast uppdaterad: 2020-05-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Walesiska

fel y dywedodd john yn gywir , mae hyn yn ymwneud â gwybodaeth nad yw ar gael bellach , gan gynnwys gwybodaeth gefndirol a ddarperir gan swyddogion

Engelska

as john rightly says , this is about information that is no longer made available , including background information provided by officials

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

dyw e ddim yn ffarwel mae'n gweld chi nes ymlaen

Engelska

Senast uppdaterad: 2023-12-03
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

yr ydych yn gywir : mae dadl gref dros sefydlu canolfan ragoriaeth ar gyfer y diwydiant adeiladu

Engelska

you are right : there is a strong argument for establishing a construction centre of excellence

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

dafydd wigley : os dehonglaf eich ateb i gwestiwn gwenda thomas yn gywir , mae'n bwynt pellgyrhaeddol

Engelska

dafydd wigley : if i interpret your response to gwenda thomas correctly , it is a far-reaching point

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

fodd bynnag , er mwyn i ni gael asesu'r wybodaeth yn gywir , mae angen inni gael copi llawn o'r dyfarniad

Engelska

however , in order for us to effectively assess the information , we need a copy of the adjudication in full

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

fel y dywedodd dai yn gywir , mae angen i gymru sicrhau y derbyniwn ein cyfran deg o'r lleoedd meddygol ychwanegol hynny

Engelska

as dai rightly said , wales needs to ensure that we receive our fair share of those additional medical places

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

fel y dywedwch yn gywir , mae'n anodd diffino'r categorïau brys gan y gallwch ddadlau bod llwyth o weithwyr yn y boblogaeth yn gymwys o dan amgylchiadau o'r fath

Engelska

as you rightly say , it is difficult to define what emergency categories are because you could argue that in such circumstances , a whole tranche of workers in the population qualify

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

o ran modiwleiddio , fel y dywed glyn yn gywir , mae cyfnod o dair blynedd ar gyfer gwario'r arian -- nid yw'n mynd i unman a chaiff ei wario yn ystod y cyfnod hwnnw

Engelska

on modulation , as glyn rightly says , there is a three-year window in which to spend the money -- it is not going anywhere and will be spent during that period

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

fel y dywedasoch yn gywir , mae a wnelo hyn â'n hagwedd -- yn lle eistedd ar wahanol ochrau i'r ffens a dadlau , rhaid inni geisio gweithio drwy'r dewisiadau anodd

Engelska

as you rightly said , it relates to our approach -- instead of sitting on different sides of the fence and arguing , we must try to work through the difficult options

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

dyw e ddim yn bosibl i ni eu cynnwys nhw i gyd yn y llyfr hwn, felly dyma40 mwy o enwau yn unig, yn nhrefn yr wyddor ac o wledydd ewropeaidd amrywiol, gyda ffotograffauo rai ohonyn nhw.

Engelska

we can’t possibly include them all in this book, so here are just 40 morenames, in alphabetical order and from various european countries, with photos of some of them.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
7,572,151,877 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK